Phương tiện bảo vệ cá nhân

Xem 1-20 trên 227 kết quả Phương tiện bảo vệ cá nhân
 • Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

  doc10p vanson 19-08-2009 153 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương tiện bảo vệ cá nhân', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p thiuyen13 16-09-2011 103 26   Download

 • Quyết định 68/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

  doc125p hoangchau 19-08-2009 559 84   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8205:2009 - ISO 14567:1999. Tiêu chuẩn về phương tiện bảo vệ cá nhân - phương tiện chống rơi ngã từ trên cao - dụng cụ neo một điểm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p thaoqb86 08-12-2015 23 4   Download

 • Bài báo phân tích viễn ảnh phát triển của phương tiện cơ giới và năng lượng trên thế giới để đề xuất mô hình phương tiện giao thông cá nhân phù hợp với Việt Nam cũng như những kết quả nghiên cứu bước đầu về loại phương tiện này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p nganga_06 06-10-2015 9 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8196:2009 - ISO 5423:1992. Tiêu chuẩn giới thiệu về phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng bằng chất dẻo đúc - yêu cầu kỹ thuật cho ủng polyuretan có lót hoặc không có lót dùng trong công nghiệp.

  pdf21p thaoqb86 08-12-2015 14 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8207-1:2009 - ISO 22846-1:2003 trình bày nội dung về phương tiện bảo vệ cá nhân - phương tiện chống rơi ngã từ trên cao - hệ thống dẫn cáp - phần 1: Nguyên tắc cơ bản của hệ thống làm việc. Mời các bạn tham khảo.

  doc5p thaoqb86 08-12-2015 23 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7651:2007 - ISO 20344:2004. Tiêu chuẩn về Phương tiện bảo vệ cá nhân - phương pháp thử giày ủng. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử cho giày ủng được dùng làm phương tiện bảo vệ cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc63p hoathomthao95 11-12-2015 11 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7652:2007 - ISO 20345:2004 giới thiệu nội dung về phương tiện bảo vệ cá nhân – giày ủng an toàn. TCVN 7652:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn. Mời các bạn tham khảo.

  doc24p hoathomthao95 11-12-2015 17 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7653:2007 - ISO 20346:2004 trình bày nội dung về phượng tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng bảo vệ. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản và yêu cầu bổ sung (tùy chọn) cho giày ủng bảo vệ. Mời các bạn tham khảo.

  doc25p hoathomthao95 11-12-2015 8 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7654:2007 - ISO 20347:2004. Tiêu chuẩn về Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng lao động chuyên dụng. TCVN 7654:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn.

  doc22p hoathomthao95 11-12-2015 15 2   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân Bảng khái quát các yêu cầu đối với mắt kính và phương tiện bảo vệ mắt Personal eye-protectors Synoptic tables of requirements for oculars and eye-protectors TCVN 6520 : 1999 tương đương với ISO 4856 : 1982 với các thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6520 :1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường ban hành.

  pdf7p caott3 20-05-2011 69 21   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân Kính lọc và kính bảo vệ mắt chống bức xạ laze Personal eye-protectors - Filters and eye-protectors against laser radiation TCVN 6519 :1999 tương đương với ISO 6161 : 1981 với các thay đổi biên tập cho phép. TC VN 651 9 : 1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. 1.

  pdf6p caott3 20-05-2011 82 20   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân Phương pháp thử nghiệm quang học Personal eye-protectors - Optical test methods Lời nói đầu TCVN 6516 :1999 tương đương với ISO 4854:1 981 với các thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6516 :1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành.

  pdf5p caott3 20-05-2011 57 18   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân. Kính lọc tia hồng ngoại Yêu cầu sử dụng và truyền xạ Personal eye-protectors - lnfra-red tilters - Utilisatiơn ang tranmittance requirements TCVN 6518 : 1999 tương đương với ISO 4852 : 1 978 với các thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6518 : 1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành.

  pdf8p caott3 20-05-2011 61 16   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân Phương pháp thử nghiệm phi quang học Personal eye-protector - Non-optical test methods Lời nói đầu TCVN 6517 : 1999 phù hợp với ISO 4855:1981 với các thay đổi biên tập cho phép.

  pdf5p caott3 20-05-2011 70 15   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân - Thuật ngữ Personal eye - protectors – Vocabulary Lời nói đầu TCVN 6515 : 1999 tương đương với ISO 4007 : 1 977 với các thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6515 : 1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành.

  pdf8p caott3 20-05-2011 54 10   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM NHÓM T TCVN 5083-90 (ISO PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ MẮT CÁ NHÂN DÙNG CHO HÀN VÀ CÁC KỸ THUẬT LIÊN QUAN 4850 - 1979) Khuyến khích áp dụng Cái lọc sáng - Yêu cầu sử dụng và truyền quang Personal eye-protectors for welding and related techniques. Filters. Utilisation and transmittance requirements.

  pdf6p caott3 20-05-2011 78 25   Download

 • Kích thước tính bằng milimet Hình 3 - Thí dụ về khuôn đầu giả để thử nghiệm khả năng chống các hạt có vận tốc lớn 9.2 Cách tiến hành Đặt phương tiện bảo vệ mắt cần thử nghiệm lên khuôn đầu giả vào vị trí ứng với lúc sử dụng bình thường, và băng quàng sau đầu được căng theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất.

  pdf5p caott3 20-05-2011 45 10   Download

 • 4.2 Cách tiến hành Phương tiện bảo vệ mắt ở vị trí ứng vời lúc sử dụng bình thường được đặt vào tủ sấy có nhiệt độ 550C 2 0C trong 30 phút. Sau đó lấy ra và để nó ổn định ở nhiệt độ 230C 30C ít nhất trong 30 phút. Sau đó, cho phương tiện bảo vệ mắt chịu phép thử nghiệm quang học theo phương pháp nêu trong điếu 3 của TCVN 6516 : 1999 (ISO 4854). 5 Thử nghiệm độ bền đối với tia tử ngoại Đặt mắt kính cần thử nghiệm trong 100 giờ...

  pdf5p caott3 20-05-2011 48 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản