Phương trình Elliptic

Xem 1-20 trên 29 kết quả Phương trình Elliptic
 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Phương trình elliptic á tuyến tính cấp hai với hai biến độc lập nhằm trình bày lý thuyết phương trình elliptic á tuyến tính cấp hai với hai biến độc lập. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf41p 19971998 23-04-2013 153 47   Download

 • Những năm gần đây đã có không ít công trình nghiên cứu về lĩnh vực tìm nghiệm đúng của lớp các bài toán mà biên chủ yếu là phương trình elliptic cấp hai, mục đích chính của cá phương pháp là đưa bài toán vi phân về bài toán rời rạc trên một điểm lưới. Nếu miền hình học là miền phức tạp các hệ số của phương trình là gián đoạn thì việc áp dụng phương pháp só cho cả miền là trở nên khó khăn...

  pdf65p le_1307 15-05-2013 54 19   Download

 • Phương trình elliptic tuyến tính cấp hai có một đặc điểm quan trọng là: khi vế phÊi và các hệ số của phương trình là các hàm liên tục thí nghiệm cổ điển lớp C2 của nó nói chung là  không tồn tại. Nhà toán học Schauder đã có một phát hiện quan trọng là khi vế phải và các hệ số của phương trình thuộc lớp Holder C thì ...

  pdf33p 19971998 23-04-2013 60 17   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Trọng tâm chính của Ebook Phương trình Toán lý do Phan Huy Thiện biên soạn trình bày về những phương trình Toán lý như: phương trình Hypperbolic, phương trình Parabolic, phương trình Elliptic, các phép biến đổi tích phân, hàm Green, các hàm đặc biệt.

  pdf341p ktct_1669 03-05-2012 404 195   Download

 • Semina "Phương trình vi phân, đạo hàm riêng" có kết cấu nội dung gồm 10 bài, cung cấp cho các bạn những kiến thức về phương pháp biến phân và bài toán Dirichlet với phương trình Elliptic cấp hai, bất đẳng thức Garding và bài toán Dirichlet với phương trình Elliptic cấp hai, phổ của toán tử Elliptic,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf144p stusant 06-03-2016 40 11   Download

 • Bài giảng Phương pháp tính: Chương 6 trình bày phương pháp giải xấp xỉ phương trình đạo hàm riêng. Nội dung chương này bao gồm: Ba dạng phương trình đạo hàm riêng cơ bản, phương trình Elliptic, bài toán Laplace, phương trình Parabolic, bài toán truyền nhiệt, sơ đồ hiện – ẩn.

  ppt11p hoa_dai91 24-06-2014 125 49   Download

 • Trên thực tế, nhiều bài toán trong khoa học kỹ thuật thông qua mô hình hóa toán học được đưa đến việc giải các bài toán biên đối với phương trình đạo hàm riêng. Trong đó rất ít bài toán là các trường hợp đơn giản (miền hình học là miền đơn giản, hệ số của phương trình là hệ số hằng, ...) có thể tìm được nghiệm tường minh bằng phương pháp giải tích.

  pdf0p greengrass304 11-09-2012 48 17   Download

 • Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính có kết cấu gồm 6 chương. Phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 4 trở đi. Nội dung phần này dành cho việc khảo sát các bài toán biên của các phương trình đạo hàm riêng được gọi là Elliptic, Parabolic, Hypebolic thường gặp trong các lĩnh vực vật lý và cơ. Đây là những chương trọng tâm của cuốn sách. Sau mỗi chương tác giả có nêu một số bài tập ứng dụng trực tiếp.

  pdf112p lalala01 06-11-2015 54 32   Download

 • Xét bài toán Dirichlet cho phương trình elliptic −∆u ( x) + a( x).u ( x) = 0 với điều kiện biên thuần nhất. Trong bài báo này chúng ta sử dụng phương pháp chuẩn năng lượng để xác định hệ số phản ứng a = a ( x) từ những giá trị không chính xác của nghiệm u trên toàn miền. Hơn nữa, cho mục đích quan tâm đặc biệt đánh giá các hệ số không liên tục, chúng ta dùng phương pháp chỉnh với nửa chuẩn biến phân toàn phần......

  pdf7p phalinh16 14-08-2011 36 4   Download

 • Lý thuyết về phương pháp chia miền đã được phát triển trong vòng 20 năm qua, xuất phát từ công thức đa miền và phương trình biên chung Steklov- Poincare, các phương pháp chia miền được phát triển từ các sơ đồ lặp cơ bản như: Sơ đồ Dirichlet-Neumann, sơ đồ Neumann-Neumann và sơ đồ Robin được nghiên cứu bởi tác giả trên thế giới.

  pdf77p nhatkyvodanh 04-08-2012 58 11   Download

 • Các tính chất của nghiệm nhớt cho phương trình đạo hàm riêng cấp hai phi tuyến toàn cục trên miền bị chặn đã được nghiên cứu bởi nhiều tác giả như các nguyên lý so sánh, các định lý duy nhất nghiệm và các định lý tồn tại nghiệm. Bài báo này trình bày một nguyên lý so sánh của nghiệm nhớt cho các phương trình đạo hàm riêng cấp hai loại elliptic trên miền không bị chặn.

  pdf5p phalinh18 18-08-2011 36 8   Download

 • Xét bài toán Cauchy cho phương trình elliptic với điều kiện từ tham số đến nghiệm được thể hiện như biên thuần nhất. Một số tính chất tốt của ánh xạ là tính liên tục Lipschitz, sự khả vi vô hạn lần, các công thức xác định và cận của ánh xạ đạo đã được trình bày trong [2] khi và hàm. Sự khả vi liên tục đến cấp hai của ánh xạ được mở rộng lên trong [3]. Tuy nhiên chúng ta không thấy bất cứ kết quả nào về sự khả vi vô hạn lần của cũng như...

  pdf8p phalinh17 14-08-2011 56 2   Download

 • Trong bài báo này chúng ta nghiên cứu sự tồn tại của các giải pháp yếu của vấn đề Dirichlet cho một hệ thống phương trình elliptic semilinear trên một miền không bị chặn trong Rn.

  pdf9p phalinh21 01-09-2011 24 2   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi cải thiện lý Mountain Pass và điểm rem Saddle Theo1. Kết quả của chúng tôi chỉ yêu cầu các functionals thuộc về Cw (E) thay vì C 1 (E), 1 nơi Cw (E) là tập hợp của functionals yếu vi liên tục trên không gian Banach E.Một ứng dụng là sự tồn tại của vô cùng nhiều giải pháp tổng quát để một phương trình elliptic nonuniformly phi tuyến của biểu mẫu.

  pdf18p phalinh21 01-09-2011 24 2   Download

 • Phương trình đạo hàm riêng. Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp1, cấp 2. Bài toán Dirichlet của phương trình loại elliptic. Bài toán Cauchy của phương trình truyền sóng. Bài toán biên của phương trình truyền nhiệt.

  pdf8p cinny06 28-01-2011 176 34   Download

 • 2-Tạo 1 layer mới (layer 1) bằng cách nhấn Ctrl+Shift+N Sau đó các bạn dùng Elliptical Marquee tool tạo vùng chọn như sau: 3-Chọn công cụ Gradient (G) và thiết lập: 4-Kéo chuột theo chiều mũi tên, nhớ là kéo phía trong vùng chọn đấy nhé. Các bạn sẽ có: 5-Đổi chế độ hòa trộn thành Overlay. Nhấn Ctrl+D để bỏ chọn. Các bạn sẽ có: 6-Chọn Layer\layer Style\Blending Option. Thiết lập các giá trị sau. * Drop shadow...

  pdf8p phuoctam22 04-06-2011 48 12   Download

 • 7- Chọn layer background, vào Filter\blur\Gaussian Blur với thông số khoảng 12 pixels bạn sẽ có : 8-Nhân đôi layer 1copy (layer 1 copy 2) 9-Chuyển chế độ hòa trộn của layer 1 copy thành linear dodge và layer 1 copy 2 thành Luminosity, 10- Tạo 1 layer mới (Ctrl+J), dùng Elliptical Marquee tool vẽ vùng chọn như sau: 11Chọn công cụ Gradien tool và thiết lập :

  pdf9p phuoctam22 04-06-2011 44 10   Download

 • 2-Tạo 1 layer mới (layer 1) bằng cách nhấn Ctrl+Shift+N Sau đó các bạn dùng Elliptical Marquee tool tạo vùng chọn như sau: 3-Chọn công cụ Gradient (G) và thiết lập: 4-Kéo chuột theo chiều mũi tên, nhớ là kéo phía trong vùng chọn đấy nhé. Các bạn sẽ có: 5-Đổi chế độ hòa trộn thành Overlay. Nhấn Ctrl+D để bỏ chọn. Các bạn sẽ có:

  pdf8p phuoctam28 17-06-2011 40 8   Download

 • Trong bước này, bạn phải tạo một số sương hơn ở bàn chân của phái nữ. Thực hiện lựa chọn với Elliptical Marquee Tool (M) và vào Filter Render Clouds. Sử dụng các màu sắc tương tự như trước đây.

  pdf9p phuoctam22 04-06-2011 22 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản