Physique

Xem 1-20 trên 34 kết quả Physique
 • Tham khảo tài liệu 'giới thiệu chung về physique', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suthebeo 19-07-2012 61 10   Download

 • The relationship of structure to function has been substantially studied. Over the years, research results in this area of interest have well demonstrated this relationship. While physique essentially encompasses the study of body structure, body size, and body composition, fitness and performance are descriptives of the applied interaction of morphological, muscular, cardiovascular, motor, and metabolic component capacities, abilities, and skills that are developed and acquired through exercise and physical training programs....

  pdf250p crius75 02-01-2013 18 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn - maya - physique', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p vusuakhongduong 27-04-2009 354 135   Download

 • B chỉ gán e. sẽ Sử dụng Bảng này để c định các thông số ban đầu cho khi g Physique Bảng này s hiện l lên khi chúng ta nhấn nú gán physiq g út que hoặc khi chúng ta nh hấn nút Gán lại physique. . Vấn đề quan trọng nh của bước này là xác định kích th hất c hước, vùng ảnh hưởng củ ủa opes. Envelo Khi chúng ta lần đầu ti gán Physique cho, dùn Vertex-Lin Assigment Rollout để xá iên ng nk ác các e e ới). Trong đa số các trườn a ng...

  pdf6p lyacau 28-12-2009 78 19   Download

 • Physique là một modifier mà khi chúng ta áp dụng modifier này lên một Mesh nào đó cùng với một hệ xương thì chúng ta sẽ có thể dùng hệ xương mà tạo lên các chuyển động của hệ mesh như là xương điều khiển các cơ trên cơ thể động vật.

  pdf4p nguyen5 19-11-2009 81 11   Download

 • Physique là một modifier mà khi chúng ta áp dụng modifier này lên một Mesh nào đó cùng với một hệ xương thì chúng ta sẽ có thể dùng hệ xương mà tạo lên các chuyển động của hệ mesh như là xương điều khiển các cơ trên cơ thể động vật. Physique hoạt động được trên tất cả các vật xây dựng nên từ điểm như các object căn bản, Editable Mesh, patch, Nurbs và cả FFD.

  pdf4p lyacau 28-12-2009 68 10   Download

 • Sử dụng Bảng này để chỉ định các thông số ban đầu cho khi gán Physique. Bảng này sẽ hiện lên khi chúng ta nhấn nút gán physique hoặc khi chúng ta nhấn nút Gán lại physique.

  pdf6p nguyen5 19-11-2009 56 9   Download

 • Vấn đề quan trọng nhất của bước này là xác định kích thước, vùng ảnh hưởng của Envelopes. Khi chúng ta lần đầu tiên gán Physique cho, dùng Vertex-Link Assigment Rollout để xác định các thông số cho Envelope (Xem kỹ hơn về Envelope ở phần dưới). Trong đa số các trường hợp thì giá trị mặc định của các thông số này là cũng tương thích tốt, chúng ta không cần phải chỉnh sửa gì cả.

  pdf5p tengteng16 28-12-2011 56 9   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp quốc tế đề tài: Propriétés physiques de bois peu durables soumis à un traitement de pyrolyse ménagée...

  pdf10p toshiba6 05-10-2011 28 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp quốc tế đề tài: "Effet des facteurs physiques de l’environnement sur les premiers stades de la régénération naturelle du sapin pectiné (Abies alba Mill) dans certaines stations du Jura...

  pdf13p toshiba8 11-10-2011 19 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp Original article đề tài: Effets de divers modes de fertilisation (N, P, K) sur certaines caractéristiques physiques, chimiques, mécaniques et propriétés papetières du pin maritime des Landes (Pinus pinaster Ait.) ...

  pdf16p toshiba9 13-10-2011 26 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp Original article đề tài: Mesures de sur carottes de sondage quelques propriétés physiques...

  pdf10p toshiba9 13-10-2011 25 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí lâm nghiệp đề tài: Propriétés physiques du bois d'éclaircie des cèdres (Cedrus atlantica), contenant du bois de compression, provenant de l’Atlas du Djurdjura (Algérie)...

  pdf7p toshiba4 20-09-2011 25 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp Original article đề tài: Effets de divers modes de fertilisation (N, P, K) certaines caractéristiques physiques, chimiques, mécaniques et propriétés papetières du pin maritime des Landes (Pinus pinaster Ait.)...

  pdf27p toshiba9 13-10-2011 20 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp Original article đề tài: Modélisation de I l’évaporation globale d’unetP.couvert forestier Principes physiques description du modèle...

  pdf15p toshiba9 13-10-2011 24 1   Download

 • Working out should be tough. If you're not pushing yourself then nobody else will. But getting a better body doesn't have to be hard. Going to the gym should be challenging, certainly. It's the only way to guarantee yourself muscluar gains. But burning fat and building muscle definitely shouldn't be confusing. Getting the physique you've always wanted can be easy and straightforward. This illustrated manual offers a myriad of exercises for you to use to sculpt your ideal body.

  pdf32p crius75 07-01-2013 23 2   Download

 • Với chức năng này của Physique chúng ta cót thể tạo cơ cho nhân vật một các rất dễ dàng. Muốn tạo ra cơ chúng ta cần ít nhất 2 link với link này là con của link kia. Chúng ta muốn có những hình dạng khác nhau cho mesh khi góc giữa 2 link thay đổi. Tại mỗi góc mà chúng ta muốn định dạng cho mesh có cơ thì chúng ta phải tạo ra một cơ mới rồi điều chỉnh cơ này để có hình dạng mong muốn.

  pdf7p lyacau 28-12-2009 82 33   Download

 • Các thông số của Link giúp chúng ta thay đổi cách Physique định dạng mesh ở các khớp nối. Khi một khớp bị bẻ cong hay quay physique sẽ mặc định định dạng các vertex ở 2 bên khớp nối giống như nhau

  pdf9p nguyen5 19-11-2009 63 17   Download

 • Các thông số của Link giúp chúng ta thay đổi cách Physique định dạng mesh ở các khớp nối. Khi một khớp bị bẻ cong hay quay physique sẽ mặc định định dạng các vertex ở 2 bên khớp nối giống như nhau. Thay đổi các thông số của Link giúp chúng ta thay đổi sự đồng nhất này. Ví dụ như chúng ta có thể thay đổi độ trượt của da trên các chi khi nhân vật cử động chi hay thay đổi các nếp gấp ở nách....

  pdf9p lyacau 28-12-2009 60 13   Download

 • Albert Fert (1938-) Peter Grunberg (1939-) Giải Nobel Vật lý năm 2007 được trao cho công dân Pháp Albert Fert tại Đại học Paris-Sud và Unité mixte de physique CNRS/Thales (Orsay, Pháp) và công dân Đức Peter Grunberg tại Viện nghiên cứu Vật lý chất rắn, Trung tâm Nghiên cứu Julich (Đức) “do phát minh về từ trở khổng lồ (GMR”. Albert Fert sinh ngày 7 tháng 3 năm 1938 tại Carcassonne (Pháp). Fert đã cưới vợ và có hai con. ...

  pdf10p thuyquynh21 20-08-2011 43 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản