Plato

Xem 1-20 trên 73 kết quả Plato
 • Tham khảo sách 'the republic plato', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf509p transang6 28-12-2012 49 10   Download

 • Tham khảo sách 'the complete plato', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1579p transang6 28-12-2012 49 8   Download

 • About Plato: Plato (Greek: Plátōn, "wide, broad-shouldered") (428/427 BC – 348/ 347 BC) was an ancient Greek philosopher, the second of the great trio of ancient Greeks –Socrates, Plato, originally named Aristocles, and Aristotle– who between them laid the philosophical foundations of Western culture. Plato was also a mathematician, writer of philosophical dialogues, and founder of the Academy in Athens, the first institution of higher learning in the western world.

  pdf66p transang6 28-12-2012 35 5   Download

 • Tham khảo sách 'the complete plato plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1578p hotmoingay6 22-01-2013 26 4   Download

 • Tham khảo sách 'protagoras plato', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p transang6 28-12-2012 23 3   Download

 • THE Republic of Plato touches on so many problems of human life and thought, and appeals to so many diverse types of mind and character, that an editor cannot pretend to have exhausted its significance by means of a commentary.

  pdf0p hotmoingay 03-01-2013 25 3   Download

 • Tham khảo sách 'gorgias plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf115p hotmoingay6 22-01-2013 27 2   Download

 • Plato (Greek: Plátōn, "wide, broad-shouldered") (428/427 BC – 348/ 347 BC) was an ancient Greek philosopher, the second of the great trio of ancient Greeks –Socrates, Plato, originally named Aristocles, and Aristotle– who between them laid the philosophical foundations of Western culture. Plato was also a mathematician, writer of philosophical dialogues, and founder of the Academy in Athens, the first institution of higher learning in the western world

  pdf65p hotmoingay6 22-01-2013 20 2   Download

 • Plato (Greek: Plátōn, "wide, broad-shouldered") (428/427 BC – 348/ 347 BC) was an ancient Greek philosopher, the second of the great trio of ancient Greeks –Socrates, Plato, originally named Aristocles, and Aristotle– who between them laid the philosophical foundations of Western culture. Plato was also a mathematician, writer of philosophical dialogues, and founder of the Academy in Athens, the first institution of higher learning in the western world. Plato is widely believed to have been a student of Socrates and to have been deeply influenced by his teacher's unjust death....

  pdf18p hotmoingay6 22-01-2013 17 1   Download

 • Plato is widely believed to have been a student of Socrates and to have been deeply influenced by his teacher's unjust death. Plato's brilliance as a writer and thinker can be witnessed by reading his Socratic dialogues. Some of the dialogues, letters, and other works that are ascribed to him are considered spurious. Plato is thought to have lectured at the Academy, although the pedagogical function of his dialogues, if any, is not known with certainty. They have historically been used to teach philosophy, logic, rhetoric, mathematics, and other subjects about which he wrote....

  pdf26p hotmoingay6 22-01-2013 22 1   Download

 • Tham khảo sách 'ion plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p hotmoingay6 22-01-2013 21 1   Download

 • Tham khảo sách 'laches plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p hotmoingay6 22-01-2013 24 1   Download

 • Tham khảo sách 'meno plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p hotmoingay6 22-01-2013 15 1   Download

 • Tham khảo sách 'parmenides plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf94p hotmoingay6 22-01-2013 27 1   Download

 • Plato (Greek: Plátōn, "wide, broad-shouldered") (428/427 BC – 348/ 347 BC) was an ancient Greek philosopher, the second of the great trio of ancient Greeks –Socrates, Plato, originally named Aristocles, and Aristotle– who between them laid the philosophical foundations of Western culture. Plato was also a mathematician, writer of philosophical dialogues, and founder of the Academy in Athens, the first institution of higher learning in the western world

  pdf66p hotmoingay6 22-01-2013 26 1   Download

 • Tham khảo sách 'statesman plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p hotmoingay6 22-01-2013 13 1   Download

 • Tham khảo sách 'symposium plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf72p hotmoingay6 22-01-2013 18 1   Download

 • Đây là trọng tâm tư tưởng của Plato; và học thuyết này chính là nền tảng siêu hình; từ đó, tất cả những đề tài khác như luân lý, chính trị ... được xây dựng, thông qua ngả đường của tri thức luận. Phần chính yếu về học thuyết này không nhiều, nhưng nó thấm nhập tất cả mọi nơi trong các lý thuyết của Plato.

  doc5p sithuy2010 05-04-2011 392 126   Download

 • Triết học nhân sinh là một tập hợp các đánh giá có tính tổng quan về triết học phương Tây từ góc độ các vấn đề “nhân sinh”, do Stanley Rosen chủ biên với sự cộng tác của nhiều học giả lớn và giáo sư triết học của nhiều trường đại học có tiếng ở phương Tây. Mời các bạn tham khảo phần 1 tác phẩm.

  pdf147p tramnamcodon_08 08-05-2016 57 29   Download

 • Of all writers of speculative philosophy, both ancient and modern, there is probably no one who has attained so eminent a position as Plato. What Homer was to Epic poetry, what Cicero and Demosthenes were to oratory, and what Shakespeare was to the drama of England, Plato was to ancient philosophy, not unapproachable nor unapproached, but possessing an inexplicable but unquestioned supremacy.

  pdf83p chonguoinoiay1 28-02-2013 24 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản