Plato

Xem 1-20 trên 73 kết quả Plato
 • Tham khảo sách 'the republic plato', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf509p transang6 28-12-2012 53 10   Download

 • Tham khảo sách 'the complete plato', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1579p transang6 28-12-2012 50 9   Download

 • About Plato: Plato (Greek: Plátōn, "wide, broad-shouldered") (428/427 BC – 348/ 347 BC) was an ancient Greek philosopher, the second of the great trio of ancient Greeks –Socrates, Plato, originally named Aristocles, and Aristotle– who between them laid the philosophical foundations of Western culture. Plato was also a mathematician, writer of philosophical dialogues, and founder of the Academy in Athens, the first institution of higher learning in the western world.

  pdf66p transang6 28-12-2012 42 5   Download

 • Tham khảo sách 'the complete plato plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1578p hotmoingay6 22-01-2013 27 4   Download

 • Tham khảo sách 'protagoras plato', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p transang6 28-12-2012 25 3   Download

 • THE Republic of Plato touches on so many problems of human life and thought, and appeals to so many diverse types of mind and character, that an editor cannot pretend to have exhausted its significance by means of a commentary.

  pdf0p hotmoingay 03-01-2013 25 3   Download

 • Tham khảo sách 'gorgias plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf115p hotmoingay6 22-01-2013 27 2   Download

 • Plato (Greek: Plátōn, "wide, broad-shouldered") (428/427 BC – 348/ 347 BC) was an ancient Greek philosopher, the second of the great trio of ancient Greeks –Socrates, Plato, originally named Aristocles, and Aristotle– who between them laid the philosophical foundations of Western culture. Plato was also a mathematician, writer of philosophical dialogues, and founder of the Academy in Athens, the first institution of higher learning in the western world

  pdf65p hotmoingay6 22-01-2013 21 2   Download

 • Plato (Greek: Plátōn, "wide, broad-shouldered") (428/427 BC – 348/ 347 BC) was an ancient Greek philosopher, the second of the great trio of ancient Greeks –Socrates, Plato, originally named Aristocles, and Aristotle– who between them laid the philosophical foundations of Western culture. Plato was also a mathematician, writer of philosophical dialogues, and founder of the Academy in Athens, the first institution of higher learning in the western world. Plato is widely believed to have been a student of Socrates and to have been deeply influenced by his teacher's unjust death....

  pdf18p hotmoingay6 22-01-2013 17 1   Download

 • Plato is widely believed to have been a student of Socrates and to have been deeply influenced by his teacher's unjust death. Plato's brilliance as a writer and thinker can be witnessed by reading his Socratic dialogues. Some of the dialogues, letters, and other works that are ascribed to him are considered spurious. Plato is thought to have lectured at the Academy, although the pedagogical function of his dialogues, if any, is not known with certainty. They have historically been used to teach philosophy, logic, rhetoric, mathematics, and other subjects about which he wrote....

  pdf26p hotmoingay6 22-01-2013 25 1   Download

 • Tham khảo sách 'ion plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p hotmoingay6 22-01-2013 22 1   Download

 • Tham khảo sách 'laches plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p hotmoingay6 22-01-2013 24 1   Download

 • Tham khảo sách 'meno plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p hotmoingay6 22-01-2013 16 1   Download

 • Tham khảo sách 'parmenides plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf94p hotmoingay6 22-01-2013 28 1   Download

 • Plato (Greek: Plátōn, "wide, broad-shouldered") (428/427 BC – 348/ 347 BC) was an ancient Greek philosopher, the second of the great trio of ancient Greeks –Socrates, Plato, originally named Aristocles, and Aristotle– who between them laid the philosophical foundations of Western culture. Plato was also a mathematician, writer of philosophical dialogues, and founder of the Academy in Athens, the first institution of higher learning in the western world

  pdf66p hotmoingay6 22-01-2013 27 1   Download

 • Tham khảo sách 'statesman plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p hotmoingay6 22-01-2013 14 1   Download

 • Tham khảo sách 'symposium plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf72p hotmoingay6 22-01-2013 18 1   Download

 • Đây là trọng tâm tư tưởng của Plato; và học thuyết này chính là nền tảng siêu hình; từ đó, tất cả những đề tài khác như luân lý, chính trị ... được xây dựng, thông qua ngả đường của tri thức luận. Phần chính yếu về học thuyết này không nhiều, nhưng nó thấm nhập tất cả mọi nơi trong các lý thuyết của Plato.

  doc5p sithuy2010 05-04-2011 405 130   Download

 • Triết học nhân sinh là một tập hợp các đánh giá có tính tổng quan về triết học phương Tây từ góc độ các vấn đề “nhân sinh”, do Stanley Rosen chủ biên với sự cộng tác của nhiều học giả lớn và giáo sư triết học của nhiều trường đại học có tiếng ở phương Tây. Mời các bạn tham khảo phần 1 tác phẩm.

  pdf147p tramnamcodon_08 08-05-2016 80 45   Download

 • Bài viết giới thiệu tới người đọc các nội dung: Triết học giáo dục hay triết lý giáo dục, phương pháp luận của triết học giáo dục, phân kỳ lịch sử triết học giáo dục, triết lý giáo dục của Plato, Rouseau, Kant và Dewey, triết học giáo dục ở nước Nga,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p thuplato 17-05-2016 24 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản