Pl/sql

Xem 1-20 trên 401 kết quả Pl/sql
 • Giáo trình Oracle SQL, PL/SQL cơ bản (tiếng Việt) Đây là giáo trình Oracle SQL cơ bản bằng tiếng việt giúp các bạn mới học có thể tiếp cận nhanh chóng chúc các bạn tìm được những thông tin bổ ích từ cuốn sách này. SQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy xuất CSDL quan hệ. Ngôn ngữ SQL được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quản trị CSDL System R vào giữa những năm 70. Hệ ngôn ngữ SQL đầu tiên (SEQUEL2) được IBM công bố vào tháng 11 năm 1976...

  pdf60p suthebeo 17-07-2012 193 72   Download

 • Kết cấu một PL/SQL Declare Định nghĩa các đối tượng PLSQL có dùng ở trong khối. BEGIN Các tác vụ thực hiện [ EXCEPTION Xử lý các lỗi do các tác vụ thực thi gây ra. ] END...

  doc8p nsikea 23-04-2011 133 57   Download

 • Before you begin this course, you should be able to use a graphical user interface (GUI). Required prerequisites are familiarity with data processing concepts and techniques. Introduction to Oracle: SQL and PL/SQL Using Procedure Builder is an instructor-led course featuring lecture and hands-on exercises. The concepts and skills introduced are reinforced by online demonstrations and written practice sessions.

  pdf322p tunghangul 22-09-2010 125 37   Download

 • PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) is Oracle Corporation's procedural extension language for SQL and the Oracle relational database. Server-side PL/SQL is stored and compiled in the Oracle Database and runs within the Oracle executable. With this guide Oracle developers can work towards accomplishing Oracle 11g Advanced PL/SQL Professional certification, which is the second milestone for developers working at the Associate level.

  pdf440p trasua_123 28-12-2012 88 24   Download

 • Ngôn ngữ thủ tục của Oracle, dùng để xây dựng các ứng dụng. PL/SQL là sự kết hợp giữa SQL và các cấu trúc điều khiển, các thủ tục (function), thao tác con trỏ (cursor), xử lý ngoại lệ (exception) và các lệnh giao tác. PL/SQL cho phép sử dụng tất cả lệnh thao tác dữ liệu gồm INSERT, DELETE, UPDATE và SELECT, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, cấu trúc điều khiển như vòng lặp (for, while, loop), rẽ nhánh (if),…mà với SQL chúng ta không làm được....

  ppt72p trinhvang 18-01-2013 97 20   Download

 • hapter 1 Introduction to PL/SQL Chapter 2 PL/SQL Essentials Chapter 3 Understanding PL/SQL Built-in Functions Chapter 4 Understanding PL/SQL Control Structures Chapter 5 Implementing SQL Operations in PL/SQL Chapter 6 Understanding Cursors in PL/SQL Chapter 7 Understanding Subprograms in PL/SQL

  pdf240p bongbong_hong 18-12-2012 55 19   Download

 • Bài giảng Giáo trình Oracle SQL và PL/SQL: Chương 1 do Trần Bình Long biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về ngôn ngữ SQL, các khái niệm cơ bản trong CSDL, cơ sở dữ liệu thực hành. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf4p cocacola_07 11-11-2015 72 17   Download

 • Most Oracle PL/SQL books on the market attempt to present most if not all of the language elements to the reader. In so doing, each one tries to be both a thorough explanation of the language, as well as a complete reference. Such books are of great value to the reader in need of full coverage of such a substantial language — whether the reader is, for instance, an experienced Oracle applications developer writing an Oracle Portal package, or a DBA who needs to review PL/SQL procedures prior to their being compiled into the database. However, such volumes rarely meet...

  pdf524p caucaphung 04-02-2013 36 12   Download

 • Tạo, gỡ rối và triển khai các thường trình cho DB2 và Oracle Thomas Sharp, Kiến trúc sư công cụ phần mềm, IBM Tóm tắt: Bài viết này mô tả cách bạn có thể sử dụng IBM® Data Studio 2.2 and Optim™ Development Studio 2.2 để phát triển các thường trình sử dụng Oracle PL/SQL. Nó chỉ cho bạn cách tạo, soạn thảo, triển khai và gỡ rối các gói, các thủ tục và các hàm PL/SQL cho các cơ sở dữ liệu sau đây: Phiên bản 9.7 của DB2® for Linux®, UNIX® và Windows®, Oracle 10g và Oracle 11g....

  pdf103p hoa_kimngan 13-09-2011 43 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oracle pl/sql for dummies phần 1', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p lovecafe4 09-10-2011 41 8   Download

 • The fourth edition of this popular pocket guide provides quick-reference information that will help you use Oracle's PL/SQL language, including the newest Oracle Database 11g features. A companion to Steven Feuerstein and Bill Pribyl's bestselling Oracle PL/SQL Programming, this concise guide boils down the most vital PL/SQL information into an accessible summary.

  pdf180p caucaphung 04-02-2013 29 8   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Giáo trình Oracle SQL và PL/SQL: Chương 2 do Trần Bình Long biên soạn sau đây để bổ sung thêm kiến thức về câu lệnh truy vấn; SQL*Plus. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

  pdf2p cocacola_07 11-11-2015 33 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oracle pl/sql for dummies phần 2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p lovecafe4 09-10-2011 33 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oracle pl/sql for dummies phần 3', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p lovecafe4 09-10-2011 51 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oracle pl/sql for dummies phần 4', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p lovecafe4 09-10-2011 39 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oracle pl/sql for dummies phần 5', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p lovecafe4 09-10-2011 36 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oracle pl/sql for dummies phần 7', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p lovecafe4 09-10-2011 27 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'oracle pl/sql for dummies phần 9', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p lovecafe4 09-10-2011 40 5   Download

 • Tổng quát Bài viết này cung cấp thông tin về việc sử dụng Optim Development Studio (ODS-Công cụ phát triển Optim) để tạo, soạn thảo, triển khai và gỡ rối các thường trình PL/SQL cho Phiên bản 9.7 của DB2 Linux, UNIX và Windows (LUW), các cơ sở dữ liệu Oracle 10g và Oracle 11g. Giả định bạn có kiến thức cơ bản về DB2 và Oracle và đã quen thuộc với các công việc trong một môi trường phát triển phần mềm dựa trên Eclipse.

  pdf60p buncha_1 11-05-2013 35 3   Download

 • Learn to access Oracle databases through SQL statements and construct PL/SQL programs with guidance from Oracle expert, Jason Price. Published by Oracle Press, Oracle Database 11g SQL explains how to retrieve and modify database information, use SQL Plus and SQL Developer, work with database objects, write PL/SQL programs, and much more. Inside, you'll find in-depth coverage of the very latest SQL features and tools, performance optimization techniques, advanced queries, Java support, and XML. This book contains everything you need to master SQL....

  pdf690p thachnq 27-11-2009 1052 459   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản