Pim sparse mode

Xem 1-3 trên 3 kết quả Pim sparse mode
  • Ngày nay mạng Internet và các ứng dụng trên mạng ngày càng trở nên thông dụng, vì thế có một lượng rất lớn các thông tin cần phải chuyển tiếp đến nhiều nơi trong cùng một thời gian. Phần lớn các ứng dụng trên mạng hiện nay sử dụng phương pháp truyền dữ liệu unicast, đây là phương pháp truyền dữ liệu từ điểm tới điểm, tức là dữ được truyền từ một người gửi tới một người nhận.

    pdf91p daihocdientu4 26-11-2012 117 53   Download

  • Introduction to Gaia Advanced Routing Dynamic Routing is fully integrated into the WebUI and the command-line shell. BGP, OSPF and RIP are supported. Dynamic Multicast Routing is supported, using PIM (Sparse mode and Dense mode) and IGMP. DHCP Relay BOOTP/DHCP Relay extends Bootstrap Protocol (BOOTP) and Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) operation across multiple hops in a routed network. In standard BOOTP, all interfaces on a LAN are loaded from a single configuration server on the LAN.

    pdf96p hoangtumayman 20-08-2012 52 1   Download

  • Enables PIM SM on an interface; the sparse-dense-mode option enables mixed sparse-dense groups. Enabling PIM on an interface also enables IGMP operation on that interface.Recommended method is to use sparse-dense-mode option

    pdf35p danhson1409 02-12-2010 51 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản