Phương trình lagrange loại ii

Xem 1-4 trên 4 kết quả Phương trình lagrange loại ii
 • Nội dung: Các khái niệm cơ bản, Nguyên lý D’Alemert- Lagrange, Nguyên lý di chuyển khả dĩ, Phương trình Lagrange loại II. Cơ hệ tự do là cơ hệ mà các chất điểm của nó có thể thực hiện những di chuyển vô cùng bé tuỳ ý sang các vị trí lân cận Cơ hệ không tự do là cơ hệ trong đó các chất điểm của nó chịu các ràng buộc bởi một số các điều kiện hình học

  ppt45p tuyengaktcn 26-11-2010 975 323   Download

 • Vị trí cân bằng của cơ hệ. Vị trí cân bằng của cơ hệ là vị trí cơ hệ sẽ luôn luôn ở tại đó tại mọi thời điểm nếu tại thời điểm ban đầu nó chiếm vị trí đó và có vận tốc của mọi chất điểm bằng không Nguyên lý di chuyển khả dĩ. Để vị trí của hệ là vị trí cân bằng, điều kiện cần và đủ là tại vị trí đó tổng công của tất cả các lực hoạt động trên mọi di chuyển khả dĩ bằng không...

  ppt29p tuyengaktcn 26-11-2010 663 233   Download

 • Những bài tập chúng ta học hầu hết chỉ có 1, hoặc 2 bậc tự do, cơ hệ cô lập, không có ma sát tại trục, ròng rọc v.v… nên đều là liên kết hôlônôm, lý tưởng. Chỉ những bài tóan lớn nhiều bậc tự do, vật chất biến dạng, không cô lập thì mới thấy rõ sự phi hôlônôm, không lý tưởng.

  doc9p vietanh_90 26-12-2010 480 78   Download

 • Trong cuộc sống, ai cung mong muốn công việc hàng ngày của mình ÷ợc hoàn thành một cách tốt nhất. Ai cung tự ặt ra hai câu hỏi chính: Làm thế nào ể công việc hoàn thành tốt nhất, và khi tốt nhất thì ÷ợc cái gì? Nh÷ vậy, chẳng qua mọi ng÷ời cung phải giải các bài toán tối ÷u của mình theo một nghia nào ó. Một vấn ề quan trọng nhất ặt ra cho mỗi bài toán tối ÷u là: Với iều kiện nào, bài toán có nghiệm, và nếu có nghiệm iều gì sẽ xảy ra.

  pdf57p qsczaxewd 19-09-2012 58 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản