» 

Plc Mitsubishi

 • Chương 6: LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI VỚI CÁC LỆNH CƠ BẢN

  Tham khảo tài liệu 'chương 6: lập trình plc mitsubishi với các lệnh cơ bản', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 1395 493

 • BÀI TẬP ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH PLC-

  Tham khảo tài liệu 'bài tập ứng dụng lập trình plc-', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 105p xuanvinh7291 05-07-2011 1468 783

 • Chương 1: GIỚI THIỆU CÁC LOẠI PLC HỌ FX CỦA MITSUBISHI

  Tham khảo tài liệu 'chương 1: giới thiệu các loại plc họ fx của mitsubishi', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 1181 526

 • Chương 30: Ứng dụng PLC trong điều khiển công nghiệp

  Tham khảo tài liệu 'chương 30: ứng dụng plc trong điều khiển công nghiệp', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 850 425

 • Chương 18: CÁC BÀI TẬP ỨNG DỤNG PLC MITSUBISHI

  Bảng khai báo thiết bị: Dạng Địa chỉ thiết bị X0 Ngõ vào X1 X2 Ngõ ra Y0 Tên thiết bị Nút nhấn N1 Nút nhấn N2 Nút nhấn OFF Đèn báo Đ1 Sự hoạt động ON/OFF tức thời ON/OFF tức thời ON dừng hoạt động Sáng khi Y0 – ON Y1 Đèn báo Đ2 Sáng khi Y1 ON 3. Mục đích điều khiển: Điều khiển đơn vị phục vụ trong nhà hàng bằng các lệnh cơ bản 4. Những đặc tính điều khiển:  Khi nút...

  pdf 7p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 734 325

 • LẬP TRÌNH PLC VÀ HMI MITSUBISHI

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng màn hình HMI được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu cho các đọc giả tham khảo . Phần chính của tài liệu này cung cấp các tính năng đặc biệt của màn hình HMI dành riêng cho PLC MITSUBISHI họ FX dùng để giám sát quá trình vận hành hệ thống tự động, phương pháp lập trình, thiết kế các đối tượng khiển động cơ, điều khiển băng tải, đồng hồ thời gian...

  pdf 38p lekhanhha86 06-02-2013 492 239

 • Chương 2 :FX0/FX0N PLC

  Tham khảo tài liệu 'chương 2 :fx0/fx0n plc', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 225 138

 • Chương 32: Ứng dụng PLC trong mạng thu nhận dữ liệu

  Hình 4.5 trình bài dây chuyền đóng gói hạt polyethylen trong nhà máy sản xuất hóa chất bao gồm một số phiểu đóng mở bằng van cho phép các viên polyethylen rơi vào từng bao trên máy đóng gói. Máy náy cân từng gói 25Kg, thả từng lô vào một cái bao khác được lấy liên tục từ cuộn bao. Bao được vận chuyển trên băng tải để kiểm tra trọng lượng và đóng dấu lên từng bao . Thiết bị đươc...

  pdf 8p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 209 124

 • Sổ tay hướng dẫn sử dụng PLC Mitsubishi

  Mitsubishi được toàn thế giới đánh giá cao về lĩnh vực tự động hóa trong công nghiệp. Tuy nhiên để ngày càng hoàn thiện hơn chúng tội luôn sẵng sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của người sử dụng thiết bị Mitsubishi. Trang này dành riêng cho bạn đọc liên lạc FAX với chúng tôi. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của bạn.

  pdf 0p bui_vy 11-11-2012 122 77

 • Tài liệu và bài tập PLC

  PLC là viết tắt của tiếng Anh: Programmable Logic Controller là một bộ điều khiển logic lập trình được. PLC dùng để thay thế các mạch relay (rơ le) trong thực tế. PLC hoạt động theo phương thức quét các trạng thái trên đầu ra và đầu vào. Khi có sự thay đổi ở đầu vào thì đầu ra sẽ thay đổi theo. Ngôn ngữ lập trình của PLC có thể là Ladder hay State Logic. Hiện nay có nhiều hãng sản xuất...

  pdf 47p phanhuyluan 26-02-2011 2878 1710

 • PLC MITTUBISHI và các tập lệnh, chương 1

  Các bộ điều khiển lập trình PLC của Mitsubishi rất phong phú về chủng loại. Điều này đôi khi có thể dẫn đến những khó khăn nhất định đối với người sử dụng trong việc lựa chọn bộ PLC có cấu hình phù hợp với ứng dụng của mình. Tuy nhiên, mỗi loại PLC đều có những ưu điểm riêng và phù hợp với những ứng dụng riêng. Căn cứ vào những đặc điểm đó, người sử dụng có thể...

  pdf 5p kienza51 12-11-2010 714 454

 • Chương 8 - Lập trình sử dụng

  thanh ghi Ngoài việc dùng cờ để nhớ thông tin dạng bit, một loại bộ nhớ khác trong PLC cho phép lưu cùng lúc nhiều bit giữ liệu gọi là thanh ghi, thường là 16 bit hay 32 bit. Thanh ghi được ký hiệu D và đánh số thập phân. Ví dụ: D0, D9, D128. Thanh ghi rất quan trọng khi xử lý dữ liệu số được thập phân bên ngoài. Ví dụ: dữ liệu từ các công tắc chọn nhấn (thumbwheel swiche), bộ chuyển đổi...

  pdf 10p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 241 136

 • Thiết bị điều khiển khả trình – PLC part 1

  Tài liệu “Thiết bị điều khiển khả trình – PLC” được biên soạn dùng làm tài liệu giảng day cho sinh viên cao đằng, đại học các ngành điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, tự động hóa các kiến thức về các bộ điều khiển khả trình PLC. Tài liệu cung câp cho các bạn những kiên thức từ căn bản đến nâng cao trên bọ giáo trình của Mitsubishi.

  pdf 17p myxaodon17 08-12-2011 164 102

 • HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 2 ĐIỀU KHIỂN DÙNG PLC OMRON

  Hiện nay PLC là thiết bị điều khiển được sử dụng rất phổ biến trong các dây chuyền sản xuất. Có nhiều loại PLC do nhiều hãng sản xuất khác nhau như Siemens, Omron, Mitsubishi, Allen-Bresley, Telemecanique… Tuy nhiên về nguyên tắc các loại PLC đều tương tự nhau.

  pdf 31p vitconsieuquay 17-08-2011 96 57

 • Chương 23: Các bài tập dạng nâng cao

  Bài 1. Vận hành cửa tự động 1. Bảng khai báo thiết bị: Dạng Địa chỉ thiết bị X0 X1 Ngõ vào X2 X3 Y0 Y1 Ngõ ra Y2 Y3 Tên thiết bị Giới hạn dưới Sự hoạt động ON khi cöûa ñeán giôùi haïn döôùi ON khi cöûa deán giôùi Giới hạn trên haïn treân Caûm bieán vaøo ON khi đối tượng đến gần cửa coång ON khi đối tượng ra Caûm bieán ra khỏi cửa khoûi coång Khi Y0_ON,cửa được Cöûa naâng leân...

  pdf 13p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 231 145

 • Chương 34 - Danh sách các Rơle phụ trợ đặc biệt

  Tên Hoạt động OFF: STOP ON: RUN OFF: STOP ON: RUN Chu kì quét 1 ON sau khi RUN Chu kì quét 1 OFF sau khi RUN 5ms 5ms Thiết bị chẩn đoán M8000 M8001 M8002 M8003 M8004 M8011 M8012 M8013 M8014 M8018 M8020 Dùng với công tắc NO báo PC đang RUN Dùng với công tắc NC báo PC dang Run Dùng với công tắc NO, báo PC chuyển từ OFF sang ON Dùng với công tắc NC, báo PC chuyển từ OFF sang ON Báo có lỗi Xung clock 10 mili giây Xung clock 100...

  pdf 9p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 190 130

 • Chương 17: Lập trình dùng STL

  Tham khảo tài liệu 'chương 17: lập trình dùng stl', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 12p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 261 124

 • Chương 24: Chương trình Ladder mẫu

  Bài 1. Phân phối sản phẩm 1. Bảng khai báo thiết bị: Daïng Ñòa chæ Teân thieát Söï hoïat ñoäng thieát bò X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Ngoõ vaøo X7 X10 X11 X12 Y0 Ngoõ ra bò Ñieåm baét ON khi robot ôû vò trí baét ñaàu ñaàu ON khi saûn phaåm ñöôïc phaùt Treân hieän ON khi saûn phaåm ñöôïc phaùt Giöõa hieän ON khi saûn phaåm ñöôïc phaùt Döôùi hieän ON khi saûn phaåm ñöôïc phaùt Caûm bieán hieän treân maët...

  pdf 10p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 170 112

 • Chương 7 - Lệnh PLS(Pulse) và PLF (PuLse Falling)

  Tham khảo tài liệu 'chương 7 - lệnh pls(pulse) và plf (pulse falling)', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 269 109

 • Chương 15: Điều khiển trình tu+. dùng thanh ghi

  a) Nguyên lý cơ bản ?ie^`u khie^?n trình tu+. dng thanh ghi: + Thanh ghi phải có số bit ít nhất bằng với số bước trong tác vụ điều khiển và mỗi bit sẽ thể hiện một bước . + Logic 1 được đưa vào bit đầu tiên khi bắt đầu quá trình điều khiển, bằng cách dùng 1 mạch logic kích dòng OUT + Logic 1 sẽ chuyển dịch từ bit này sang bit khác trên thanh ghi kích hoạt bước tương ứng với bit 1 đó và vô...

  pdf 9p nguyenthanhbinh20685 03-05-2011 178 109

 • + Xem thêm 44 Plc Mitsubishi khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản