» 

Phương Thức Nhờ Thu

 • Phương thức nhờ thu

  Giao thương giờ đây không chỉ diễn ra trong phạm vi một nước mà giữa các nhiều nước.Chính vì thế để kinh doanh gặp nhiều thuận lợi ,việc thanh toán quốc tế cũng là điều quan trọng và ngày càng trở nên phổ biến với nhiều phương thức thanh toán khác nhau.Phương thức nhờ thu cũng là một trong những phương thức thanh toán quốc tế phổ biến hiện nay. Với phương thức này nó sẽ hạn...

  pdf 5p giomuaxuantoi 21-05-2010 732 281

 • LUẬN VĂN:NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ VÀ PHƯƠNG THỨC NHỜ THU TAÏI BANGKOK BANK PCL CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

  Đề tài trình bày về phương thức tín dụng chứng từ và nhờ thu trong thanh toán quốc tế, vai trò của ngân hàng khi tham gia thực hiện hai phương thức này, đồng thời cũng phân tích các rủi ro có thể gặp khi vận dụng chúng. Từ đó, rút ra các hạn chế và hướng giải quyết để nâng cao chất lượng thực hiện cho chi nhánh trong thời gian tới.

  pdf 100p lanlan38 03-04-2013 73 38

 • Đề án nhập môn Tài chính tiền tệ: Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

  Đề án nhập môn Tài chính tiền tệ: Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ có kết cấu nội dung gồm 4 chương trình bày về giới thiệu về phương thức thanh toán quốc tế, phương thức nhờ thu và phương thức chuyển tiền, phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, thanh toán quốc tế trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.

  doc 47p duongxuan92 27-06-2014 19 5

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phương thức thanh toán - Ths. Võ Thị Tuyết Anh

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phương thức thanh toán có nội dung trình bày về phương thức chuyển tiền (T/T), phương thức ghi sổ (Open account), phương thức nhờ thu trơn (Clean collection) và nhờ thu kèm chứng từ (Documentary collection- D/P, D/A), phương thức giao chứng từ nhận tiền (CAD), phương thức tín dụng chứng từ.

  ppt 48p hoa_cuc91 27-06-2014 10 2

 • Bài giảng: phương thức nhờ thu

  NT là PTTT, trong đó, nhà XK sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ, ủy thác cho NH phục vụ mình xuất trình bộ chứng từ thông qua NH thu hộ cho nhà NK để được TT, chấp nhận HP hay chấp nhận các ĐK và điều khoản khác.

  ppt 40p anhdungro 11-01-2011 194 87

 • Thư xuất trình chứng từ giấy đề nghị chiết chiết khấu theo phương thức nhờ thu

  Tài liệu về Thư xuất trình chứng từ giấy đề nghị chiết chiết khấu theo phương thức nhờ thu...

  doc 3p truongphuoc_pb1809 15-06-2011 94 22

 • Thuyết trình: So sánh các phương tiện thanh toán quốc tế

  Thuyết trình: So sánh các phương tiện thanh toán quốc tế nhằm trình bày về phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, phương thức nhờ thu, phương thức giao chứng từ nhận tiền, phương thức tín dụng chứng từ - L/C, ưu và nhược điểm của các phương thức thanh toán quốc tế này.

  pdf 34p bad_12 04-07-2014 26 5

 • Phương thức TTQT

  Phương thức TTQT là toàn bộ quá trình, điều kiện quy định để người mua trả tiền và nhận hàng, còn người bán giao hàng và nhận tiền trong TMQT.

  ppt 13p anhdungro 11-01-2011 158 62

 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Thực trạng quy trình phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đông Á- Chi nhánh quận 1

  Hoạt động thương mại quốc tế tất yếu sẽ dẫn đến việc nhận trả tiền hàng giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu, đó là hoạt động thanh toán quốc tế, người ta có thể thực hiện hoạt động này bằng nhiều cách thức, được gọi là phương thức thanh toán quốc tế.

  pdf 88p ten_12 06-02-2014 40 22

 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Nhận diện rủi ro đối với ngân hàng phát hành L / C trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và đề xuất các giải pháp

  Trong các phương thức thanh toán quốc tế thì phương thức thanh toán tín dụng chứng từ được đánh giá là an toàn nhất cho cả nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu. Tuy nhiên, rủi ro lại tăng lên nhiều hơn cho các ngân hàng tham gia vào phương thức này.

  pdf 74p ten_12 06-02-2014 37 21

 • Phương thức chuyển tiền.

  Trong giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế, theo phương thức này, nhà nhập khẩuyêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho nhà xuất khẩu (người hưởng lợi) ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do nhà nhập khẩu quy định. Phương thức chuyển tiền có thể là bộ phận của phương thức thanh toán khác như phương thức nhờ thu, tín dụng dự phòng, tín...

  pdf 6p yenhoangbank321 25-06-2013 43 9

 • Bài tiểu luận: So sánh các phương thức thanh toán quốc tế

  Bài tiểu luận: So sánh các phương thức thanh toán quốc tế nhằm trình bày về mỗi hình thức thanh toan đều có những ưu và nhược điểm riêng, áp dụng trong từng trường hợp nhất định nên sự lựa chọn phương thức thanh toán sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hoạt động ngoại thương này, vì vậy bài tiểu luận đi phân tích đặc điểm và so sánh các...

  pdf 25p bad_12 04-07-2014 11 6

 • Tiểu luận: So sánh các phương thức thanh toán quốc tế

  Tiểu luận: So sánh các phương thức thanh toán quốc tế nhằm tìm hiểu nhưng cái ưu cũng như khuyết điểm của từng phương thức thanh toán, từ đó vẫn dụng các phương thức thanh toán này một cách linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với từng loại giao góp phần năng cao lợi ích cũng như trách những thiệt hại không đáng có.

  pdf 22p bad_12 04-07-2014 15 6

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - GV. Võ Thanh Thúy

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 Phương thức thanh toán quốc tế nhằm trình bày về các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu hiện nay: phương thức ghi sổ(Open account) phương thức chuyển tiền (Remittance) phương thức nhờ thu (Collection) phương thức tín dụng chứng từ (Letter credit).

  pdf 61p narrow_12 16-07-2014 13 4

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - PGS.TS. Hà Văn Hội

  Chương 4 Phương thức thanh toán nhờ thu thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế có kết cấu nội dung như sau: khái quát về phương thức nhờ thu, khái niệm phương thức nhờ thu, phân loại phương thức nhờ thu, ưu điểm phương thức nhờ thu, các bên tham gia trong phương thức nhờ thu.

  pdf 0p thin_12 22-07-2014 58 2

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 7 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 7 Phương thức nhờ thu - collection of payments, trong bài học này trình bày kiến thức về: Khái niệm, đặc điểm và văn bản pháp luật; các bên tham gia và mối quan hệ; các loại nhờ thu; quy tắc phí nhờ thu; lợi ích và rủi ro; lệnh nhờ thu – collection order.

  pdf 33p tienaganhgiaotieps234 10-05-2014 1 1

 • Đề tài " Phương thức nhờ thu kèm chứng từ "

  Trong bối cảnh hoạt động thương mại và giao lưu kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ, không còn bị giới hạn trong phạm vi khu vực mà đã trở thành xu thế toàn cầu. Và hoạt động thanh toán quốc tế ra đời trên nền tảng thương mại quốc tế nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài . Ngày nay thanh toán quốc tế ngày càng đóng vai trò hết...

  doc 33p batnha06 14-05-2010 1519 522

 • Luận văn : Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

  Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ thương mại và giao lưu quốc tế ngày càng đặt ra những đòi hỏi và thách thức mới đối với các NHTM trong hoạt động thanh toán quốc tế. Được xem như chất xúc tác cho sự phát triển thương mại quốc tế...

  pdf 75p ti_du_hoang 29-08-2012 185 102

 • Luận văn: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại chi nhánh ngân hàng ACB

  Công cuộc đổi mới nền kinh tế Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua đã thu được những thành tựu đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao và ổn định, thị trường trong nước và quốc tế ngày càng được mở rộng. Để có được những kết quả như vậy là nhờ một phần không nhỏ vào sự thành công của hoạt động thương mại quốc tế...

  pdf 58p songngu1311 07-12-2012 69 39

 • Phương thức chuyển tiền

  Ngoài phương thức L/C và nhờ thu ,còn có một phương thức khác cũng được thực hiện trong thanh toán quốc tế . Đó là phương thức chuyển tiền. Phương thức chuyển tiền ít được sử dụng trong thanh toán thương mại quốc tế. Nó được sử dụng chủ yếu trong thanh toán phi mậu dịch, cũng như các dịch vụ có liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hoá như cước vận tải, bảo hiểm, bồi...

  pdf 5p giomuaxuantoi 21-05-2010 1250 356

 • + Xem thêm 963 Phương Thức Nhờ Thu khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản