» 

Phương Thức Thanh Toán Quốc Tế

 • Các phương thức thanh toán quốc tế

  Các phương thức thanh toán quốc tế trong kinh doanh Trần Phương Minh Trong kinh doanh ngày nay, thanh toán quốc tế đang ngày trở nên phổ biến. Những phương thức thanh toán truyền thống như tiền mặt đã dần được thay thế bằng những phương thức thanh toán hiện đại hơn, nhanh chóng hơn. Bạn thử hình dung nếu bạn có quan hệ đối tác làm ăn với các thương nhân nước ngoài mà bạn không có các...

  pdf 4p 2332007 09-04-2011 1551 597

 • Bài giảng Các phương thức thanh toán quốc tế

  Bài giảng Các phương thức thanh toán quốc tế trình bày các nội dung như: phương thức thanh toán chuyển tiền, quá trình tiến hành nghiệp vụ, các phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ.

  pdf 64p six_12 14-03-2014 21 8

 • Bài tiểu luận: Các phương thức thanh toán quốc tế

  Bài tiểu luận: Các phương thức thanh toán quốc tế nhằm trình bày về các khái niệm và cơ sở hình thành thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế hiện nay, hướng dẫn mở và điều chỉnh l/c ở một số ngân hàng Việt Nam.

  pdf 31p navy_12 22-05-2014 15 6

 • Bài tiểu luận Quản trị Xuất Nhập Khẩu: Các phương thức thanh toán quốc tế

  Bài tiểu luận Quản trị Xuất Nhập Khẩu: Các phương thức thanh toán quốc tế nhằm trình bày các nội dung: cơ sở hình thành thành thanh toán quốc tế. Các phương thức thanh toán cơ bản, cách mở và thụ hưởng L/C tại 1 công ty.

  pdf 30p navy_12 22-05-2014 20 3

 • Tiểu luận: So sánh các phương thức thanh toán quốc tế

  Tiểu luận: So sánh các phương thức thanh toán quốc tế nhằm tìm hiểu nhưng cái ưu cũng như khuyết điểm của từng phương thức thanh toán, từ đó vẫn dụng các phương thức thanh toán này một cách linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với từng loại giao góp phần năng cao lợi ích cũng như trách những thiệt hại không đáng có.

  pdf 22p bad_12 04-07-2014 15 6

 • Bài tiểu luận: So sánh các phương thức thanh toán quốc tế

  Bài tiểu luận: So sánh các phương thức thanh toán quốc tế nhằm trình bày về mỗi hình thức thanh toan đều có những ưu và nhược điểm riêng, áp dụng trong từng trường hợp nhất định nên sự lựa chọn phương thức thanh toán sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hoạt động ngoại thương này, vì vậy bài tiểu luận đi phân tích đặc điểm và so sánh các...

  pdf 25p bad_12 04-07-2014 11 6

 • Các phương thức để thanh toán quốc tế trong kinh doanh

  Trong kinh doanh ngày nay, thanh toán quốc tế đang ngày trở nên phổ biến. Những phương thức thanh toán truyền thống như tiền mặt đã dần được thay thế bằng những phương thức thanh toán hiện đại hơn, nhanh chóng hơn. Bạn thử hình dung nếu bạn có quan hệ đối tác làm ăn với các thương nhân nước ngoài mà bạn không có các phương thức thanh toán quốc tế thì sẽ như thế nào? Hẳn là không...

  pdf 7p cucai_trang 04-06-2010 1183 730

 • Tình hình sử dụng các phương thức thanh toán quốc tế ở Việt Nam

  Trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay,khi hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra ngày càng nhiều và các phương thức thanh toán quốc tế cũng ngày càng trở nên phổ biến, việc thanh toán giữa người bán và người mua ở những vị trí địa lí cách xa nhau, với những rào cản về ngôn ngữ, thói quen mua bán, luật lệ…không hề đơn giản.Dẫn tới nhu cầu cần thiết phải có các phương tiện...

  doc 39p ngoquynhhanh 29-04-2011 828 416

 • Vận dụng phương thức Thanh toán quốc tế cho nhà nhập khẩu

  Giới thiệu các phương thức thanh toán quốc tế đối với các doanh nghiệp nhập khẩu:Chuyển tiền (remittance), Nhờ thu (collection), Phương thức CAD, Phương thức mở tài khoản (open account). Đối với doanh nghiệp thanh toán bằng phương thức chuyển tiền: (Remittance) có 3 phương thức chuyển tiền: Trả ngay hoặc trả chậm, Chuyển tiền trả trước, Chuyển tiền ngay sau khi giao hàng.

  ppt 17p tro1choi2 22-12-2010 305 139

 • Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu

  Trả tiền mặt ( Cash payment) Nhờ thu (Collection) Chuyển tiền Tín dụng chứng từ ( Documentary credit) Ghi sổ (Open account) Văn bản, quy định được áp dụng trong Thanh toán quốc tế (international regulations)

  ppt 53p print_12 21-08-2013 37 13

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế (TS.Đặng Ngọc Đức) - Chương 7: Thanh toán quốc tế

  Nội dung chương 7 bao gồm: Tổng quan về thanh toán quốc tế, cơ cở của thanh toán quốc tế, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế.

  ppt 21p trentroicosao 14-03-2014 21 11

 • Thuyết trình: So sánh các phương tiện thanh toán quốc tế

  Thuyết trình: So sánh các phương tiện thanh toán quốc tế nhằm trình bày về phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, phương thức nhờ thu, phương thức giao chứng từ nhận tiền, phương thức tín dụng chứng từ - L/C, ưu và nhược điểm của các phương thức thanh toán quốc tế này.

  pdf 34p bad_12 04-07-2014 28 7

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - GV. Nguyễn Phúc Cảnh (2014)

  Bài giảng Thanh toán quốc tế Chương 3 Các phương thức thanh toán quốc tế nhằm trình bày về phương thức thanh toán chuyển tiền, phương thức thanh toán ghi sổ (Open Account), phương thức thanh toán nhờ thu (Collection), phương thức giao chứng từ nhận tiền (CADs), phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (DC).

  pdf 81p thick_12 14-07-2014 8 4

 • Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế - GV. ThS. Vũ Thị Lệ Giang

  Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế gồm 3 phần. Phần 1 trình bày về hối đoái và thị trường hối đoái. Phần 2 trình bày về phương tiện thanh toán quốc tế. Phần 3 trình bày các phương thức thanh toán quốc tế.

  ppt 120p hoa_dai91 23-06-2014 5 4

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - GV. Võ Thanh Thúy

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 Phương thức thanh toán quốc tế nhằm trình bày về các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu hiện nay: phương thức ghi sổ(Open account) phương thức chuyển tiền (Remittance) phương thức nhờ thu (Collection) phương thức tín dụng chứng từ (Letter credit).

  pdf 61p narrow_12 16-07-2014 13 4

 • Tài liệu Bài giảng Thanh Toán Quốc Tế

  Bài giảng môn Thanh Toán Quốc Tế gồm 4 chương trình bày những vấn đề cơ bản trong thanh toán quốc tế, các phương tiện thanh toán trong thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế.

  pdf 43p hoa_hong91 23-05-2014 14 4

 • Thuyết trình: Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại

  Nội dung cơ bản của đề tài Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại nhằm nêu các rủi ro trong thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, giải pháp hạn chế rủi ro thanh toán quốc tế. Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại là vấn đề xảy ra ngoài ý muốn trong quá trình tiến hành hoạt động thanh toán quốc tế và ảnh...

  pdf 19p wave_12 08-04-2014 19 3

 • Bài giảng Các phương thức thanh toán quốc tế (tt)

  Bài giảng Các phương thức thanh toán quốc tế trình bày chủ yếu về hồi phiếu như đặc điểm, hình thức thanh toán hồi phiếu, cũng như các nội dung bắt buộc trong thanh toán hồi phiếu.

  pdf 18p six_12 14-03-2014 6 3

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - TS. Trần Thị Lương Bình

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng nhằm trình bày về các nội dung chính: chuyển tiền (Remittance), ghi sổ (open account), bảo lãnh (L/G), tín dụng dự phòng (Standby Credit), nhờ thu (Collection)...cùng tìm hiểu đề này qua bài giảng phương thức thanh toán quốc tế.

  pdf 15p bad_12 04-07-2014 6 2

 • Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 1 - ĐH Ngoại thương

  Phần 1 Tổng quan về thanh toán quốc tế nhằm trình bày về khái niệm thanh toán quốc tế, các chủ thể tham gia thanh toán quốc tế, phân loại tiền tệ chủ yếu trong thanh toán quốc tế, phân loại thời gian trong thanh toán quốc tế, phân loại các công cụ trong thanh toán quốc tế, phương thức thanh toán quốc tế, đặc điểm thanh toán quốc tế.

  pdf 81p small_12 12-06-2014 12 2

 • + Xem thêm 552 Phương Thức Thanh Toán Quốc Tế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản