Professional asp.net 2.0 xml

Xem 1-12 trên 12 kết quả Professional asp.net 2.0 xml
 • The foundation for most Web services, XML can also be used with ASP.NET to display data from an infinite variety of sources in a Web site After covering the basics, the book explores the many ways that XML documents can be created, transformed, and transmitted to other systems using ASP.NET 2.0 Two major case studies address issues such as reading and writing XML data, XML data validation, transforming XML Data with XSLT, SQL Server XML integration, XML support in ADO.NET, and XML Web Services ...

  pdf594p trasua_123 05-01-2013 37 8   Download

 • Làm thế nào để thiết kế và phát triển một trang web N-cấp bằng cách sử dụng các tính năng XML của ASP.NET 2.0 và SQL Server 2005. Để hỗ trợ thiết kế này, chương này thảo luận về làm thế nào để đóng gói logic truy cập dữ liệu trong các hình thức của các thành phần tái sử dụng. Làm thế nào để làm việc với một cột kiểu dữ liệu XML

  pdf60p kimku13 24-10-2011 33 6   Download

 • khi WindowsPrincipal.IsInRole được gọi là, trong nội bộ, nó có thể kiểm tra các nhóm máy tính địa phương bằng cách sử dụng cú pháp thay thế. Lý do là kiểm tra trước không thành công khi sử dụng Xây dựng một hệ thống hàng không vation Reser Sử dụng ASP.NET 2.0 và SQL Ser ver 2005

  pdf60p kimku13 24-10-2011 31 2   Download

 • Cho đến nay trong cuốn sách này, bạn đã học về XML DOM, XML hỗ trợ trong ADO.NET, XSLT tính năng trong NET, XML hiển thị dữ liệu, và hỗ trợ XML trong SQL Server 2005. Chương này tập trung vào việc kết hợp các tính năng này trong một trang web thế giới thực. Trường hợp nghiên cứu này không chỉ thảo luận

  pdf60p kimku13 24-10-2011 36 6   Download

 • bằng cách kiên trì dữ liệu trong nó bằng cách sử dụng ADO.NET Làm thế nào để sử dụng các lược đồ XSD hỗ trợ được cung cấp bởi SQL Server 2005 để xác nhận dữ liệu XML Làm thế nào để chuyển đổi dữ liệu XML thành HTML bằng cách sử dụng XSLT

  pdf54p kimku13 24-10-2011 44 3   Download

 • về việc áp dụng các tính năng này trong một trang web mà còn thể hiện sự thực hành tốt nhất của việc sử dụng các tính năng này. Hướng tới đạt được mục tiêu này, chương này thảo luận và giới thiệu các tính năng sau đây: ❑

  pdf60p kimku13 24-10-2011 18 5   Download

 • Tuy nhiên, nếu bạn phụ thuộc vào RolePrincipal.IsInRole để kiểm tra ủy quyền, bạn có thể chạy vào hành vi này và nó có thể gây ra một số vấn đề đột xuất. Ví dụ, bằng cách sử dụng TestLocalMachineGroup được hiển thị trong kết quả trước đó, cho phép kiểm tra địa chỉ URL sau khi sử dụng Vai trò quản lý sẽ thất bại:

  pdf60p kimku13 24-10-2011 29 4   Download

 • Đây là một trong những tính năng quan trọng mà các nhà phát triển đang kêu gọi cho các phiên bản trước của Visual Studio.các thẻ HTML có chứa các thẻ nơi con trỏ chuột của bạn hiện tại đang nằm. Nhấp chuột vào bất kỳ các nút cho phép các nhà phát triển có thể tùy chọn thay đổi lựa chọn cấp nguồn,

  pdf60p kimku13 24-10-2011 20 4   Download

 • Visual Studio 2005 đi kèm với một tính năng mới Navigator Tag cho phép các nhà phát triển dễ dàng theo dõi vị trí của họ trong một tài liệu HTML, do đó cung cấp hỗ trợ điều hướng tuyệt vời. Các Navigator Tag hiển thị đường dẫn hiện tại bên trong mã nguồn của một trang HTML bằng cách hiển thị một danh sách của tất cả

  pdf60p kimku13 24-10-2011 14 4   Download

 • Visual Studio 2005 đã giữ gìn và bảo tồn các định dạng của đánh dấu HTML của bạn, bao gồm tất cả các không gian màu trắng, vỏ, sự sắp chư, vận chuyển trở lại, và từ gói. Định dạng được bảo tồn một cách chính xác ngay cả khi chuyển đổi qua lại giữa quan điểm thiết kế và xem mã nguồn của trang.

  pdf60p kimku13 24-10-2011 23 3   Download

 • và nhanh chóng di chuyển lên và xuống một hệ thống cấp bậc HTML sâu. Tính năng này có thể rất tiện dụng, đặc biệt là Điều này kiểm tra chính xác cùng sẽ thành công nếu bạn tắt vai trò quản lý và chỉ sử dụng Windows xác thực. Lớp WindowsPrincipal không bao giờ quay trở lại vai trò như là một mảng chuỗi, do đó,

  pdf60p kimku13 24-10-2011 27 3   Download

 • Phần quan trọng của VS .NET là các công nghệ mới với trung tâm là .NET Framework - tập các tính năng Windows được xây dựng trên nền tảng môi trường thực thi ngôn ngữ chung (CLR – Common Language Runtime), trên đó là các lớp thư viện dùng để xây dựng ứng dụng Windows, ứng dụng web và dịch vụ web XML.

  pdf45p xingau8 04-09-2011 45 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản