» 

Phương Trình Sai Phân

 • PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP I

  Tài liệu tham khảo đề tài thảo luận chuyên đề toán cao cấp phương trình sai phân tuyến tính cấp 1

  doc 7p ngangacb 04-09-2010 980 221

 • Phương trình sai phân

  Tài liệu tham khảo đề tài thảo luận chuyên đề toán cao cấp phương trình sai phân

  doc 5p ngangacb 04-09-2010 354 150

 • Chương 6: Khảo sát dãy số và phương trình sai phân

  Tập bài giảng: Giải tích 1 – GV Nguyễn Vũ Thụ Nhân – Khoa Lý ĐHSP Tp.HCM. Chương 6: Khảo sát dãy số và phương trình sai phân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 50p phuctran399 05-11-2010 260 135

 • Chương 6: Khảo sát dãy số và phương trình sai phân (tt)

  Tham khảo tài liệu 'chương 6: khảo sát dãy số và phương trình sai phân (tt)', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 50p phuctran399 05-11-2010 134 66

 • Phương trình vi phân

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác.

  pdf 5p phungnhi2011 19-03-2010 617 180

 • Luận văn: Một số tính chất định tính của hệ phương trình sai phân ẩn tuyến tính

  Mặc dù các nghiên cứu định tính (tính điều khiển được và quan sát được, ổn định và ổn định hóa,…) các hệ điều khiển mô tả bởi hệ phương trình vi phân và sai phân thường đã được...

  pdf 65p qsczaxewd 19-09-2012 111 44

 • CHƯƠNG VI : PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN

  I. Các khái niệm cơ bản 1. Hàm số đối số nguyên Hàm có tập xác định thuộc Z gọi là hàm số có đối số nguyên. Ký hiệu y = f(n). Ví dụ: f(n) = n2 + n – 1 f(n) = n3 + 1 f(n) = sina (a là hằng số) 2. Định nghĩa sai phân: Sai phân của hàm số Un là chênh lệch giá trị của hàm số tại hai giá trị kế tiếp nhau. Ký hiệu: ΔUn = Un +1 - Un Sai phân cấp m của hàm số Un là sai phân của sai...

  pdf 9p 01663642596 30-09-2011 638 166

 • Phương trình vi phân

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác. Ví dụ: một phương trình sai phân đơn giản

  pdf 24p nhatro75 12-07-2012 253 83

 • Giáo trình phương trình vi phân

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác. Ví dụ: một phương trình sai phân đơn giản

  pdf 126p buoi_chieu 23-04-2013 88 37

 • Luận văn: một số nghiên cứu định tính của hệ phương trình sai phân ẩn tuyến tính có tham số điều khiển

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số nghiên cứu định tính của hệ phương trình sai phân ẩn tuyến tính có tham số điều khiển', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 65p qsczaxewd 19-09-2012 52 13

 • Đề tài " PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN VÀ CÁC ỨNG DỤNG "

  Cho điểm t0 trên trục thực và khoảng cách h0. Tập các điểm trên trục thực: I := {t0 = nh : n Z } là một tập rời rạc, gồm các điểm cách điều nhau một khoảng cách là h, bắt đầu từ h0. Ta gọi I là một lưới thời gian với bước lưới là h.

  doc 36p vikkyls 14-05-2011 383 151

 • Chương 2 - Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền z

  Quan hệ trên được sử dụng để xác định h(z) khi hệ thống được mô tả bởi phương trình sai phân với hệ số hằng dưới dạng : y(n)

  pdf 19p vuilaai 26-01-2011 90 22

 • Phương trình vi phân

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác. Ví dụ: một phương trình sai phân đơn giản Chú ý trong phương trình ví dụ trên, nếu...

  pdf 3p nkt_bibo47 19-02-2012 47 14

 • Các loại phương trình sai phân

       Phương trình vi phân thường (ODE) là phương trình vi phân trong đó hàm chưa biết là hàm 1 biến độc lập. Phương trình vi phân riêng phần (PDE) là phương trình vi phân trong đó hàm chưa biết là hàm của nhiều biến độc lập và các đạo hàm riêng của nó. delay differential equation (DDE) là phương trình vi phân trong đó giá trị đạo hàm của hàm chưa biết tại một thời điểm...

  pdf 2p nkt_bibo47 19-02-2012 55 12

 • Ebook Toán đại số

  Mời tham khảo Ebook toán đại số gồm nội dung: Dãy số và các bài toán về dãy số, phương trình sai phân, xác định số hạng tổng quát của một dãy số,...

  pdf 217p unlucky27 09-03-2014 18 7

 • Bài giảng Toán cao cấp - GV. Trần Thị Xuyên

  Bài giảng Toán cao cấp do giảng viên Trần Thị Xuyên biên soạn trình bày và giới thiệu học phần toán cao cấp về 6 chương như: hàm số và giới hạn, đạo hàm, hàm số nhiều biến số và cực trị của hàm nhiều biến, tích phân, phương trình vi phân, phương trình sai phân.

  pdf 60p narrow_12 17-07-2014 11 4

 • Lược đồ sai phân cho nghiệm suy rộng của một vài phương trình vi phân loại ellip, II.

  Lược đồ sai phân cho nghiệm suy rộng của một vài phương trình vi phân loại ellip, II. Đã thiết kế và xây dựng 1 bộ thí nghiệm đánh giá nhanh khả năng bảo vệ chống mài mòn, ăn mòn của vật liệu trong điều kiện làm việc khi vật liệu phủ quay trong dung dịch axít có chứa các hạt rắn gây mài mòn nhằm mô phỏng điều kiện làm việc của vật liệu trong một số loại bơm công nghiệp.

  pdf 6p butmaucam 27-08-2013 10 3

 • Bài tập Mô hình hóa và mô phỏng: Sơ đồ khối

  Qua bài tập mô hình hóa và mô phỏng sẽ giúp các bạn vẽ sơ đồ khối và xây dựng hàm truyền và tim phương trình sai phân của hệ hiệu quả hơn.

  pdf 10p goctoibinhyen 08-03-2014 14 1

 • PHƯƠNG PHÁP TÍNH - GS TẠ VĂN ĐÍNH

  Dùng cho các trường đại học kỹ thuật. Chương 1. Sai số Chương 2. Tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình Chương 3. Tính gần đúng nghiệm của một hệ đại số tuyến tính Chương 4. Nội suy và phương pháp bình phương bé nhất Chương 5. Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định Chương 6. Tính gần đúng nghiệm của bài toán côsi đối với phương trình vi phân thường

  pdf 118p kuckucucu 15-05-2012 218 81

 • Luận văn: HIỆU CHỈNH PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN TUYẾN TÍNH LOẠI I

  Nhiều vấn đề khoa học, công nghệ, kinh tế, sinh thái,..... dẫn đến việc giải các bài toán mà nghiệm của chúng không ổn định theo dữ kiện ban đầu, tức là một thay đổi nhỏ của các dữ kiện (sai một ly) của các dữ kiện có thể dẫn đến sự sai khác rất lớn (đi một dặm) của nghiệm, thậm chí làm cho bài toán trở lên vô nghiệm hoặc vô định. Người ta nói những bài toán đó đặt...

  pdf 0p carol123 23-07-2012 48 15

 • + Xem thêm 539 Phương Trình Sai Phân khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản