Phương pháp trích khấu hao tscđ

Xem 1-7 trên 7 kết quả Phương pháp trích khấu hao tscđ
 • Công văn 1022/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc phương pháp trích khấu hao TSCĐ

  pdf1p hueman 16-08-2009 92 5   Download

 • Bài giảng Bài 3: Sử dụng excel để trích khấu hao TSCĐ trình bày về các phương pháp tính khấu hao như phương pháp khấu hao đều, phương pháp kết toán giảm nhanh DB; phương pháp kết toán giảm nhanh kép DDB; phương pháp tổng số năm sử dụng SYD và một số phương pháp khác.

  ppt33p cocacola_07 09-11-2015 19 6   Download

 • Phân biệt hao mòn và khấu haoTSCĐ a. Hao mòn TSCĐ. Trong quá trình sử dụng nhìn chung TSCĐ không bị thay đổi hình thái hiện vật, nhưng năng lực sản xuất (giá trị sử dụng) và kèm theo đó là giá trị của chúng bị giảm dần.Sự giảm giá trị của TSCĐ gọi là sự hao mòn TSCĐDo hao mòn mà lợi ích kinh tế do TSCĐ mang lại bị giảm dần theo thời gian trong”cuộc đời hữu ích” của TSCĐ.

  pdf27p bongbongcam 12-08-2010 759 285   Download

 • CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ Phương pháp 1: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng Khái niệm: Là phương pháp khấu hao mà tỉ lệ khấu hao và số khấu hao hàng năm không thay đổi theo suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Công thức: Mức khấu hao năm của TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ/ Số năm sử dụng Mức khấu hao tháng = Mức khấu hao năm/ 12 tháng Có thể xác định mức khấu hao năm của TSCĐ theo công thức: Mức khấu hao năm TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ x...

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 100 32   Download

 • Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) cho phép áp dụng phương pháp “Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh”. Ví dụ TSCĐ có nguyên giá 10.000.000 (VNĐ), sử dụng trong 10 năm, hệ số điều chỉnh là 2 thì khấu hao hàng năm tính như bảng dưới đây Từ năm thứ 4 trở đi, mức khấu hao hàng năm bằng giá trị còn lại của tài sản cố định (đầu năm thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn lại của...

  pdf8p yesno123 16-09-2011 53 15   Download

 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Lợi nhuận trước thuế (+) (-) 2. Điều chỉnh cho các khoản - Khấu hao TSCĐ Số khấu hao TSCĐ đã trích vào chi (+) - Các khoản dự phòng Các khoản dự phòng giảm giá được (+) trích lập vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ -Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Dự phòng phải thu khó đòi - Dự phòng

  pdf6p bichtram862 21-05-2011 53 8   Download

 • Các chỉ tiêu phản ánh hiện trạng SD TSCĐ Có 3 cách tính Hệ số hao mòn TSCĐ (1)Tính theo mức khấu hao luỹ kế và nguyên giá TSCĐ •Luỹ kế khấu hao đã trích tính đến kỳ b/cáo •Luỹ kế khấu hao đã trích tính đến kỳ b/cáo •Nguyên giá TSCĐ •Nguyên giá TSCĐ

  pdf6p phuochau12 19-04-2011 46 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản