Powerline network

Xem 1-14 trên 14 kết quả Powerline network
 • This report describes work that I did on embedded control data communication using the domestic powerline circuitry as channel medium. A home automation system was implemented. In the modern home filled with electronic apparatus and appliances, it is useful for the owner to exercise some form of centralised control over the functions in the house. Currently, when the owner needs to turn on the driveway and living room lights before arming the alarm and going to bed, he has to walk to the garage, then to the front door, then to the alarm box, then to bed....

  pdf55p hoang1 31-10-2009 152 28   Download

 • It is a crime if someone physically hurts or threatens you. No one has the right to hurt you, even if that person is a spouse, child, boyfriend or girlfriend, parent or partner.This report describes work that I did on embedded control data communication using the domestic powerline circuitry as channel medium. A home automation system was implemented. In the modern home filled with electronic apparatus and appliances,.

  pdf43p quangdat 15-03-2009 282 27   Download

 • During the last decades, the usage of telecommunications systems has increased rapidly. Because of a permanent necessity for new telecommunications services and additional transmission capacities, there is also a need for the development of new telecommunications networks and transmission technologies. From the economic point of view, telecommunications promise big revenues, motivating large investments in this area.

  pdf292p ptng13 06-06-2012 58 13   Download

 • Cùng tìm hiểu tài liệu "Powerline Carrier (PLC) Communication Systems" với các nội dung cơ bản hướng đến trình bày như: Introduction, data communication techniques, home networking over powerlines, powerlines carrier (PLC) communications,… Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf108p huyen06281982 15-10-2015 23 6   Download

 • ổng quan về lịch sử Powerline Truyền thông là việc sử dụng mạng lưới cấp điện cho các mục đích thông tin liên lạc. Trong trường hợp này, lưới điện phân phối điện được bổ sung được sử dụng như một phương tiện truyền dẫn cho việc chuyển giao các dịch vụ viễn thông khác nhau.

  pdf30p kennguyen4 02-11-2011 34 8   Download

 • Powerline thông tin liên lạc cũng có thể được áp dụng trong các tòa nhà hoặc nhà cửa, nơi một cài đặt bên trong điện được sử dụng cho việc thực hiện các mạng PLC trong nhà. Băng thông rộng Powerline Mạng Truyền

  pdf29p kennguyen4 02-11-2011 23 7   Download

 • Pseudo-Bayesian thuật toán, dựa trên một phương pháp thiết lập giá trị ước tính của việc tồn đọng để ổn định các rãnh ALOHA giao thức, cũng được xem xét trong [FrigLe01, FrigLe01a, ZhuCo01], và tối thiểu Mean-Squared Lỗi thuật toán ước tính số lượng các trạm va chạm.

  pdf29p kennguyen4 02-11-2011 51 12   Download

 • Ý tưởng chính đằng sau PLC là giảm chi phí và chi phí trong việc thực hiện của các mạng viễn thông mới. Mạng lưới cấp điện áp cao hoặc trung bình có thể được sử dụng để cầu một khoảng cách xa hơn để tránh xây dựng một mạng lưới thông tin liên lạc thêm.

  pdf29p kennguyen4 02-11-2011 25 8   Download

 • Sau đó, nếu từ nhận được không liên quan đến mã C, hội chứng của nó là bằng số không được thể hiện bởi Eq. (4,36), và do đó, không có lỗi được phát hiện. Trong trường hợp khác, nơi các hội chứng khác không, bộ giải mã phải có hành động để sửa chữa sai sót. Tuy nhiên,

  pdf29p kennguyen4 02-11-2011 43 8   Download

 • Để ổn định một giao thức ALOHA rãnh, nhiệm vụ của các thuật toán Pseudo-Bayesian để ước tính số lượng tồn đọng hoặc mạng lưới trạm n cố gắng để truyền tải các gói dữ liệu mới hoặc truyền lại các gói dữ liệu va chạm. Sau đó, mỗi gói tin sẽ được truyền với xác suất P = min {1, 1 / n}.

  pdf29p kennguyen4 02-11-2011 25 8   Download

 • Mạng lưới cấp điện áp thấp trên toàn thế giới có sẵn trong một số lượng rất lớn các hộ gia đình và có thể được sử dụng cho việc thực hiện của các mạng truy nhập PLC để khắc phục viễn thông được gọi là "dặm cuối".

  pdf29p kennguyen4 02-11-2011 31 7   Download

 • Hơn nữa, kết hợp với mã rất tuyến tính (n, k) là một ma trận hai chiều được gọi là "ma trận kiểm tra chẵn lẻ", ký hiệu là H với kích thước (n - k) và n. Ma trận này được định nghĩa như vậy mà GH T = 0 (4,34) ma trận này cho phép chúng ta xác định của "hội chứng" của một r từ nhận được theo để Eq. (4,35). Hội chứng này có chiều dài

  pdf29p kennguyen4 02-11-2011 32 7   Download

 • Các hoạt động tối thiểu đã thiết lập một giới hạn trên cho xác suất truyền dẫn và gây ra tỷ lệ truy cập G = np để trở thành 1 [Walke99. Một vấn đề phổ biến của các thuật toán ổn định khác nhau là tính toán của một xác suất truyền lại tối ưu bởi vì điều kiện tải trọng động trong mạng.

  pdf29p kennguyen4 02-11-2011 34 7   Download

 • Như vậy, số lượng tồn đọng n phụ thuộc vào tỷ lệ đến, cũng như số lượng các trạm đang hoạt động trong mạng. Công nghệ máy tính tốc độ giống như một xe trượt tuyết tên lửa trên một hồ nước đông lạnh. Một máy tính mà bạn mua ngày hôm nay là đảm bảo không bị lỗi thời trong ba năm, một con khủng long trong năm năm,

  pdf30p kennguyen4 02-11-2011 35 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản