» 

Phương Thức Quản Lý

 • Việt Nam được xem như một cơ hội thị trường to lớn khi quốc gia có sự chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế và phát triển. Công cuộc Đổi Mới toàn diện bao gồm những cải cách kinh tế quan trọng được khởi xướng vào năm 1986 đã giúp Việt Nam chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó sử dụng cả chỉ thị và kế hoạch hóa chỉ dẫn.

  la_la123 12-04-2013 1343 304

 • + Xem thêm 1 BST Phương Thức Quản Lý khác
 • Đổi mới phương thức quản lý doanh nghiệp

  Tài Liệu Giảng dạy cho các đối tượng: chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, cử nhân hành chính, cao học hành chính, tiến sĩ hành chính. Với đề tài Đổi mới phương thức quản lý DNNN được chọn thứ nhất là vì tính cấp thiết cảu vấn đề, thứ hai là vì yêu cầu nâng cao chất lượng giáo trình QLNN đối với DNNN của học viện HCQG.

  pdf 182p augi19 05-04-2012 159 78

 • Đổi mới phương thức quản lý doanh nghiệp nhà nước

  Việc đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (DN) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong tiến trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả của Doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được Chính phủ thành lập năm 2006 là bước đi quan trọng trong việc thay đổi căn bản phương thức quản lý vốn từ cơ...

  pdf 182p lanlan38 01-04-2013 43 14

 • Phương thức quản lý thuế theo mô hình tự kê khai – tự nộp thuế.

  Khái quát: Là một phương thức quản lý thuế hiện đại, phù hợp với hệ thống thuế của nền kinh tế thị trường. Hiện chỉ còn một số quốc gia (chủ yếu là các nước thuộc Đông Âu, Trung Quốc) là khác với phương thức quản lý này.

  pdf 6p minhthao 24-06-2009 430 107

 • Luận văn thạc sĩ khoa học môi trường: Áp dụng phương thức quản lý vòng đời sản phẩm trong quản lý môi trường ngành chế biến tôm động lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh

  Mặc dù đem lại những lợi ích to lớn về kinh tế, ngành sản xuất tôm nước ta cũng đã và đang gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường và kinh tế xã hội, đe dọa sự phát triển bền vững của ngành. Trong khi đó các phương thức quản lý hiện hành không đủ hiệu lực để giải quyết vấn đề này.

  pdf 180p binhenviro 21-06-2012 206 102

 • ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

  ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Các doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò then chốt trong nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế: kết cấu hạ tầng, xăng dầu, xi măng,...

  ppt 24p minhphung2105 14-07-2010 154 91

 • Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại công ty liên doanh Hioda Motors

  Quản lý hàng tồn kho là một công việc khá phức tạp, đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải biết vận dụng sáng tạo các phương pháp quản lý vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp mình. Đồng thời, hàng tồn kho lại rất nhiều đặc điểm khác nhau với các phương thức quản lý đó.

  doc 85p lagerthanlife 13-10-2013 97 36

 • Quản lý điểm đặt hàng

  Trong phương thức quản lý này, một đơn hàng với q mặt hàng được thực hiện khi mức dự trử dưới mức tham khảo s nào đó, được gọi là điểm đặt hàng. Đặt hang là sáng kíến của người đặt, nhưng người cung ứng có thể gặp khó khăn về tổ chức cũng như trong sản xuất. Do đo kỳ hạn giao hàng có thể không chắc chắn. Chúng ta bắt đầu bằng việc nghiên cứu cách quản lý này, sau...

  doc 12p khatvong20072001 29-07-2010 104 23

 • Phương Thức Quản Lý Doanh Nghiệp Nhà Nước phần 2

  Biên soạn giáo trình các môn học quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế. Nghiên cứu các đề tài khoa học liên quan đến quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế để phục vụ cho công tác giảng dạy của Học viện.

  pdf 19p kocotienchoigame 11-03-2011 88 16

 • Phương Thức Quản Lý Doanh Nghiệp Nhà Nước phần 5

  Do vậy, hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cả nền kinh tế nói chung. Thế mà mô hình tổ chức, cơ cấu quản lý và quản trị các tập đoàn lại đang là vấn đề lớn cần nghiên cứu hoàn thiện.

  pdf 19p kocotienchoigame 11-03-2011 78 16

 • Phương Thức Quản Lý Doanh Nghiệp Nhà Nước phần 7

  Sự thiếu hoàn thiện có thể được nhận diện trên nhiều khía cạnh, từ mục tiêu thành lập, ngành nghề kinh doanh, cho đến cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành trong tập đoàn, vấn đề quản lý cũng như các quy định về quản lý đầu tư trong tập đoàn kinh tế nhà nước.

  pdf 19p kocotienchoigame 11-03-2011 51 12

 • ĐỀ TÀI " QUẢN LÝ SẢN PHẨM TRÍ TUỆ THEO PHƯƠNG THỨC CHI- TRẢ TRỰC TUYẾN: LÝ THUYẾT VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ "

  Trường đại học nào cũng có rất nhiều sản phẩm trí tuệ. Đó là các đề tài nghiên cứu, các luận án, bài viết tạp chí, báo, sách, giáo trình… • Từ trước đến nay, việc quản lý các sản phẩm trí tuệ trên vẫn theo phương pháp truyền thống, chưa khai thác được hết tiềm năng, ứng dụng các sản phẩm trí tuệ. • Hiện nay, ta có một phương thức quản lý mới, đó là phương...

  ppt 0p vuctcanh 10-11-2012 34 5

 • Bài giảng Đào tạo phương thức quản lý kinh tế cho thành viên các hội nghề nghiệp, hợp tác xã nghề cá

  Bài giảng "Đào tạo phương thức quản lý kinh tế cho thành viên các hội nghề nghiệp, hợp tác xã nghề cá" nhằm trang bị cho các cán bộ quản lý của các hiệp hội và hợp tác xã nghề cá những kiến thức về quản lý điều hành, quản lý tài chính nhằm nâng cao năng lực hoạt động cũng như việc sử dụng các nguồn lực tài chính của hội nghề nghiệp và hợp tác xã hiệu quả hơn và theo...

  pdf 23p hoa_hong91 24-05-2014 10 4

 • Các phương thức quản lý giảm thiểu rủi ro do tín dụng

  Tham khảo tài liệu 'các phương thức quản lý giảm thiểu rủi ro do tín dụng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p lathucuoicung123 29-10-2013 29 3

 • Các phương thức xử lý rủi ro

  Vấn đề cấp bách hiện nay trong quản trị điều hành hoạt động kinh doanh ngân hàng là làm sao để đảm bảo an toàn tín dụng, cải thiện tình hình tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Dưới đây xin nêu những phương thức quản lý tổng quát về đảm bảo an toàn cũng như các kỹ thuật thu nhập và xử lý thông tin có thể áp dụng cho các ngân hàng thương mại...

  pdf 16p ktouch_12 25-06-2013 19 2

 • Giao quyền: phương thức quản lý nhân viên hiệu quả

  Nếu bạn hỏi nhân viên liệu họ có muốn được “giao quyền”, hầu hết sẽ trả lời “Có”. Tại sao giao quyền có ý nghĩa quan trọng như vậy? Vì giao quyền cho phép nhân viên độc lập suy nghĩ, hành động, kiểm soát và quyết định công việc của chính mình. Họ có thể quyết định thực hiện công việc theo những gì họ tin là đúng và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho kết quả cuối cùng....

  pdf 4p zahu1234 21-09-2010 153 74

 • Phương thức quản lý chất lượng

  Kiểm tra nhằm sàng lọc và loại ra bất cứ bộ phận, chi tiết nào không đảm bảo tiêu chuẩn hay quy cách kỹ thuật. Trong kiểm tra người ta quan tâm đến tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và hoạt động kiểm tra nhằm so sánh đặc tính sản phẩm với tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm đã được định trước, tiêu chuẩn này có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng, cũng có thể không.

  ppt 7p hoami_91 05-11-2011 147 73

 • Quản lí rừng cộng đồng

  Quản lý rừng cộng đồng là một phương thức quản lý rừng hướng đến nâng cao năng lực và tăng cường sự hợp tác cho cộng đồng và bên liên quan nhằm quản lý tài nguyên bền vững và góp phần nâng cao đời s ống các cộng đồnCộng đồng: Là cộng đồng dân cư cùng nhau cư trú lâu đời. Khái niệm này còn được hiểu mở rộng là các nhóm hộ/dòng họ cùng chung sống trong một thôn...

  ppt 73p thaivfu90 06-05-2011 178 59

 • Đề tài : Phương thức quản lý chất lượng truyền thống và quản lý chất lượng hiện đại

  Chất lượng là một từ được sử dụng nhiều, tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được đầy đủ về ý nghĩa của từ này. Theo định nghĩa của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 thì “Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu cầu”. Sau nhiều tranh cãi cuối cùng Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá ISO đã đưa ra định nghĩa chất lượng được đông đảo các...

  doc 15p nguyenquangks10qlc 14-08-2012 121 47

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam - Phần 2: Phương cách quản lý nhà nước - TS. Phan Trung Hiền

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam - Phần 2: Phương cách quản lý nhà nước trình bày về nội dung-hình thức-phương pháp quản lý nhà nước, quyết định hành chính, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính, thủ tục hành chính và các biện pháp cải cách hành chính. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 113p nuber_12 26-08-2013 63 20

 • Phương Thức Quản Lý Doanh Nghiệp Nhà Nước phần 6

  Các cuộc hội thảo cùng với phân tích của nhiều chuyên gia kinh tế gần đây cho thấy, các tập đoàn đang hoạt động trong một điều kiện pháp lý chưa hoàn thiện. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh khẳng định: “Việc tổ chức các tập đoàn kinh tế nhà nước là quyết định có tính chất thí điểm và cho đến nay vẫn chưa được tổng kết, đánh giá.

  pdf 19p kocotienchoigame 11-03-2011 46 14

 • + Xem thêm 7180 Phương Thức Quản Lý khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản