Pointers

Xem 1-20 trên 230 kết quả Pointers
 • Với kết cấu nội dung gồm 10 phần, cuốn "Tài liệu đào tạo sử dụng bảng tương tác thông minh U-Pointer" giới thiệu đến các bạn những nội dung về cài đặt, sử dụng I-Pro 4, màn hình hiển thị và tính năng chính, các ứng dụng, tính năng sử dụng U-Pointer,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf38p huudatld 19-02-2016 39 14   Download

 • Hầu như mọi học sinh đều rất hứng thú với môn học có sử dụng phần mềm mã nguồn mở và kết hợp với thiết bị hỗ trợ giảng dạy tương tác U-pointer kết hợp với phần mềm hỗ trợ I-pro4. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng thiết bị tương tác U-Pointer và phần mềm I-Pro4 trong giảng dạy" dưới đây để hiểu hơn về ứng dụng này.

  doc19p huudatld 19-02-2016 59 8   Download

 • Pointer variables: Contain memory addresses as values, Normally, variable contains specific value (direct reference), Pointers contain address of variable that has specific value (indirect reference) countPtr count count 7 Indirection: Referencing value through pointer

  pdf48p vanlektmt 09-09-2010 45 5   Download

 • Pointers and Strings the study of strings is useful to further tie in the relationship between pointers and arrays. It also makes it easy to illustrate how some of the standard C string functions can be implemented. Finally it illustrates how and when pointers can and should be passed to functions.

  ppt86p sakuraphuong 04-06-2013 29 2   Download

 • Nội dung chính trong chương 5: Pointer variable declarations and initialization, pointer operators, calling functions by reference, using const with pointers, bubble sort using pass-by-reference, pointer expressions and pointer arithmetic, relationship between pointers and arrays, arrays of pointers, function pointers.

  pdf48p tangtuy14 03-06-2016 19 2   Download

 • Lecture "Charter 7: C Pointers" provides students with the knowledge: Pointer Operators, pointer variable definitions and initialization, passing arguments to functions by reference, using the const qualifier with pointers, sizeof operator,... Inviting you refer.

  pdf95p doinhugiobay_13 24-01-2016 9 1   Download

 • Chapter 4 presents the assorted topics (and more on pointers). The main contents of this chapter include all of the following: Makefiles, file I/O, command line arguments, random numbers, re-covering pointers, memory and functions, and homework.

  pdf140p allbymyself_08 22-02-2016 14 1   Download

 • Pointers are the powerful feature of C and (C++) programming, which differs it from other popular programming languages like: java and Visual Basic. Pointers are used in C program to access the memory and manipulate the address. This chapter will introduce simple pointers, inviting you refer lecture for more details.

  pdf32p tangtuy15 30-06-2016 18 1   Download

 • Pointers along with the new and delete operators allow the C++ program to design complex and intricate data structures. This chapter covers some of the basic data structures such as linked list, double linked list, and trees. This is merely an introduction; a full discussion of data structures can easily take an entire course.

  pdf22p tangtuy15 30-06-2016 16 1   Download

 • On completion of this chapter students will know how to: Declare and initialize pointer variables, pass addresses to functions, return an address from a function, reserve memory during execution, link classes with accessor functions.

  ppt27p nhanmotchut_3 19-10-2016 13 1   Download

 • In this chapter students will be able to: Explain what a pointer is and where it is used, explain how to use pointer variables and pointer operators, assign values to pointers, explain pointer arithmetic, explain pointer comparisons, explain pointers and single dimensional arrays, explain pointer and multidimensional arrays, explain how allocation of memory takes place.

  ppt28p nhanmotchut_4 01-11-2016 5 1   Download

 • M ỗi biến trong ngôn ngữ C đều có 1 tên và tương ứng với nó là m ột vùng nhớ dùng để chứa giá trị của nó Tuỳ theo biến m à vùng nhớ dành cho biến có độ dài khác nhau Ðịa chỉ của biến là số thứ tự của byte đầu tiên tương ứng với biến đó Ðịa chỉ của biến có kiểu khác nhau là khác nhau. Ðịa chỉ và biển kiểu int liên tiếp cách nhau 2 byte , biến kiểu float là 4 byte.

  ppt70p bk20062011 20-01-2011 157 25   Download

 • Using const with Pointers • const qualifier – Value of variable should not be modified – const used when function does not need to change a variable • Principle of least privilege – Award function enough access to accomplish task, but no more • Four ways to pass pointer to function – Nonconstant pointer to nonconstant data • Highest amount of access – Nonconstant pointer to constant data – Constant pointer to nonconstant data – Constant pointer to constant data • Least amount of access...

  pdf48p phongthinh 04-08-2009 159 24   Download

 • This module discusses arrays, strings, and pointers. Although these may seem to be three disconnected topics, they aren’t. In C++ they are intertwined, and an understanding of one aids in the understanding of the others. An array is a collection of variables of the same type that are referred to by a common name. Arrays may have from one to several dimensions, although the one-dimensional array is the most common. Arrays offer a convenient means of creating lists of related variables. The array that you will probably use most often is the character array, because it...

  pdf42p chankinh1 13-09-2009 114 18   Download

 • BK TP.HCM Ho Chi Minh City University of Technology Faculty of Computer Science and Engineering BK TP.HCM Data Structures and Algorithms – C++ Implementation Huỳnh T n t Email: htdat@cse.hcmut.edu.vn Home Page: http://www.cse.hcmut.edu.vn/~htdat/ .Pointer in C++ Declaration Node *ptr; Create an object ptr = new Node(); A pointer usage printf(“Data in node: %d”, ptr-data); Destroy an object delete ptr; NULL pointer ptr = NULL; ??? ptr ptr ??? ptr ptr Faculty of Computer Science and Engineering – HCMUT Slide 2 .

  pdf53p unknownno30 14-11-2012 50 15   Download

 • Con trỏ Một con trỏ hay một biến con trỏ là: ¨ một biến chiếu đến một ô nhớ. ¨ nó lưu vị trí/địa chỉ của ô nhớ đó. n Hai ứng dụng chính: ¨ Truy nhập gián tiếp ¨ Bộ nhớ động n Vấn đề kỹ thuật: Nếu P là một biến con.

  pdf17p sakuraphuong 03-06-2013 42 10   Download

 • Pointer Arithmetic Ta có thể cộng hay trừ số nguyên trên con trỏ.Ví dụ , giả sử ta có 1 con trỏ trỏ đến số nguyên,và ta thử cộng 1 vào giá trị của nó .trình biên dịch sẽ biết và tăng vùng nhớ lên 4 byte ( do kiểu int có kích thước 4 byte).

  pdf12p cachuadam 21-05-2011 56 8   Download

 • Trong ngôn ngữ C, mỗi biến và chuỗi ký tự đều được lưu trữ trong bộ nhớ và có địa chỉ riêng, địa chỉ này xác định vị trí của chúng trong bộ nhớ C đưa ra kiểu dữ liệu pointer (tạm dịch là con trỏ) để khai báo cho các biến lưu địa chỉ. Đây là một kiểu dữ liệu đặc biệt và được sử dụng nhiều trong một chương trình C. Một biế có kiể pointer có thể l đ biến ó kiểu i t ó lưu được dữ liệ t liệu trong nó, là đị ó địa...

  pdf18p bonsai89 23-12-2011 27 7   Download

 • Bài giảng Nhập môn Lập trình: Phần 5 - Con trỏ - Pointer giới thiệu tới các bạn về một số lý do nên sử dụng con trỏ; khai báo trong C; toán tử “&”; truyền tham số địa chỉ; con trỏ NULL; toán tử gán “=” con trỏ và mảng; chuỗi ký tự - String; cấu trúc - Struct.

  ppt41p cocacola_09 26-11-2015 32 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'module 4 arrays, strings, and pointers', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p ntgioi120406 30-11-2009 72 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản