Pointers

Xem 1-20 trên 214 kết quả Pointers
 • Với kết cấu nội dung gồm 10 phần, cuốn "Tài liệu đào tạo sử dụng bảng tương tác thông minh U-Pointer" giới thiệu đến các bạn những nội dung về cài đặt, sử dụng I-Pro 4, màn hình hiển thị và tính năng chính, các ứng dụng, tính năng sử dụng U-Pointer,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf38p huudatld 19-02-2016 28 10   Download

 • Pointer variables: Contain memory addresses as values, Normally, variable contains specific value (direct reference), Pointers contain address of variable that has specific value (indirect reference) countPtr count count 7 Indirection: Referencing value through pointer

  pdf48p vanlektmt 09-09-2010 43 5   Download

 • Hầu như mọi học sinh đều rất hứng thú với môn học có sử dụng phần mềm mã nguồn mở và kết hợp với thiết bị hỗ trợ giảng dạy tương tác U-pointer kết hợp với phần mềm hỗ trợ I-pro4. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng thiết bị tương tác U-Pointer và phần mềm I-Pro4 trong giảng dạy" dưới đây để hiểu hơn về ứng dụng này.

  doc19p huudatld 19-02-2016 50 7   Download

 • Pointers and Strings the study of strings is useful to further tie in the relationship between pointers and arrays. It also makes it easy to illustrate how some of the standard C string functions can be implemented. Finally it illustrates how and when pointers can and should be passed to functions.

  ppt86p sakuraphuong 04-06-2013 29 2   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Lecture "Charter 7: C Pointers" provides students with the knowledge: Pointer Operators, pointer variable definitions and initialization, passing arguments to functions by reference, using the const qualifier with pointers, sizeof operator,... Inviting you refer.

  pdf95p doinhugiobay_13 24-01-2016 5 1   Download

 • Chapter 4 presents the assorted topics (and more on pointers). The main contents of this chapter include all of the following: Makefiles, file I/O, command line arguments, random numbers, re-covering pointers, memory and functions, and homework.

  pdf140p allbymyself_08 22-02-2016 14 1   Download

 • Using const with Pointers • const qualifier – Value of variable should not be modified – const used when function does not need to change a variable • Principle of least privilege – Award function enough access to accomplish task, but no more • Four ways to pass pointer to function – Nonconstant pointer to nonconstant data • Highest amount of access – Nonconstant pointer to constant data – Constant pointer to nonconstant data – Constant pointer to constant data • Least amount of access...

  pdf48p phongthinh 04-08-2009 159 24   Download

 • M ỗi biến trong ngôn ngữ C đều có 1 tên và tương ứng với nó là m ột vùng nhớ dùng để chứa giá trị của nó Tuỳ theo biến m à vùng nhớ dành cho biến có độ dài khác nhau Ðịa chỉ của biến là số thứ tự của byte đầu tiên tương ứng với biến đó Ðịa chỉ của biến có kiểu khác nhau là khác nhau. Ðịa chỉ và biển kiểu int liên tiếp cách nhau 2 byte , biến kiểu float là 4 byte.

  ppt70p bk20062011 20-01-2011 155 24   Download

 • This module discusses arrays, strings, and pointers. Although these may seem to be three disconnected topics, they aren’t. In C++ they are intertwined, and an understanding of one aids in the understanding of the others. An array is a collection of variables of the same type that are referred to by a common name. Arrays may have from one to several dimensions, although the one-dimensional array is the most common. Arrays offer a convenient means of creating lists of related variables. The array that you will probably use most often is the character array, because it...

  pdf42p chankinh1 13-09-2009 114 18   Download

 • BK TP.HCM Ho Chi Minh City University of Technology Faculty of Computer Science and Engineering BK TP.HCM Data Structures and Algorithms – C++ Implementation Huỳnh T n t Email: htdat@cse.hcmut.edu.vn Home Page: http://www.cse.hcmut.edu.vn/~htdat/ .Pointer in C++ Declaration Node *ptr; Create an object ptr = new Node(); A pointer usage printf(“Data in node: %d”, ptr-data); Destroy an object delete ptr; NULL pointer ptr = NULL; ??? ptr ptr ??? ptr ptr Faculty of Computer Science and Engineering – HCMUT Slide 2 .

  pdf53p unknownno30 14-11-2012 46 14   Download

 • Con trỏ Một con trỏ hay một biến con trỏ là: ¨ một biến chiếu đến một ô nhớ. ¨ nó lưu vị trí/địa chỉ của ô nhớ đó. n Hai ứng dụng chính: ¨ Truy nhập gián tiếp ¨ Bộ nhớ động n Vấn đề kỹ thuật: Nếu P là một biến con.

  pdf17p sakuraphuong 03-06-2013 41 10   Download

 • Pointer Arithmetic Ta có thể cộng hay trừ số nguyên trên con trỏ.Ví dụ , giả sử ta có 1 con trỏ trỏ đến số nguyên,và ta thử cộng 1 vào giá trị của nó .trình biên dịch sẽ biết và tăng vùng nhớ lên 4 byte ( do kiểu int có kích thước 4 byte).

  pdf12p cachuadam 21-05-2011 56 8   Download

 • Trong ngôn ngữ C, mỗi biến và chuỗi ký tự đều được lưu trữ trong bộ nhớ và có địa chỉ riêng, địa chỉ này xác định vị trí của chúng trong bộ nhớ C đưa ra kiểu dữ liệu pointer (tạm dịch là con trỏ) để khai báo cho các biến lưu địa chỉ. Đây là một kiểu dữ liệu đặc biệt và được sử dụng nhiều trong một chương trình C. Một biế có kiể pointer có thể l đ biến ó kiểu i t ó lưu được dữ liệ t liệu trong nó, là đị ó địa...

  pdf18p bonsai89 23-12-2011 24 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'module 4 arrays, strings, and pointers', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p ntgioi120406 30-11-2009 70 5   Download

 • Bài giảng Nhập môn Lập trình: Phần 5 - Con trỏ - Pointer giới thiệu tới các bạn về một số lý do nên sử dụng con trỏ; khai báo trong C; toán tử “&”; truyền tham số địa chỉ; con trỏ NULL; toán tử gán “=” con trỏ và mảng; chuỗi ký tự - String; cấu trúc - Struct.

  ppt41p cocacola_09 26-11-2015 25 7   Download

 • Chương này giới thiệu về con trỏ ‐ Pointer. Các nội dung chính đề cập trong chương này gồm: Nhắc lại về tổ chức bộ nhớ của máy tính, biến con trỏ, con trỏ và cấu trúc, con trỏ và hàm, con trỏ và cấp phát bộ nhớ động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p youcanletgo_03 14-01-2016 17 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp quốc tế, đề tài: " Pointer years and growth in Turkey oak (Quercus cerris L) in Latium (central Italy). A dendroclimatic approach...

  pdf14p toshiba6 07-10-2011 19 1   Download

 • The "address of" operator Also used to specify call-by-reference parameter. No coincidence!, Recall: call-by-reference parameters pass "address of" the actual argument

  ppt53p sakuraphuong 29-05-2013 15 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản