Phương pháp Quay lui

Xem 1-20 trên 35 kết quả Phương pháp Quay lui
 • Phương pháp liệt kê là cách cuốicùng để có thể giải được một số bài toán tổ hợp hiện nay. Mộttrong những phương pháp liệt kê có tính phổ dụng cao đó là phương pháp quay lùi. Để hiểu rõ hơn về phương pháp này mời các bạn tham khảo tài liệu Thuật toán quay lùi sau đây.

  doc16p nguyenpiterson 15-03-2015 154 65   Download

 • Chương 3: Phân tích cú pháp 1. Bài toán phân tích cú pháp 2. Phƣơng pháp phân tích cú pháp quay lui 3. Phƣơng pháp phân tích bảng 4. Phƣơng pháp phân tích cú pháp tất định 5. Phân tích cú pháp cho PL/0 .1. Bài toán phân tích cú pháp Bài toán đặt ra Cho – Văn phạm phi ngữ cảnh G G = (VT, VN, P, S) Trong chƣơng trình dịch, xâu  là chuỗi các token – Xâu V*T thu đƣợc từ giai đoạn Hỏi

  pdf137p trinhvietnambk 29-05-2013 58 13   Download

 • Bài toán phân tích cú pháp Phương pháp phân tích cú pháp quay lui Phương pháp phân tích bảng Phương pháp phân tích cú pháp tất định Phân tích cú pháp cho PL/0 Cho Văn phạm phi ngữ cảnh G Chỉ ra các sản xuất đã sử dụng để sinh ra Cấu trúc nên cây suy dẫn

  ppt137p trinhvietnambk 29-05-2013 46 10   Download

 • Bài toán phân tích cú pháp Phương pháp phân tích cú pháp quay lui Phương pháp phân tích bảng Phương pháp phân tích cú pháp tất định Phân tích cú pháp cho PL/0 Kiểm tra xâu phân tích từ trái qua phải Kiểm tra ký hiệu trái nhất của xâu cần phân tích Tới ký hiệu tiếp,.. Cho tới ký hiệu cuối cùng Phương pháp xây dựng cây phân tích Trên xuống (Top-down): S * ? Dưới lên (Bottom-up):  * S?...

  ppt170p trinhvietnambk 29-05-2013 48 8   Download

 • Quay lui là một phương pháp thiết kế thuật toán để tìm nghiệm của bài toán bằng cách xét tất cả các phương án. Một phương án gồm nhiều thành phần, và phương pháp quay lui sẽ xây dựng từng thành phần trong mỗi bước. Trong quá trình xây dựng thành phần thứ i (tìm nghiệm cho thành phần thứ i), nếu không thể xây dựng được thì quay lại chọn nghiệm khác cho thành phần thứ (i-1)

  ppt36p impossible_1 06-11-2013 44 8   Download

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao được thực hiện nhằm trình bày đến cho người học các kiến thức như: Độ phức tạp của thuật toán, ôn tập kỹ thuật xử lý File, mảng, xâu ký tự, lập trình đệ quy, phương pháp quay lui, phương pháp nhánh cạnh, phương pháp chia để trị, phương pháp tham lam, phương pháp hình học,...

  ppt337p babybuuu 22-03-2015 31 14   Download

 • Bài toán phân tích cú pháp Phương pháp phân tích cú pháp quay lui Phương pháp phân tích bảng Phương pháp phân tích cú pháp tất định Phân tích cú pháp cho PL/0 Phân tích trái của xâu a là dãy các sản xuất được sử dụng trong suy dẫn trái từ S ra a Các sản xuất được đánh số thứ tự 1,..p Phân tích là danh sách các số từ 1 đến p

  ppt168p trinhvietnambk 29-05-2013 49 8   Download

 • Giới thiệu bài toán liệt kê, phương pháp sinh, phương pháp quay lui là những nội dung chính được trình bày trong bài 5 "Bài toán liệt kê" thuộc bài giảng Toán rời rạc. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Toán học.

  pdf61p lemanh1561994 17-12-2015 20 6   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'it4073:ngôn ngữ và phương pháp dịch - chương 2: phân tích từ vựng', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt49p trinhvietnambk 29-05-2013 104 30   Download

 • Bài toán phân tích cú pháp Phương pháp phân tích cú pháp quay lui Phương pháp phân tích cú pháp tất định Xây dựng bộ phân tích cú pháp cho KPL Kiểm tra xâu phân tích từ trái qua phải Kiểm tra ký hiệu trái nhất của xâu cần phân tích Tới ký hiệu tiếp,.. Cho tới ký hiệu cuối cùng Phương pháp xây dựng cây phân tích

  ppt99p trinhvietnambk 29-05-2013 62 12   Download

 • Bài toán tối ưu: Trong nhiều bài toán thực tế yêu cầu chúng tìm nghiệm thỏa mãn những điều kiện nào đó và nghiệm này phải tốt nhất theo tiêu chí cụ thể nào đó. Phương pháp Nhánh cận là một dạng cải tiến của phương pháp quay lui dùng để giải quyết bài toán tối ưu.

  ppt27p impossible_1 06-11-2013 43 4   Download

 • Một phương pháp tổng quát để giải quyết vấn đề: thiết kế giải thuật tìm lời giải cho bài tóan không phải là bám theo một tập qui luật tính tóan được xác định mà là bằng cách thử và sửa sai (trial and error). Khuôn mẫu thông thường là phân rã quá trình thử và sửa sai thành những công tác bộ phận. Thường thì những công tác bộ phận này được diễn tả theo lối đệ quy một cách thuận tiện và bao gồm việc thăm dò một số hữu hạn những công tác con....

  ppt37p lucky156 04-06-2010 276 136   Download

 • Có nhiều bài toán cho đến nay vẫn chưa tìm ra một cách giải thuyết kiểu thuật toán và cũng không biết là có tồn tại thuật toán hay không Có nhiều bài toán đã có thuật toán để giải nhưng không chấp nhận được vì thời gian giải theo thuật toán đó quá lớn hoặc các điều kiện cho thuật toán khó đáp ứng.

  doc21p hongchuong89 06-09-2012 166 62   Download

 • Chương 6: Phương pháp tham Phần lớn những bài toán trong chương trước là ta tìm nghiệm tối ưu trong tất cả khả năng nghiệm. Ta nhớ lại với phương pháp quay lui như trong thiết kế các thuật toán để tìm nghiệm tối ưu cần thiết phải tìm tất cả những nghiệm tối ưu của tất cả những bài toán con

  pdf25p samsara246 26-05-2011 83 21   Download

 • Bộ sinh mã trung gian chuyển chương trình nguồn sang chương trình tương đương trong ngôn ngữ trung gian Chương trình trung gian là một chương trình cho một máy trừu tượng Ngôn ngữ trung gian được người thiết kế trình biên dịch quyết định, có thể là: Cây cú pháp Ký pháp Ba Lan sau (hậu tố) Mã 3 địa chỉ …

  ppt122p trinhvietnambk 29-05-2013 36 12   Download

 • Bộ sinh mã trung gian chuyển chương trình nguồn sang chương trình tương đương trong ngôn ngữ trung gian Chương trình trung gian là một chương trình cho một máy trừu tượng Ngôn ngữ trung gian được người thiết kế trình biên dịch quyết định, có thể là: Cây cú pháp Ký pháp Ba Lan sau (hậu tố) Mã 3 địa chỉ …

  ppt79p trinhvietnambk 29-05-2013 51 8   Download

 • Chƣơng trình dịch định hƣớng cú pháp •Cây cú pháp •Ký pháp Ba lan sau •Mã 3 địa chỉ –Các dạng mã –Dịch trực tiếp cú pháp thành mã 3 địa chỉ –Sinh mã cho khai báo –Sinh mã cho lệnh gán –Sinh mã cho các biểu thức logic –Sinh mã cho các cấu trúc lập trình

  pdf79p trinhvietnambk 29-05-2013 30 6   Download

 • Quản lý thông tin về các định danh (tên) Hằng, biến, kiểu tự định nghĩa, chương trình con Kiểm tra việc sử dụng các định danh Phải được khai báo trước khi dùng Phải được sự dụng đúng mục đích Gán giá trị cho hằng, tính toán trên kiểu, thủ tục… Đảm bảo tính nhất quán Tên được khai báo chỉ một lần trong phạm vi Các phần tử trong kiểu liệt kê (enum) là duy nhất

  ppt64p trinhvietnambk 29-05-2013 70 17   Download

 • IT4073:NGÔN NGỮ và PHƯƠNG PHÁP DỊCH 1. Nhiệm vụ của bộ phân tích từ vựng 2. Biểu thức chính quy 3. Ô tô mát hữu hạn 4. Phân tích từ vựng của ngôn ngữ PL/0 1. Nhiệm vụ của bộ phân tích 1. Nhiệm vụ của bộ phân tích Mục đích & Nhiệm vụ • Mục đích: – Tìm chuỗi dài nhất các ký tự đầu vào, bắt đầu từ ký tự hiện tại tương ứng với một từ tố và trả về từ tố này...

  pdf15p trinhvietnambk 29-05-2013 64 9   Download

 • Sử dụng các phương pháp: Quay lui, nhánh cận, tham lam, chia để trị và qui hoạch động. Yêu cầu chung với sinh viên: 1. Trình bày ý tưởng giải bài toán và phương pháp sử dụng (nói cách khác tại sao lại sử dụng phương pháp đó) 2. Trình bày thuật toán (dạng mã giả) cho bài toán cùng ý nghĩa của các biến, thủ tục sử dụng trong đó. 3.

  doc5p stormcutter 20-05-2010 837 265   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản