» 

Phương Pháp Tính Thuế

 • Biểu mẫu "Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT"

  Đây là biểu mẫu dùng cho doanh nghiệp đăng ký phương pháp tính thuế gtgt (khấu trừ , trực tiếp) Mẫu số: 07/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 1p catbui 07-07-2009 879 148

 • BẢNG HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN

  Tài liệu tham khảo bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập thường xuyên

  pdf 2p concanhcam 13-05-2010 546 97

 • BIỂU MẪU " ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG "

  Mẫu đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo Mẫu số: 07/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 1p lananh 16-07-2009 496 63

 • Mẫu đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

  Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng; Mẫu số: 07/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 1p tieuthuhophan 30-09-2010 155 30

 • Bài giảng Thuế - Phương pháp tính thuế

  Nội dung cơ bản trong Bài giảng Thuế Phương pháp tính thuế trình bày kỳ tính thuế. Cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày, cá nhântính mặt tại Việt Nam từ tục kể ngày trởđầu nhưng có trong 12 tháng liên 183 từ ngày lên thì năm mặt tại VN là từ 183 ngày trởdương lịch. tiên có tính thuế được tính theo năm lên thì năm tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể...

  pdf 22p idol_12 05-05-2014 8 3

 • Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT

  Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định thì có quyền gửi văn bản đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp chấp thuận chuyển sang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ  Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương...

  doc 2p kieuoanh 10-09-2009 513 116

 • Đề tài nghiên cứu khoa học" Kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp VN hiện nay"

  Hạn chế về phương pháp tính thuế GTGT: Việc duy trì hai phương pháp tính thuế cùng với một biểu thuế có các mức thuế khác nhau tạo ra sự bất bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế khi áp dụng phương pháp tính thuế khác nhau. Hạn chế về thuế suất thuế GTGT: Tiêu chí phân định ranh giới áp dụng mức thuế suất 5% và 10% chưa rõ ràng: vừa theo tên, vừa theo công dụng, vừa theo tính...

  ppt 16p phuong2401 25-11-2010 1315 460

 • Luật thuế giá trị gia tăng

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. Điều 2. Thuế giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

  doc 8p blxxx9 05-03-2011 673 272

 • Bài giảng về Kế toán thuế

  Cung cấp những kiến thức cơ bản về thuế GTGT, thuế XNK, thuế TTĐB, thuế TNDN. Cung cấp những kiến thức về cách tính thuế, phương pháp tính thuế GTGT, thuế XNK, thuế TTĐB, thuế TNDN. Cung cấp những kiến thức về phương pháp hạch toán thuế GTGT, thuế XNK, thuế TTĐB, thuế TNDN. Giúp người học cách lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN, cách điều chỉnh, phân bổ thuế GTGT, quyết toán...

  ppt 151p hoangquoctrung1991 26-07-2012 459 263

 • Đề tài " Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng "

  Đối tượng áp dụng Cơ sở kinh doanh, cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế...

  ppt 18p thanhphuc_baoai 07-09-2012 42 12

 • Thủ tục Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT

  Thủ tục Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT, thủ tục hành chính, thủ tục cục thuế tỉnh

  doc 1p duyphuong1204 31-12-2009 50 8

 • Công văn 2325/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

  Công văn 2325/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc phương pháp tính thuế GTGT

  pdf 1p landai 14-08-2009 63 8

 • Bài giảng Luật tài chính - Chương 3: Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Nội dung chính trình bày trong chương 3 Thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc bài giảng luật tài chính nêu lịch sử phát triển thuế thu nhập doanh nghiệp , khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

  pdf 25p little_12 16-06-2014 9 3

 • Bài giảng Thuế: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Nhơn

  Bài giảng Thuế: Chương 6 Thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc bài giảng Thuế trình bày về các kiến thức cơ Sở pháp lý của thuế thu nhập doanh nghiệp, đối tượng nộp, chịu thuế, phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp, đăng ký kê khai nộp thuế và quyết toán thuế, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

  pdf 79p cheap_12 09-07-2014 6 3

 • Ebook Luật thuế giá trị gia tăng - Nxb. Chính trị Quốc gia

  Luật thuế giá trị gia tăng gồm 4 chương trình bày về những quy định chung; căn cứ và phương pháp tính thuế; khấu trừ, hoàn thuế; điều khoản thi hành của Luật thuế giá trị gia tăng. Phần đầu sách có trích dẫn nguyên văn Lệnh số 08/2008/L-CTN ngày 12-6-2008 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật thuế giá trị gia tăng và văn bản Luật thuế giá trị...

  pdf 23p hoa_khoai91 05-06-2014 11 3

 • Bài giảng Thuế ứng dụng: Chương 2 - ThS. Văn Thị Quý

  Chương 2 Thuế xuất nhập khẩu thuộc bài giảng Thuế ứng dụng gồm một số nội dung chính sau: Khái niệm, mục đích thuế xuất nhập khẩu, đối tượng chịu thuế, nộp thuế xuất nhập khẩu, căn cứ và phương pháp tính thuế, kê khai thuế, thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, kê khai thuế xuất khẩu, miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu.

  ppt 49p muadongcotuyet 01-04-2014 18 3

 • Thuyết trình: Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Thuyết trình: Thuế tiêu thụ đặc biệt trình bày về tổng quan thuế tiêu thụ đặc biệt, nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành, phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt, đăng ký, kê khai nộp thuế, hoàn thuế, một số ví dụ về thuế tiêu thụ đặc biệt.

  pdf 40p wide_12 29-07-2014 11 3

 • Bài giảng Thuế Thu nhập doanh nghiệp - ThS. Nguyễn Chi Mai

  Bài giảng Thuế Thu nhập doanh nghiệp của ThS. Nguyễn Chi Mai gồm một số nội dung sau sẽ giúp các bạn nắm vững hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp: Đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, ưu đãi lãi suất,ưu đãi thời gian miễn giảm, các trường hợp giảm thuế khác.

  ppt 32p muadongcotuyet 04-04-2014 13 3

 • Bài giảng Thuế: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Nhơn

  Kết cấu chương 7 Thuế thu nhập cá nhân thuộc bài giảng Thuế trình bày về các kiến thức cơ sở pháp lý của thuế thu nhập cá nhân, đối tượng nộp và chịu thuế thu nhập cá nhân, căn cứ và phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân, đăng ký, khấu trừ thuế, kê khai thuế, quyết tốn thuế, hồn thuế.

  pdf 105p cheap_12 09-07-2014 5 2

 • Bài giảng Thuế ứng dụng: Chương 3 - ThS. Văn Thị Quý

  Chương 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) thuộc bài giảng Thuế ứng dụng sẽ giúp các bạn nắm các nội dung sau: Khái niệm, mục đích, đối tượng chịu thuế, nộp thuế TTĐB, căn cứ và phương pháp tính thuế TTĐB, kê khai thuế TTĐB, quy trình đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, giảm miễn thuế, hoàn thuế.

  ppt 52p muadongcotuyet 01-04-2014 14 2

 • + Xem thêm 392 Phương Pháp Tính Thuế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản