Prefix

Xem 1-20 trên 97 kết quả Prefix
 • A compositional account of the semantics of German prefix verbs in HPSG is outlined. We consider only those verbs that are formed by productive synchronic rules. Rules are fully productive if they apply to all base verbs which satisfy a common description. Prefixes can be polysemous and have separate, highly underspecified lexical entries. Adequate bases are determined via selection restrictions.

  pdf3p bunthai_1 06-05-2013 17 3   Download

 • Language models for speech recognition typically use a probability model of the form Pr(an[al,a2,...,an-i). Stochastic grammars, on the other hand, are typically used to assign structure to utterances, A language model of the above form is constructed from such grammars by computing the prefix probability ~we~* Pr(al.-.artw), where w represents all possible terminations of the prefix al...an. The main result in this paper is an algorithm to compute such prefix probabilities given a stochastic Tree Adjoining Grammar (TAG). The algorithm achieves the required computation in O(n 6) time. ...

  pdf7p bunrieu_1 18-04-2013 22 2   Download

 • NGỮ PHÁP LỚP 12 (CONT) PREFIXES (tiếp đầu ngữ )

  pdf3p hoangvi208 18-07-2010 381 202   Download

 • Trong tiếng Anh có những từ gọi là căn ngữ (root), căn ngữ này có thể được ghép thêm một cụm từ ở trước gọi là tiếp đầu ngữ (prefix).

  pdf8p vanhoc1111 18-02-2011 215 85   Download

 • Prefixes and Suffixes (Tiền tố và hậu tố) Trong tiếng Anh có những từ gọi là căn ngữ (root), căn ngữ này có thể được ghép thêm một cụm từ ở trước gọi là tiếp đầu ngữ (prefix).

  pdf10p miumiu111 30-03-2011 229 86   Download

 • Trong tiếng Anh có những từ gọi là căn ngữ (root), căn ngữ này có thể được ghép thêm một cụm từ ở trước gọi là tiếp đầu ngữ (prefix). Tùy thuộc vào nghĩa của căn ngữ và tiếp đầu ngữ mà có một từ có nghĩa khác. Tương tự cụm từ được ghép ở cuối căn ngữ gọi là tiếp vĩ ngữ (suffix).

  pdf9p miumiu111 30-03-2011 124 38   Download

 • Trong tiếng Anh có những từ gọi là căn ngữ (root), căn ngữ này có thể được ghép thêm một cụm từ ở trước gọi là tiếp đầu ngữ (prefix). Tùy thuộc vào nghĩa của căn ngữ và tiếp đầu ngữ mà có một từ có nghĩa khác.

  pdf8p vanhoc1111 18-02-2011 80 25   Download

 • Bạn có thể tăng vốn từ vựng của bạn bằng cách xử dụng tiếp đầu ngữ (prefix). Bạn có thể viết một câu phủ định như ‘We do not agree with people who say woman should stay at home’ thành một câu xác định như ‘We disagree with people who say woman should stay at home’ mà nghĩa vẫn giống nhau. Dis- là một tiếp đầu ngữ có tính phủ định. (negative prefix) Dưới đây là một số negative prefix mà bạn thường gặp...

  pdf7p may0505 22-04-2011 60 18   Download

 • Trong tiếng Anh có những từ gọi là căn ngữ (root), căn ngữ này có thể được ghép thêm một cụm từ ở trước gọi là tiếp đầu ngữ (prefix). Tùy thuộc vào nghĩa của căn ngữ và tiếp đầu ngữ mà có một từ có nghĩa khác. Tương tự cụm từ được ghép ở cuối căn ngữ gọi là tiếp vĩ ngữ (suffix).

  pdf9p anna009 19-04-2011 70 17   Download

 • Trong tiếng Anh có những từ gọi là căn ngữ (root), căn ngữ này có thể được ghép thêm một cụm từ ở trước gọi là tiếp đầu ngữ (prefix). Tùy thuộc vào nghĩa của căn ngữ và tiếp đầu ngữ mà có một từ có nghĩa khác. Tương tự cụm từ được ghép ở cuối căn ngữ gọi là tiếp vĩ ngữ (suffix). Ví dụ: Căn ngữ happy nghĩa là hạnh phúc. Tiếp đầu ngữ un- có nghĩa là không.

  pdf4p nkt_bibo52 08-03-2012 96 18   Download

 • Parallel Processing & Distributed Systems: Lecture 9 - Parallel Algorithms presents about Introduction to parallel algorithms development, Reduction algorithms, Broadcast algorithms, Prefix sums algorithms.

  pdf30p cocacola_17 10-12-2015 16 1   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • A lot of verbs and adjectives can be made into opposites by adding a prefix (e.g., agree - disagree, correct - incorrect). However, in other cases, it is necessary to change some letters or use a completely different word in order to make an opposite. Some verbs and adjectives can have more than one meaning, and so can have more than one opposite.

  pdf149p contentnew1 17-05-2012 348 228   Download

 • 1. TỪ MỘT ÂM TIẾT(ONE-SYLLABLE WORDS) Những từ có một âm tiết đều có trọng âm trừ những từ ngữ pháp (grammatical words) như: in, on, at, to, but, so… Ví dụ: ’speech, ‘day, ’school, ‘learn, ‘love… 2. TỪ HAI ÂM TIẾT(TWO-SYLLABLE WORDS) – Những từ có hai âm tiết: hầu hết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

  doc2p aloha04 12-10-2011 473 223   Download

 • A lot of adjectives can be made into their opposite form by the addition of a prefix (e.g., un,- in-, dis-, il-) to the beginning of the word. The most common prefix is un-. Adjectives which end with -ful (thoughtful, useful, etc) are an exception: they are made into opposites by replacing -ful with the suffix -less (thoughtless, useless, etc)

  pdf381p contentnew1 17-05-2012 383 215   Download

 • Tập tin .COM chỉ có một đoạn nên kích thước tối đa của một tập tin loại này là 64 KB. - Tập tin .COM được nạp vào bộ nhớ và thực thi nhanh hơn tập tin .EXE nhưng chỉ áp dụng được cho các chương trình nhỏ. - Chỉ có thể gọi các chương trình con dạng near. Khi thực hiện tập tin .COM, DOS định vị bộ nhớ và tạo vùng nhớ dài 256 byte ở vị trí 0000h, vùng này gọi là PSP (Program Segment Prefix), nó sẽ chứa các thông tin cần thiết cho DOS. Sau đó, các mã lệnh trong tập tin...

  pdf30p vantinh12a8 01-12-2009 485 167   Download

 • to turn off: to cause to stop functioning (also: to switch off, to shut off) (S) Turn on and turn off, as well as their related forms, are used for things that flow, such as electricity, water, gas, etc. Please turn off the light when you leave the room.

  pdf31p thuthuy 28-07-2009 311 165   Download

 • Tương tự như các IPv4 node, các IPv6 node sử dụng một bảng định tuyến IPv6 cục bộ để quyết định cách để truyền packet đi. Các entry trong bảng định tuyến được tạo một cách mặc định khi IPv6 khởi tạo và các entry khác sẽ được thêm vào khi nhận được các gói tin Router Advertisement chứa các prefix và các route, hay qua việc cấu hình tĩnh bằng tay.

  doc8p it_p0k3t 05-05-2011 333 160   Download

 • to have one’s way: to arrange matters the way one wants (especially when someone else doesn’t want the same way) (also: to get one’s way. My brother always wants to have his way, but this time our parents said that we could do what I wanted. · If Sheila doesn’t get her way, she becomes very angry.

  pdf38p thuthuy 28-07-2009 209 157   Download

 • Thuật ngữ Viễn Thông (télécommunication) được ghép từ từ communication (liên lạc) với prefix tele (có nghĩa là xa). Edouard ESTAUNIE chính là người đưa ra thuật ngữ telecommunication vào năm 1904. Thời bấy giờ từ telecommunication dùng để chỉ telegraph và telephone.

  doc7p lehieukutek 26-12-2009 271 141   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản