Xem 1-20 trên 95 kết quả Phytophthora
 • Triệu chứng: Nấm Phytophthora palmivora gây hại trên sầu riêng từ giai đoạn vườn ươm đến cây trưởng thành và cây

  doc3p thaibinhnguyen221190 29-10-2010 207 46   Download

 • Bệnh thối trái do nấm (Phytophthora sp.) Thứ ba, 18 Tháng 11 2008 22:53 Triệu chứng Bệnh này thường xuất hiện và gây hại nặng trên trái nhãn lúc nhãn sắp già, chín và đặc biệt là trong mùa mưa, nơi có ẩm độ cao thì bệnh phát triển và lây lan rất nhanh. Do nấm Phytophthora thường lưu tồn trong đất nên các chùm trái .

  pdf7p heoxinhkute9 23-11-2010 162 35   Download

 • Báo cáo: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm Tricô - VNT phòng trừ sâu bệnh do nấm Phytophthora trên cây tiêu tại Tây Nguyên trình bày kết quả thu thập và chọn lọc các chủng nấm Trichoderma có khả năng đối kháng cao với nấm Phytophthora gây hại trên cây tiêu, ca cao và sầu riêng tại Tây Nguyên;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf4p iasvn_org123 27-06-2014 157 26   Download

 • Nấm Phytophthora được xem là một trong những tác nhân nguy hiểm hàng đầu cho nền kinh tế nông nghiệp nước ta hiện nay. Dựa trên một số kết quả đạt được từ những nghiên cứu trước đây về hình thái và sinh thái của giống nấm này, chúng tôi đã đề nghị qui trình định danh giống nấm này trên cơ sở cấu trúc di truyền của chúng.

  pdf63p canhchuon_1 20-06-2013 85 25   Download

 • Môi trường thông thường dùng cho quá trình nhận biết Phytophthora: V-8 juice, cà rốt agar, lima bean agar. Khi ủ ở nhiệt độ thích hợp, mẫu nấm nuôi cấy sẽ có những biểu hiện hình thái đặc trưng cho loài. Đặc điểm sợi nấm, hình dạng tản nấm hoặc khả năng hình thành bộ phận vô tính như túi bào tử, bào tử vách dày (chlamydospore) trên bề mặt môi trường nuôi cấy là đặc điểm quan trọng để phát hiện Phytophthora.

  pdf21p zues04 20-06-2011 168 55   Download

 • Nấm Phytophthora được xem là một tác nhân gây bệnh nguy hiểm cho cây do sức tàn phá mãnh liệt của nó. Nó gây ra những căn bệnh như: bệnh thối rễ, thối lỡ cổ rễ, loét thân, tàn lụi lá, thối trái và đặc biệt nguy hiểm là bệnh mốc sương trên khoai tây. Việc phân lập và định danh nấm Phytophthora để tìm ra các phương cách phòng trừ hữu hiệu là một nhu cầu cấp thiết.

  pdf21p zues04 20-06-2011 121 42   Download

 • Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ gen và công nghệ tế bào đã đóng góp to lớn vào lĩnh vực cải tiến giống cây trồng nông nghiệp phục vụ cho nhu cầu của con ngƣời. Cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) là một mặt hàng xuất khẩu trọng yếu, mang lại nhiều lợi nhuận cho ngƣời nông dân Việt Nam. Sau những năm 1998, 1999, khi giá hồ tiêu tăng cao (60.000 đồng/kg), nhiều địa phƣơng đã tăng rất nhanh diện tích trồng hồ tiêu....

  pdf106p canhchuon_1 19-06-2013 77 34   Download

 • Phương pháp này được xem xét là rất hiệu quả để phân lập P. cinnamomi và P. medicaginis từ Cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) là cây trồng có đất, tuy nhiên, phương pháp này cũng không hiệu giá trị xuất khẩu cao ở các nước như ấn Độ , quả đối với P. capsici. Kỹ thuật sử dụng lá tiêu Indonesia, Mã Lai, Thái Lan, Sri Lanka, Brazil, để phân lập tác nhân gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu Trung Quốc và Việt Nam (Nair 2004). Việt Nam đã được áp dụng ở ấn Độ và Mã...

  pdf3p sunshine_6 10-07-2013 72 28   Download

 • Triệu chứng: Nấm Phytophthora palmivora gây hại trên sầu riêng từ giai đoạn vườn ươm đến cây trưởng thành và cây đang cho trái, trên rễ, thân, lá và trái.

  pdf5p lenguyentn 19-04-2011 89 20   Download

 • Hình 4.5. Sản phẩm PCR lần thứ hai (1) và (3) PCR mẫu DL1 ở nồng độ 30ng và 10ng (2) và (4) PCR mẫu DL2 ở nồng độ 30ng và 10ng Ở hai mẫu một và hai là sản phẩm PCR của hai mẫu Phytophthora trên địa lan với nồng độ 30ng. Trong khi hai mẫu còn lại là kết quả thu được khi chạy PCR hai mẫu trên với nồng độ 10ng. Chúng tôi tạm thời không thể giải thích rõ ràng kết quả trên tuy nhiên nó cho ta thấy nồng độ DNA mẫu cũng quyết định kết quả...

  pdf21p zues04 20-06-2011 64 20   Download

 • Các dự án CARD 052/04/VIE mã xây dựng năng lực để phát hiện Phytophthora và quản lý trong các cây trồng làm vườn ở Việt Nam đã được thực hiện trong 2005-2006 với các sự tham gia của PPRI, SOFRI, Thừa Thiên-Huế CRDF và một số kỹ thuật địa phương và nông dân. các Mục đích của dự án này là cải thiện công nghệ mới để phát hiện nấm Phytophthora và quản lý là một trong những tác nhân gây bệnh thực vật nghiêm trọng gây bệnh trên nhiều loại cây trồng làm vườn....

  pdf7p xinh_la 01-03-2012 57 12   Download

 • Sự thiếu hiểu biết của cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ khuyến nông và nông dân là hạn chế đầu tiên trong việc quản lý hiệu quả bệnh Phytophthora ở Việt Nam. Mục tiêu của dự án là phổ biến những khuyến cáo quản lý bệnh có hiệu quả và bền vững để làm giảm thịêt hại do bệnh Phytophthora gây ra đối với cây trồng ở Việt Nam và để nâng cao mức thu nhập của nông dân. Qua các hoạt động của dự án, các nhà khoa học và cán bộ khuyến nông Việt Nam đã...

  pdf29p bach_nhat 09-03-2012 37 12   Download

 • Những bệnh do nấm Phytophthora gây ra đã tấn công trên nhiều loài cây trồng ở Việt Nam, có vài vụ làm giảm năng suất đến 70%. Mục tiêu của dự án là cải tiến sự quản lý bệnh Phytophthora hại cây trồng Việt Nam, bằng cách nâng cao kiến thức cho các nhà khoa học, cán bộ khuyến nông và nông dân, để giảm sự mất mùa và tăng thu nhập cho nông dân. Các nhà khoa học Úc và Việt Nam đã tổ chức các lớp huấn luyện để truyền bá những biện pháp quản lý bệnh hiệu...

  pdf75p bach_nhat 09-03-2012 59 12   Download

 • Quản lý có hiệu quả bệnh Phytophthora ở Việt Nam hiện nay vẫn bị hạn chế bởi việc thiếu những kiến thức và hiểu biết của các cán bộ khoa học, các khuyến nông viên và những người nông dân.

  pdf11p hoa_bachhop 07-03-2012 39 10   Download

 • Hiện nay, biện pháp quản lý có hiệu quả bệnh Phytophthora ở Việt Nam vẫn còn hạn chế bởi việc thiếu những kiến thức và hiểu biết của các cán bộ khoa học, các khuyến nông viên và những người nông dân.

  pdf14p hoa_bachhop 07-03-2012 31 9   Download

 • Quản lý hiệu quả bệnh Phytophthora ở Việt Nam hiện đang bị hạn chế bởi thiếu kiến thức và sự hiểu biết ở cấp độ khoa học, khuyến nông và nông dân. Dự án này nhằm mục đích mở rộng kiểm soát dịch bệnh bền vững và hiệu quả và khuyến nghị quản lý một loạt các loại cây trồng làm vườn trên khắp Việt Nam, qua đó cải thiện kết quả sản xuất nhỏ bằng cách giảm thiệt hại mùa màng do Phytophthora.

  pdf8p xinh_la 01-03-2012 26 7   Download

 • Quản lý hiệu quả bệnh Phytophthora ở Việt Nam hiện đang bị hạn chế bởi thiếu kiến thức và sự hiểu biết ở cấp độ khoa học, khuyến nông và nông dân.Dự án này nhằm mục đích mở rộng kiểm soát dịch bệnh bền vững và hiệu quả và khuyến nghị quản lý một loạt các loại cây trồng làm vườn trên khắp Việt Nam, qua đó cải thiện kết cục nông dân bằng cách giảm thiệt hại mùa màng do Phytophthora.

  pdf8p xinh_la 01-03-2012 15 7   Download

 • Thiếu kiến thức và sự hiểu biết ở mức độ khoa học, khuyến nông và nông dân là giới hạn chính để quản lý hiệu quả bệnh Phytophthora ở Việt Nam. Mục tiêu của dự án là mở rộng kiểm soát dịch bệnh bền vững và hiệu quả và khuyến nghị quản lý một loạt các loại cây trồng làm vườn trên khắp Việt Nam để giảm thiệt hại mùa màng do Phytophthora và cải thiện kết quả nông dân.

  pdf10p xinh_la 01-03-2012 25 7   Download

 • Hiện nay, biện pháp quản lý có hiệu quả bệnh Phytophthora ở Việt Nam vẫn thiếu những kiến thức và sự hiểu biết của các cán bộ khoa học, các khuyến nông viên và những người nông dân. Mục tiêu của dự án nhằm hướng dẫn biện pháp quản lý và phòng trừ bệnh có hiệu quả và bền vững đối với các cây trồng nông nghiệp ở Việt Nam để giảm sự thiệt hại do nấm Phytophthora gây nên và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

  pdf10p hoa_bachhop 07-03-2012 45 7   Download

 • Bệnh mốc sương cà chua, khoai tây đã được nghiên cứu từ rất lâu nhưng đến nay bệnh vẫn gây hại phổ biến ở nước ta và ảnh hưởng lớn tới năng suất (giảm 60-100%), phẩm chất cà chua, khoai tây. Diện tích trồng cà chua, khoai tây hàng năm không ngừng tăng, tập trung chủ yếu trong vụ đông và vụ đông xuân, là thời điểm thích hợp nhất cho bệnh mốc sương phát sinh và phát triển.

  pdf6p sunshine_3 26-06-2013 30 6   Download

Đồng bộ tài khoản