» 

Phương Pháp Thu Thập Số Liệu Thứ Cấp

 • Các phương pháp thu thập thông tin dữ liệu trong nghiên cứu marketing

  Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp có những đặc điểm riêng của chúng. Trong nghiên cứu marketing các căn cứ cơ bản dưới đây thường được xem xét để lựa chọn nguồn dữ liệu. Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp có những đặc điểm riêng của chúng. Trong nghiên cứu marketing các căn cứ cơ bản dưới đây thường được xem xét để lựa chọn nguồn dữ liệu.

  ppt 52p chucung148 03-03-2012 511 216

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 4: Dữ liệu cho nghiên cứu

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 4: Dữ liệu cho nghiên cứu nhằm trình bày về cá nội dung chính như sau: dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp và thực nghiệm, quá trình tìm nguồn dữ liệu bao gồm mục tiêu nghiên cứu, lý thuyết mô hình, những dữ liệu cần thu thập, kế hoạch nghiên cứu...

  ppt 47p yellow_12 31-05-2014 32 3

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 5: Thu thập số liệu và nguồn số liệu

  Các nội dung chính tập trung thảo luận trong chương 5 Thu thập số liệu và nguồn số liệu nằm trong bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học này bao gồm: số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp, phương pháp quan sát, phương pháp điều tra khảo sát và thiết kế bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn.

  pdf 38p orange_12 03-06-2014 21 2

 • Luận văn tốt nghiệp: "Công tác DS-GĐ-TE, Thực trạng và vấn đề.Trường hợp nghiên cứu tại xã Hương Xuân-Huyện Hương Trà- Thừa Thiên Huế”

  Năm 2008 là năm thứ 8 thực hiện chiến dịch quốc gia về dân số giai đoạn 2001-2010. Trong những năm qua công tác DS - GĐ –TE hoạt động mạnh nhằm từng bứơc ổn định dân số, góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cả nước.

  doc 44p nhuquynh007 17-04-2011 140 54

 • PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP

  Tham khảo bài viết 'phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 18p hoangtuxule 26-03-2011 840 158

 • PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP TRONG NGHIÊN CỨU CÁC HIỆN TƯỢNG KINH TẾ XÃ HỘI

  Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc thu thập dữ liệu lại thường tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí; do đó cần phải nắm chắc các phương pháp thu thập dữ liệu để từ đó chọn ra các phương pháp thích hợp với hiện tượng, làm cơ sở để lập kế hoạch thu thập dữ liệu...

  doc 18p chucung 12-01-2011 411 130

 • Chương 6: Thực hiện thu thập dữ liệu

  Các loại hồ sơ nội bộ chứa đựng các dữ liệu có thể đo lường được: Các thư khiếu nại, than phiền: Sản phẩm hay dịch vụ liên quan đến sản phẩm bị khiếu nại Bản chất của lời khiếu nại, than phiền (thông thường, quan trọng, rất quan trọng); Nhân viên bán hàng liên hệ đến lời than phiền, khiếu nại; Ngày tháng và địa điểm xảy ra vấn đề;

  pdf 12p fusi509 21-09-2010 280 127

 • Đề tài " PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP TRONG NGHIÊN CỨU CÁC HIỆN TƯỢNG KINH TẾ XÃ HỘI "

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 18p hangimc 14-05-2011 362 118

 • PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP TRONG NGHIÊN CỨU CÁC HIỆN TƯỢNG KINH TẾ XÃ HỘI

  Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc thu thập dữ liệu lại thường tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí; do đó cần phải nắm chắc các phương pháp thu thập dữ liệu để từ đó chọn ra các phương pháp thích hợp với hiện tượng, làm cơ sở để lập kế hoạch thu thập dữ liệu...

  doc 19p hotuanhdu 13-10-2011 111 32

 • Bài giảng Thu thập dữ liệu - TS Nguyễn Minh Hà

  Bài giảng Thu thập dữ liệu nhằm trình bày các nội dung chính: nguồn dữ liệu, phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp, bảng câu hỏi và tổ chức khảo sát điều tra.

  pdf 10p canon_12 31-03-2014 18 2

 • Nghiên cứu marketing - Chương3: Các phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu marketing

  Nội dung chính của chương này đề cập đến: Các yêu cầu khi xác định dữ liệu Các cách phân loại dữ liệu Thế nào là dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp Các loại dữ liệu thứ cấp và tiêu chuẩn đánh giá các dữ liệu thứ cấp Các phương pháp định tính thu thập dữ liệu sơ cấp Các phương pháp định lượng thu thập dữ liệu sơ cấp.

  pdf 20p yeutrasua 27-11-2010 522 333

 • NGHIÊN CỨU MARKETING - Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LiỆU

  Các yêu cầu khi xác định dữ liệu Các cách phân loại dữ liệu Thế nào là dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp Các loại dữ liệu thứ cấp và tiêu chuẩn đánh giá các dữ liệu thứ cấp Các phương pháp định tính thu thập dữ liệu sơ cấp Các phương pháp định lượng thu thập dữ liệu sơ cấp ng tin chứa đựng trong dữ liệu phải phù hợp và đủ làm rõ mục tiêu nghiên cứu. Dữ liệu...

  pdf 33p yellowcricket90 08-09-2011 208 76

 • Hướng dẫn làm quen với SPSS để phân tích dữ liệu

  PSS for Windows cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và phân tích thống kê trong một môi trường đồ hoạ, sử dụng các trình đơn mô tả {menu} và các hộp thoại {dialogue box} đơn giản để thực hiện hầu hết các công việc cho bạn. Phần lớn các nhiệm vụ có thể được hoàn thành chỉ bằng cách rê và nhắp chuột. Bên cạnh giao diện rê-nhắp chuột để phân tích thống kê, SPSS for Windows cung...

  pdf 54p paradise_12 04-01-2013 64 34

 • MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ MÔI TRƯỜNG

  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ MÔI TRƯỜNG Để định giá các giá trị môi trường, các nhà kinh tế sử dụng phương pháp sơ cấp và thứ cấp. Phương pháp sơ cấp cần phải có sự thu thập và xử lý số liệu dựa trên các mô hình. Phương pháp này bao gồm: Phương pháp chi phí y tế, phương pháp đánh giá hưởng thụ, phương pháp đánh giá ngẫu nhiên, phương pháp chi phí du lịch,…...

  pdf 5p muaythai6 25-08-2011 56 17

 • PHƢƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP TRONG NGHIÊN CỨU CÁC HIỆN TƢỢNG KINH TẾ XÃ HỘI

  Tham khảo tài liệu 'phƣơng pháp thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu các hiện tƣợng kinh tế xã hội', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p cauvongkhongsac 26-06-2013 14 5

 • Luận văn:Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi

  Nhu cầu nắm bắt thông tin trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa là rất lớn. Nếu như trước đây trong nền kinh tế bao cấp, với thành phần kinh tế Quốc Doanh chiếm đa số, việc thu thập thông tin chủ yếu bằng hình thức báo cáo thống kê định kỳ, thì nay với nền kinh tế nhiều thành phần đòi hỏi phải cải tiến phương pháp thu thập số liệu sao cho vừa đảm bảo...

  pdf 229p nokia_12 07-05-2013 23 5

 • Tài liệu Phương pháp nghiên cứu định lượng

  Tài liệu phương pháp nghiên cứu định lượng cung cấp những kiến thức về khái niệm, mục đích và phương pháp của việc việc nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định lượng là việc thu thập, phân tích thông tin trên cơ sở các số liệu thu được từ thị trường. Mục đích của việc nghiên cứu định lượng là đưa ra các kết luận về nghiên cứu thị trường thông qua việc sử dụng các...

  pdf 7p nhatrangyeuthuong 14-04-2014 10 3

 • Nghiên cứu marketing phần 3

  CHƯƠNG 3 : XÁC ĐỊNH DỮ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN SƠ CẤP VÀ THỨ CẤP. I/ NHỮNG MỤC TIÊU CỦA DỮ LIỆU: Mục tiêu của cuộc nghiên cứu được xuất phát từ mục tiêu của người ra quyết định (khách hàng - người sử dụng kết quả nghiên cứu). Mục tiêu của dữ liệu phải được xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu nó bao gồm các vấn đề như: + Mỗi loại dữ liệu nhằm phục vụ...

  pdf 23p leslienguyen 25-11-2010 181 110

 • PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU MARKETING

  PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU MARKETING Ph ần tử (element) là đối tượng cần thu thập dữ liệu, phần tử là đơn vị nhỏ nhất của đám đông và là đơn vị cuối cùng của quá trình. Đám đông là thị trường mà nhà ngiên cứu để thõa mãn mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. Số lượng phân tử đám đông thường được ký hiệu là N

  pdf 40p thienlypro90 28-09-2011 317 92

 • Tài liệu cao học - Nghiên cứu Marketing - Chương 3

  Nội dung chính của chương này đề cập đến: Các yêu cầu khi xác định dữ liệu Các cách phân loại dữ liệu Thế nào là dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp Các loại dữ liệu thứ cấp và tiêu chuẩn đánh giá các dữ liệu thứ cấp Các phương pháp định tính thu thập dữ liệu sơ cấp Các phương pháp định lượng thu thập dữ liệu sơ cấp. XÁC ĐỊNH DỮ LIỆU Sau khi xác định vấn đề...

  pdf 20p lgg330 12-10-2010 159 89

 • + Xem thêm 78 Phương Pháp Thu Thập Số Liệu Thứ Cấp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản