Phương pháp solgel

Xem 1-5 trên 5 kết quả Phương pháp solgel
 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Phương pháp Solgel TiO2-CdS sau đây để nắm bắt được những kiến thức về cách tạo Sol TiO/CdS; tạo Sol CdS. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Vật lý và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf32p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 5 4   Download

 • Vật liệu TiO2 là chất bán dẫn có tính năng quang xúc tác rất mạnh trong việc ứng dụng môi trường, có rất nhiều công trình trong và ngoài nước nghiên cứu vật liệu này [1,6,34]. Chỉ bằng việc chiếu sáng, các nhà nghiên cứu nhận thấy các chất hữu cơ, các chất bẩn bị phân huỷ. Đặc biệt trong môi trường nước, dưới tác dụng của ánh sáng và sự có mặt của TiO2, các hợp chất ô nhiễm dễ dàng bị phân hủy.

  pdf71p japet75 18-01-2013 184 74   Download

 • Bài thuyết trình Các phương pháp chế tạo màng hóa học bao gồm những nội dung về các loại màng hóa học; phương pháp Sol Gel, cơ chế tạo dung dịch Solgel từ alkoxide; các kĩ thuật tạo màng từ dung dịch solgel; kĩ thuật phủ quay mẫu và một số nội dung khác.

  pdf29p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 6 3   Download

 • Vật liệu LaFeO3 có cấu trúc perovskit được chế tạo thành công bằng phương pháp solgel tạo phức nhằm ứng dụng trong cảm biến nhạy hơi cồn. Ảnh hưởng của hàm lượng chất tạo phức, chất polyme hóa, chất phân tán lên kích thước hạt đã được nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu DTA, TGA, XRD, SEM và diện tích bề mặt (BET) được trình bày trong công trình này.

  pdf8p tuanlocmuido 13-12-2012 56 10   Download

 • Vật liệu phát quang BaMgAl10O17:RE (BAM:RE) hiện đang được sử dụng hiệu quả trong các thiết bị hiển thị và chiếu sáng. Trong nhóm các nguyên tố kim loại kiềm thổ, bên cạnh Ba người ta thường quan tâm tới các nguyên tố Ca và Sr do chúng có sự gần gũi về tính chất hóa lý. Vì vậy việc nghiên cứu vật liệu phát quang SrMgAl10O17:RE (SAM:RE) song song với BAM:RE là công việc cần thiết. Báo cáo này trình bày các nghiên cứu bước đầu về vật liệu SAM:Eu3+ và SAM:Tb3+.

  pdf8p sunshine_9 24-07-2013 18 1   Download

Đồng bộ tài khoản