Phytopathology

Xem 1-14 trên 14 kết quả Phytopathology
 • Bệnh cây đại cương là phần trang bị những kiến thưc cơ bản, các khái niệm, định nghĩa,các nội dung chủ yếu của khoa học bệnh cây, là môn học cơ sở cho phần cây chuyên khoa của môn học bệnh cây(Phytopathology).

  pdf17p mitomanlien 11-04-2011 179 89   Download

 • Benh cây đại cương là phân trang bị những kiên thức cơ b ản, các khái niem, định nghĩa, các noi dung chủ yêu của khoa học benh cây, là môn học cơ sơ cho phân benh cây chuyên khoa của môn học benh cây (Phytopathology). Môn học giúp sinh viên nắm vững các đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của các nguyên nhân gây bệnh và những hướng phòng trừ, hạn chế bệnh hại

  pdf164p hongduc_hg 03-11-2009 697 378   Download

 • Bệnh cây đại cương là phần trang bị những kiến thưc cơ bản, các khái niệm, định nghĩa,các nội dung chủ yếu của khoa học bệnh cây, là môn học cơ sở cho phần cây chuyên khoa của môn học bệnh cây(Phytopathology). Môn học giúp sinh viên nắm vứng các đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của các nguyên nhân gây bệnh và những hướng phòng trừ, hạn chế bệnh hại.

  pdf489p coc_xanh 16-01-2013 217 130   Download

 • Bệnh cây nông nghiệp: Những bệnh liên quan, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của các cây trồng sản xuất chính trong nông nghiệp, làm tổn thất về kinh tế nông nghiệp.

  pdf11p mitomanlien 11-04-2011 188 77   Download

 • Chương V. Nấm gây bệnh cây Chương VI. Vi khuẩn gây bệnh cây Chương VII. Virus gây bệnh cây Chương VIII. Phytoplasma gây bệnh cây

  pdf17p mitomanlien 11-04-2011 141 60   Download

 • Môn học giúp sinh viên nắm vứng các đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của các nguyên nhân gây bệnh và những hướng phòng trừ, hạn chế bệnh hại. Giáo trình được sử dụng cho sinh viên chuyên ngành Bảo vệ thực vậ

  pdf17p mitomanlien 11-04-2011 102 53   Download

 • Chương I. Khái niệm chung về bệnh cây Chương II. Sinh thái bệnh cây Chương III. Phương pháp phòng trừ bệnh cây Chương IV. Bệnh do môi trường

  pdf17p mitomanlien 11-04-2011 114 42   Download

 • Bệnh học thực vật là một lĩnh vực chuyên nghiên cứu về nguyên nhân, triệu chứng, bệnh trạng của thực vật, dựa vào đó đưa ra các biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất.

  pdf17p mitomanlien 11-04-2011 104 38   Download

 • Chương IX. Viroide gây bệnh cây Chương X. Tuyến trùng thực vật Chương XI. Protozoa gây bệnh cây Chương XII. Thực vật thượng đẳng ký sinh

  pdf17p mitomanlien 11-04-2011 73 38   Download

 • Bệnh cây đại cương là phần trang bị những kiến thưc cơ bản, các khái niệm, định nghĩa,các nội dung chủ yếu của khoa học bệnh cây, là môn học cơ sở cho phần cây chuyên khoa của môn học bệnh cây(Phytopathology). Môn học giúp sinh viên nắm vứng các đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của các nguyên nhân gây bệnh và những hướng phòng trừ, hạn chế bệnh hại. Giáo trình được sử dụng cho sinh viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật...

  pdf17p zues01 09-06-2011 104 36   Download

 • Thực vật bị bệnh là hiện tượng khi thực vật không đủ khả năng thích ứng với những biến đổi của môi trường hoặc với những kích thích của những sinh vật khác

  pdf17p mitomanlien 11-04-2011 74 33   Download

 • Tùy thuộc vào cách phân loại các loại cây trồng theo mục đích mà người ta phân thành một số lĩnh vực nhỏ trong bệnh học thực vật.

  pdf17p mitomanlien 11-04-2011 94 33   Download

 • Laboratory for Phytopathology and Plant Protection, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium; 2Institut de Pharmacologie et ´ Biologie Structurale, Unite Mixte de Recherche Centre National de la Recherche Scientifique 5089, Toulouse, France; 3Institute of Plant Biochemistry, Halle, Germany; 4Laboratory of Developmental Physiology and Molecular Biology, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium

  pdf11p system191 01-06-2013 25 2   Download

 • Laboratory for Phytopathology and Plant Protection, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium; 2Institut de Pharmacologie et Biologie Structurale, UMR-CNRS 5089, Toulouse Cedex, France; 3Rega Institute, Laboratory of Molecular Immunology, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium Fruits of elderberry (Sambucus nigra) express small quantities of a type-2 ribosome-inactivating protein with an exclusive specificity towards the NeuAc(a2,6)Gal/GalNAc disaccharide and a unique molecular structure typified by the occurrence of a disulfide bridge between the B-chains of two adjacent protomers....

  pdf10p system191 01-06-2013 18 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản