Xem 1-20 trên 6191 kết quả Phương trình toán tử
 • Luận văn Thạc sĩ: Xấp xỉ nghiệm của phương trình toán tử và phương pháp Newton đưa ra lời giải xấp xỉ của một số bài toán với những điều kiện cụ thể xấp xỉ nghiệm của phương trình toán tử và phương pháp Newton. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf69p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 21 4   Download

 • Luận văn này sẽ trình bày ba phương pháp giải hệ phương trình toán tử đặt không chỉnh: Phương pháp cực tiểu phiếm hàm ổn định với hạn chế độ lệch trong mức sai số cho phép; phương pháp cực tiểu phiếm hàm làm trơn Tikhonov và phương pháp Gauss - Newton hiệu chỉnh song song.

  pdf57p change15 08-07-2016 4 1   Download

 • Tài liệu “Phương trình toán lý” được dùng là tài liệu giảng dạy cho sinh viên các khoa toán, lý và các ngành kỹ thuật có liên quan của trường đại học khoa học tự nhiên – đại học quốc gia Hà Nội. Ngoài ra tài liệu này còn được bổ sung và sửa đổi để đáp ứng nhu cầu học tập của các sinh viên các ngành khoa học kỹ thuật trong cả nước

  pdf35p dongta09 26-01-2012 310 130   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương trình toán lý part 2', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p dongta09 26-01-2012 191 86   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương trình toán lý part 3', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p dongta09 26-01-2012 154 78   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương trình toán lý part 4', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p dongta09 26-01-2012 126 68   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương trình toán lý part 5', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p dongta09 26-01-2012 110 59   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương trình toán lý part 6', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p dongta09 26-01-2012 103 52   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương trình toán lý part 9', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p dongta09 26-01-2012 87 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương trình toán lý part 7', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p dongta09 26-01-2012 94 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương trình toán lý part 8', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p dongta09 26-01-2012 77 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương trình toán lý part 10', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p dongta09 26-01-2012 84 43   Download

 • Rất nhiều bài toán của thực tiễn, khoa học, công nghệ dẫn tới bài toán đặt không chỉnh (ill-posed) theo nghĩa Hadamard, nghĩa là bài toán (khi dữ kiện thay đổi nhỏ) hoặc không tồn tại nghiệm, hoặc nghiệm không duy nhất, hoặc nghiệm không phụ thuộc liên tục vào dữ kiện ban đầu. Do tính không ổn định này của bài toán đặt không chỉnh nên việc giải số của nó gặp khó khăn.

  pdf44p qsczaxewd 19-09-2012 45 19   Download

 • Phương pháp toán tử FK với phép biến đổi Laplace được sử dụng cho bài toán nguyên tử hydro. Các mức năng lượng được tính chính xác bằng số tới bậc tùy ý theo sơ đồ vòng lặp và được so sánh với kết quả chính xác. Kết quả này cho thấy triển vọng ứng dụng phương pháp toán tử FK cho các bài toán hệ nguyên tử.

  pdf9p nganga_03 21-09-2015 31 10   Download

 • Một điều kiện phổ quát được đưa ra cho việc chọn tham số tự do khi áp dụng phương pháp toán tử FK để giải phương trình Schrödinger. Tác giả chỉ ra rằng tốc độ hội tụ của chuỗi bổ chính được cải thiện đáng kể bằng cách chọn tối ưu tham số tự do.

  pdf13p nganga_02 09-09-2015 15 4   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Vật lý: Mức năng lượng cơ bản của nguyên tử hydro trong điện trường theo phương pháp toán tử trình bày đại cương về bài toán nguyên tử hydro; phương pháp toán tử cho bài toán nguyên tử hydro; phương pháp toán tử cho bài toán nguyên tử hydro trong điện trường.

  pdf143p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 2 2   Download

 • Mời các bạn nắm bắt những nội dung về cơ sở lý thuyết; phương pháp toán tử giải bài toán exciton hai chiều trong từ trường đều; vai trò của tham số tự do đối với sự hội tụ của phương pháp toán tử thông qua luận văn tốt nghiệp Vật lí: Khảo sát sự hội tụ của phương pháp toán tử FK cho bài toán Exciton 2D trong từ trường đều theo tham số tự do sau đây.

  pdf73p maiyeumaiyeu01 29-06-2016 7 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Sư phạm Vật lí: Phương pháp toán tử FK tìm nghiệm số chính xác cho bài toán Exciton 2D trong từ trường đều sau đây trình bày về tổng quan Exciton; phương pháp toán tử FK; phương pháp toán tử FK trong từ trường đều.

  pdf68p maiyeumaiyeu01 29-06-2016 10 1   Download

 • Dưới đây là khóa luận tốt nghiệp Vật lý: So sánh tốc độ hội tụ của sơ đồ lý thuyết nhiễu loạn và sơ đồ vòng lặp trong ứng dụng phương pháp toán tử cho bài toán nguyên tử Hyđro. Khóa luận trình bày về phương pháp toán tử cho bài toán nguyên tử Hydro sử dụng sơ đồ lí thuyết nhiễu loạn tính các bổ chính năng lượng cơ bản của nguyên tử Hydro; sử dụng sơ đồ vòng lặp tính các bổ chính năng lượng cơ bản của nguyên tử Hydro.

  pdf56p maiyeumaiyeu07 30-08-2016 3 1   Download

 • Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác.

  pdf5p phungnhi2011 19-03-2010 712 190   Download

Đồng bộ tài khoản