» 

Phương Sai

 • Phương sai của sai số thay đổi

  Trong lý thuyết xác suất và thống kê, phương sai của một biến ngẫu nhiên là một độ đo sự phân tán thống kê của biến đó, nó hàm ý các giá trị của biến đó thường ở cách giá trị kỳ vọng bao xa. Phương sai của biến ngẫu nhiên giá trị thực là moment trung tâm, nó còn là nửa bất biến (cumulant) thứ hai của nó. Phương sai của một biến ngẫu nhiên là bình phương của độ lệch chuẩn.

  ppt 54p ntphuong60 07-10-2010 860 245

 • Chương 7: Phương sai thay đổi

  Khi gia thuyết về phương sai không thay đổi của mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm dẫn đến hiện tượng phương sai thay đổi.Hay mô hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY). Lý do phương sai thay đổi là do bản chất của mối quan hệ kinh tế, do kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu được cải tiến thì sai số có xu hướng giảm dần, do việc tích luỹ kinh nghiệm từ quá khứ.

  ppt 16p vutrungtam 12-06-2009 882 191

 • CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI MỘT YẾU TỐ - Nguyễn Duy Tâm

  Phân tích phương sai thực chất là phân tích so sánh trung bình tổng thể áp dụng cho. Nhưng áp dụng cho nhiều hơn 2 tổng thể mẫu. Ví dụ: So sánh điểm trung bình theo số giờ đầu tư tự học của sinh viên. Trong đó, điểm là biến định lượng, giờ tự học là biến định tính có 3 option (1: dưới 9giờ/tuần, 2: từ 9-18 giờ/tuần, 3: trên 18 giờ/tuần) Phân tích phương sai 1 yếu tố Là phân...

  pdf 7p tom0505 17-08-2010 717 185

 • HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

  1. Định nghĩa • Phương sai sai số thay đổi sảy ra khi giả thiết: Var(Ui) = σ2 bị vi phạm Khi giả thiết phương sai sai số đồng đều bị vi phạm thì mô hình hồi quy gặp phải hiện tượng này.

  doc 7p 01678462191 18-04-2011 383 132

 • BÀI 6: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

  Sau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây: • Hiện tượng phương sai của sai số (PSSS) thay đổi xảy ra khi nào? • Hậu quả của PSSS thay đổi. • Phát hiện PSSS thay đổi • Các biện pháp khắc phục PSSS thay đổi

  pdf 14p thoabar3 28-11-2010 530 120

 • KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VII - PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

  7.1. Bản chất của phương sai thay đổi Giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là phương sai của sai số hồi quy không đổi qua các quan sát. Trong thực tế sai số hồi quy có thể tăng lên hoặc giảm đi khi giá trị biến độc lập X tăng lên = Phương sai thay đổi.

  ppt 26p thanhtv0302 23-05-2011 277 90

 • CHƯƠNG 6. PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

  Bài giảng Kinh tế lượng - Phương sai sai số thay đổi

  pdf 28p haclong054 06-10-2011 161 67

 • CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY)

  Hiểu bản chất và hậu quả của phương sai sai số thay đổi Biết cách phát hiện phương sai sai số thay đổi và biện pháp khắc phục .Nhiều kinh tế gia lỗi lạc thực ra còn khá "dị ứng" kinh tế lượng vì họ cho rằng nó làm giảm sức tưởng tượng, do phải bắt buộc lệ thuộc vào mô hình, tìm kiếm các biến số, tìm các data thống kê "đủ tốt", qui hoạch các mô hình, chứng minh tính hợp lý,...

  ppt 40p can_loc 29-07-2012 213 62

 • Trung bình mẫu – Phương sai mẫu

  Tham khảo tài liệu 'trung bình mẫu – phương sai mẫu', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p yeuthuong 27-02-2011 318 45

 • Tài liệu: HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

  • Phương sai sai số thay đổi sảy ra khi giả thiết: Var(Ui) = σ2 bị vi phạm Khi giả thiết phương sai sai số đồng đều bị vi phạm thì mô hình hồi quy gặp phải hiện tượng này.

  doc 8p nhocmeo1991 04-05-2011 140 42

 • BÌNH SAI ĐIỀU KIỆN (Nguyễn Quang Minh) - Phương sai điều kiện dạng tổng quát

  Tài liệu tham khảo BÌNH SAI ĐIỀU KIỆN (Nguyễn Quang Minh) - Phương sai điều kiện dạng tổng quát

  pdf 11p minh_boss 14-10-2012 93 29

 • Hiện tượng phương sai sai số thay đổi

  Khi gải thiết phương sai số đông đều bị vi phạm thì mô hình hồi qui gặp phải hiện tượng này nguyên nhân do vản chất của vấn đề kinh tế, do kỹ thuật thu thập và xử lý dữ liệu..

  doc 8p chinhdang91 27-11-2011 125 26

 • chương 1: ôn tập trung bình mẫu – Phương sai mẫu

  Tham khảo tài liệu 'chương 1: ôn tập trung bình mẫu – phương sai mẫu', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p quanghoa25 06-04-2011 114 13

 • Chương 6. Phân tích dữ liệu định lượng – phân tích phương sai (ANOVA)

  Chương 6. Phân tích dữ liệu định lượng – phân tích phương sai (ANOVA): Khi sử dụng kiểm định t đối với hai mẫu độc lập, trường hợp biến phân lọai có 3 nhóm, chúng ta có thể thực hiện 3 cặp so sánh (1-2,1-3,2-3). Nếu biến phân loại có 4 nhóm, chúng ta có thể phải thực hiện 6 cặp so sánh (1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4).

  ppt 5p ktouch_12 20-06-2013 111 11

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng (TS Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 9 Phân tích phương sai

  Sau khi học xong chương Phân tích phương sai, người học sẽ: hiểu được phạm vi ứng dụng của phân tích phương sai, biết được cách thực hiện ANOVA một yếu tố (oneway ANOVA, nắm được quy trình thực hiện ANOVA hai yếu tố.

  pdf 30p five_12 18-03-2014 11 7

 • Phương Sai Không Đồng Nhất

  Bản chất và hậu quả của phương sai không đồng nhất. Bản chất của phương sai không đồng nhất. Nguyên nhân của phương sai không đồng nhất. Hậu quả của phương sai không đồng nhất. Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát. Phương pháp bình phương bé nhất có trọng số. Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát. Các phương pháp phát hiện phương sai không đồng nhất Xem xét đồ thị...

  ppt 16p phuongdung2989 04-04-2013 40 6

 • Bài giảng Đại số 10 chương 5 bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn

  Bao gồm các bài giảng được thiết kế đẹp mắt và chi tiết với đầy đủ nội dung của bài học. 8 bài giảng đại số lớp 10 về phương sai và độ lệch chuẩn là tư liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh trong việc tạo ra phương pháp dạy và học hiệu quả nhất.

  ppt 19p tuyetle26 28-10-2013 18 6

 • Toán Phương sai thay đổi

  Giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là phương sai của sai số hồi quy không đổi qua các quan sát. Trong thực tế sai số hồi quy có thể tăng lên hoặc giảm đi khi giá trị biến độc lập X tăng lên = Phương sai thay đổi.

  pdf 8p nuber_12 27-08-2013 15 3

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 9: Phương sai không đồng nhất

  Nội dung chương 9 Phương sai không đồng nhất thuộc bài giảng Kinh tế lượng trình bày về các nội dung lần lượt như sau: bản chất và hậu quả của phương sai không đồng nhất, phương pháp bình phương bé nhất tổng quát, các phương pháp phát hiện phương sai không đồng nhất.

  pdf 16p thin_12 22-07-2014 9 2

 • Phương sai thay đổi

  Hậu quả của phương sai thay đổi Lý do của phương sai thay đổi • Do bản chất của mối quan hệ kinh tế • Do kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu được cải tiến thì sai số có xu hướng giảm dần. • Do việc tích luỹ kinh nghiệm từ quá khứ • Do việc thu thập dữ liệu chưa chuẩn xác •Các ước lượng theo phương pháp OLS không còn là ước lượng hiệu quả nữa (không còn BLUE) •Ước...

  pdf 3p home_12 12-08-2013 10 2

 • + Xem thêm 2358 Phương Sai khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản