Phương pháp ước lượng điểm

Xem 1-20 trên 36 kết quả Phương pháp ước lượng điểm
 • Giả sử đại lượng ngẫu nhiên X có tham số delta chưa bít. Ước lượng tham số delta là dựa vào mẫu ngẫu nhiên Wz= ( X1, X2, ..., Xn) ta đưa ra thống kê .....có 2 phương pháp ước lượng: i/ Ước lượng điểm: chỉ ra ...nào đó để ước lượng. ii/ ước lượng khoảng: chỉ ra một khoảng (.....) chứa delta sao cho P (....._= 1....

  pdf16p doxuan 13-07-2009 2903 686   Download

 • Giả sử đại lượng ngẫu nhiên X có tham số chưa biết. Ước lượng tham số là dựa và mẫu ngẫu nhiên Wx=(X1, X2,...,Xn) ta đưa ra thống kê = (X1, X2,...,Xn) để ước lượng (dự đoán). Có hai phương pháp ước lượng là ước lượng điểm và ước lượng khoảng.

  pdf16p leethanhbinhf 22-10-2010 490 122   Download

 • Phương pháp ước lượng điểm chủ trương dùng một giá trị để thay thế cho tham số chưa biết của tổng thể. Thông thường giá trị được chọn là một thống kê nào đó của mẫu ngẫu nhiên.

  pdf8p bk224k57 18-12-2013 82 25   Download

 • Sau đây là bài giảng Quản trị dự án phần mềm bài 10: Ước lượng dự án trình bày nội dung về tầm quan trọng của ước lượng dự án, các phương pháp ước lượng, điểm chức năng, mô hình ước lượng thực nghiệm, mô hình cơ bản của cocomo, phương trình phần mềm. Mời các bạn sinh viên và các thầy cô tham khảo.

  ppt18p lehanhtuyet 18-07-2014 88 36   Download

 • Chương 7 Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu kiến thức về phương pháp ước lượng điểm và phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy.

  pdf69p tanhthanhthanh23 18-04-2014 20 4   Download

 • Nội dung chương 5 của bài giảng xác suất thống kê trình bày các nội dung của lý thuyết ước lượng như phương pháp ước điểm, phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf64p lalala09 22-01-2016 36 5   Download

 • Khóa luận nghiên cứu về phương pháp ước lượng dự án phần mềm. Bố cục có 2 phần: Phần 1 nêu ra những nguyên tắc cơ bản trong ước lượng dự án phần mềm, và giới thiệu 2 phương pháp ước lượng nổi tiếng là phương pháp Phân tích Điểm Chức năng (FPA – Function Point Analysis) và Mô hình giá cấu thành (COCOCO – Constructive Cost Model) cùng những đánh

  pdf80p truongnghen 30-08-2012 223 118   Download

 • Trình bày tổng quan về ước lượng dự án phần mềm. Trình bày một số phương pháp ước lượng dự án phần mềm truyền thống, đặc biệt là phương pháp COCOMO. Trình bày phương pháp ước lượng dự án “điểm ca sử dụng”, dành riêng cho các dự án phần mềm phát triển hướng đối tượng. Phát triển chương trình ứng dụng dựa trên phương pháp đã trình bày và thử nghiệm với một ví dụ đã cho. ...

  pdf3p banhbeovodung 20-06-2013 35 11   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335): Ước lượng của Lương Hồng Quang giới thiệu tới các bạn về các thông số được ước lượng; ước lượng khoảng; ước lượng điểm. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt13p thuytrang_6 17-08-2015 40 10   Download

 • Nội dung chương 6 của Bài giảng Thống kê kinh tế trình bày về tiến trình ước lượng, bao gồm: Ước lượng điểm, 2 ước lượng khoảng, ước lượng tỷ lệ tổng thể, ước lượng khác biệt trung bình 2 tổng thể.

  pdf7p uocvong09 19-10-2015 36 8   Download

 • Phương pháp ước lượng điểm chủ trương dùng một giá trị để thay thế cho tham số  chưa biết của tổng thể. Thông thường giá trị được chọn là một thống kê nào đó của mẫu ngẫu nhiên. Khoảng tin cậy và độ tin cậy Khoảng tin cậy đối với số trung bình µ trong trường hợp đã biết phương sai của tập hợp chính Khoảng tin cậy đối với số trung bình µ khi chưa biết phương sai

  ppt5p trinh02 28-01-2013 69 17   Download

 • Chương 7 Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên thuộc bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Phương pháp ước lượng điểm, phương pháp hàm ước lượng, ước lượng không chệch, ước lượng hiệu quả,... Để tìm hiểu rõ hơn nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

  pdf84p tanhthanhthanh23 18-04-2014 56 7   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu các vấn đề ôn tập lý thuyết; phương pháp PSM; các phương pháp ước lượng;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Mô hình so sánh bằng điểm xu hướng" do Lê Việt Phú biên soạn thuộc chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf20p codon_10 05-04-2016 22 4   Download

 • Phương pháp tính momen là một phương pháp phổ biến trong điều khiển robot hiện đại. Nó cho phép loại bỏ được tất cả các thành phần phi tuyến và liên kết chéo trong robot. Nhược điểm của phương pháp này là các tham số phi tuyến thường không được ước lượng chính xác và quá trình tính toán phức tạp đòi hỏi thời gian thực. Vì vậy trong thực tế dao động và quá chỉnh thường xuyên xuất hiện khi điều khiển bằng phương pháp tính momen.

  pdf6p doxuan 05-08-2009 707 313   Download

 • Mô tả phương pháp sử tổng thể có tham số chưa biết. Ta tìm khoảng chứa sao cho cho trước. Là độ tin cậy của ước lượng 1-a Là độ dài của khoảng tin cậy 2 1 G -G Ưu điểm: làm tăng độ chính xác của ước lượng, đánh giá được mức độ tin cậy của ước Hạn chế: chứa đựng khả năng mắc sai lầm bằng

  ppt21p phandinhtuong2010 24-11-2010 1228 32   Download

 • Nội dung Bài giảng Lấy mẫu và phân phối mẫu nhằm giới thiệu vấn đề lấy mẫu, lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản, ước lượng điểm, giới thiệu phân phối mẫu, phân phối mẫu của trung bình mẫu, phân phối mẫu của tỉ lệ mẫu, các tính chất của ước lượng điểm, các phương pháp lấy mẫu khác.

  pdf12p acc_12 02-04-2014 51 10   Download

 • Nội dung của phương pháp OLS là tìm các ước lượng điểm sao cho tổng bình phương các phần dư là nhỏ nhất. Tức là sao cho càng gần với giá trị thực của Yi có thể được. Tìm sao cho:

  ppt39p home_12 12-08-2013 52 7   Download

 • a. Giải thích ý nghĩa các hệ số của mô hình tổng thể b. Ước lượng các hệ số bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất c. Giải thích ý nghĩa các ước lượng nhận được d. Tính các giá trị ước lượng biến phụ thuộc, phần dư và giải thích ý nghĩa e. Tìm ước lượng điểm mức chi tiêu trung bình khi thu nhập là 26 f. Tính các giá trị sai số của hồi quy, sai số chuẩn các ước lượng Cho kết quả ước lượng: Ŷi = 3,091 + 0,594 Xi Se (1,311) (0,082) n =...

  pdf8p anhkhoa_lpt 21-04-2011 727 234   Download

 • Rủi ro là khả năng xảy ra của mất mát, hư hỏng hoặc một biến cố không kỳ vọng. • Khi phân tích rủi ro, bạn nên quan tâm đến:  Rủi ro ở đâu (chổ nào)? (Cái gì là rủi ro?)  Làm thế nào để định lượng rủi ro? • Phân loại phân tích mô phỏng bằng bảng tính:  Ước lượng điểm (Points Estimate)  Ước lượng khoảng (Range Estimate)  Các tình huống Cái gì-nếu (What-if Scenarious)  Mô phỏng Monte-Carlo (Monte-Carlo Simulation)...

  pdf14p henchidaubung 29-08-2013 69 30   Download

 • Phương pháp chỉ số chất lượng (QIM) đáp ứng được yêu cầu đánh giá nhanh và chính xác chất lượng đồng thời cho phép ước tính thời gian tồn trữ nguyên liệu thủy sản. Xây dựng chương trình đánh giá nhanh chất lượng tôm sú nguyên liệu dựa trên cơ sở thiết lập thang điểm chỉ số chất lượng QI của nguyên liệu này.

  pdf10p sunshine_9 23-07-2013 48 7   Download

Đồng bộ tài khoản