Pro / engineer 2010

Xem 1-7 trên 7 kết quả Pro / engineer 2010
 • Giáo trình Pro/Engineer 2010 của Học viện kỹ thuật Quân sự. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Pro/Engineer 2000i. Mời các bạn cùng tham khảo. Chóng ta đã biết CAD xuất hiện vào trước năm 1960, với tư cách là công cụ vẽ, Vì vậy trước đây nó được gọi là cây bút chì điện tử. Cho đến những năm 80 của thế kỹ trước, vẽ vẫn là chức năng cơ bản của các phần mềm CAD.

  pdf163p chau_2007 23-11-2010 1360 760   Download

 • Tham khảo sách 'pro infopath 2007', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf282p vusuakhonghat 29-05-2009 589 112   Download

 • Chúng ta đã biết CAD xuất hiện vào tr-ớc năm 1960, với t- cách là công cụ vẽ (Drafting Tool). Vì vậy, trước đây nó được gọi là "cây bút chì điện tử" (Electronic Pencil). Cho đến những năm 80 của thế kỷ tr-ớc, vẽ vẫn là chức năng cơ bản của các phần mềm CAD.

  pdf162p 326159487 18-05-2012 199 81   Download

 • Một fearture xoay là một fearure được tạo bởi một biên dạng xoay quanh một trục. Một feature kéo xoay mà một không gian dương còn một feature cắt xoay là một không gian âm. Đối với bất kỳ loại feature xoay nào thì người dùng cũng phải phác thảo biên dạng sẽ được xoay và một đường tâm để làm trục xoay

  pdf105p ptng13 06-06-2012 50 23   Download

 • Pro Access 2010 Development is a fundamental resource for developing business applications that take advantage of the features of Access 2010 and the many sources of data available to your business. In this book, you'll learn how to build database applications, create Web-based databases, develop macros and Visual Basic for Applications (VBA) tools for Access applications, integrate Access with SharePoint and other business systems, and much more.

  pdf590p lock_123 08-04-2013 55 19   Download

 • Thorough coverage of the improvements and changes to SharePoint 2010 SharePoint 2010 boasts a variety of incredible new features that will challenge even the most experienced administrator who is upgrading from SharePoint 2007. Written by a team of SharePoint experts, this book places a takes aim at showing you how to make these new features work right for you.

  pdf407p lock_123 08-04-2013 25 4   Download

 • Pro SharePoint 2010 Search gives you expert advice on planning, deploying and customizing searches in SharePoint 2010. Drawing on the authors’ extensive experience of working with real-world SharePoint deployments, this book teaches everything you’ll need to know to create well-designed SharePoint solutions that always keep the end-user’s experience in mind. Increase your search efficiency with SharePoint 2010’s search functionality: extend the search user interface using third-party tools, and utilize analytics to improve relevancy....

  pdf517p lock_123 08-04-2013 41 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản