Prolog

Xem 1-20 trên 85 kết quả Prolog
 • Đối với Prolog, một chương trình có thể hiểu như là các tri thức được người lập trình cung cấp cho hệ thống Prolog. Nhờ vào các kiến thức được cung cấp, hệ thống có thể trả lời được các câu hỏi được đặt ra, và câu trả lời có thể đạt được nhờ cơ chế suy luận của hệ thống dựa trên những kiến thức được cung cấp ban đầu.

  pdf103p windter 10-04-2010 435 187   Download

 • Tài liệu tham khảo, tập hợp các bài tập prolog

  doc18p tixiuthu 18-04-2010 585 175   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên đề toán học về Ngôn ngữ Prolog

  pdf41p kanguru_91 30-09-2010 280 131   Download

 • Chương 1: Mở đầu về ngôn ngữ Prolog Chương 2: Ngữ nghĩa của chương trình Prolog Chương3: Các phép toàn và số học Chương 4: Cấu trúc danh sách Chương 5: Kỹ thuật lập trình Prolog Phụ lục A: Một số chương trình Prolog Phụ lục B: Hướng dẫn sử dụng SWI-Prolog

  pdf19p dauhukhothom 15-04-2011 300 119   Download

 • Prolog là ngôn ngữ lập trình logic( programming in logic) do GS A.Colmerauer đưa ra lần đầu tiên vào năm 1972 tại trường ĐH Maseille, Pháp.

  pdf19p dauhukhothom 15-04-2011 146 89   Download

 • Đến năm 1980, prolog nhanh chóng được áp dụng rộng rãi, đựoc người Nhật chọn làm ngôn ngữ phát triển máy tính thế hệ 5. Prolog đã dược cài đặt trên hầu hết các dòng máy tính unix/lunix, Macintosh, Windows.

  pdf19p dauhukhothom 15-04-2011 159 70   Download

 • Prolog rất thích hợp để giải quyết các bài toán liên quan tới các đối tượng và mối quan hệ giữa chúng. Prolog được ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo như công nghệ xử lý tri thức, hệ chuyên gia, máy móc, xử lý ngông ngữ, trò chơi

  pdf19p dauhukhothom 15-04-2011 172 68   Download

 • Nội dung cuốn sách tập trung trình bầy cơ sở lý thuyết và những kỹ thuật lập trình cơ bản trong prolog, rất cần cho sinh viên các ngành tin học và các bạn đọc muốn tìm hiểu về kỹ thuật lập trình ứng dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

  pdf19p dauhukhothom 15-04-2011 109 58   Download

 • Cú pháp và ngữ nghĩa của Prolog đơn giản và sáng sủa, nó được người Nhật coi là một trong những nền tảng để xây dựng máy tính thế hệ thứ năm mà ở đó, thay vì phải mô tả cách giải quyết một bài toán trên máy tính, con người chỉ cần mô tả bài toán và máy tính sẽ hỗ trợ họ nốt phần còn lại.

  pdf19p dauhukhothom 15-04-2011 117 55   Download

 • Prolog được sử dụng nhiều trong các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ học trong khoa học máy tính (đặc biệt là trong ngành xử lý ngôn ngữ tự nhiên vì đây là mục tiêu thiết kế ban đầu của nó).

  pdf19p dauhukhothom 15-04-2011 110 53   Download

 • Prolog giúp người dùng mô tả lại bài toán trên ngôn ngữ của logic, dựa trên đó, máy tính sẽ tiến hành suy diễn tự động dựa vào những cơ chế suy diễn có sẵn (hợp nhất, quay lui và tìm kiếm theo chiều sâu) để tìm câu trả lời cho người dùng.

  pdf19p dauhukhothom 15-04-2011 95 41   Download

 • Phần còn lại của các mệnh đề trong một chương trình Prolog được gọi là luật. Nó thường thể hiện những phát biểu logic trong bài toán, ví dụ như nếu công tác đèn bật thì đèn sáng

  pdf14p dauhukhothom 15-04-2011 90 36   Download

 • Prolog là một ngôn ngữ lập trình. Tên gọi Prolog được xuất phát từ cụm từ tiếng Pháp Programmation en logique, nghĩa là "lập trình theo lô gích".

  pdf99p kudich 19-07-2013 65 29   Download

 • There are only three basic constructs in Prolog: facts, rules, and queries. A collection of facts and rules is called a knowledge base (or a database) and Prolog programming is all about writing knowledge bases. That is, Prolog programs simply are knowledge bases, collections of facts and rules which describe some collection of relationships that we find interesting. So how do we use a Prolog program? By posing queries. That is, by asking questions about the information stored in the knowledge base...

  pdf184p tailieuvip13 24-07-2012 54 20   Download

 • Logic programming, an important new method of compute programming resulting from recent research in artifucial intelligence and computer science, has proved to be especially appropriate for solving problems in natrual-language processing. "Prolog and Natural Language Analysis" provides a concise and practical introduction to logic programming and the logic-programming language Prolog both as vehicles for understanding elementary computational linguistics and as tools for implementing the basic components of natural-language-processing systems....

  pdf219p trunglvt 17-02-2013 44 14   Download

 • Trong bài giảng này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lập trình logic Prolog. Trong chương này gồm có các nội dung chính sau: Biễu diễn cấu trúc danh sách, một số vị từ xử lí danh sách, các thao tác cơ bản trên danh sách,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf18p namthangtinhlang_04 15-11-2015 23 6   Download

 • Bài giảng Chương 2: Kỹ thuật lập trình prolog (Prolog Programming Techniques) bao gồm những nội dung về cách biểu diễn list, số học, cách biểu diễn cấu trúc, điều khiển backtracking, xuất/nhập, một số vị từ thư viện quan trọng.

  pdf68p cocacola_10 08-12-2015 36 8   Download

 • In order to design and maintain a latE? scale grammar, the formal system for representing syntactic knowledEe should be provided. Lexlcal Functional Grammar (LFG) [Kaplan, Bresnan 82] is a powerful formalism for that purpose, In this paper, the Prolog implementation of LFG system is described. Prolog provides a Eood tools for the implementation of LFG. LFG can be translated into DCG [Perelra,IIarren 80] and functional structures (f-structures) are generated durlnK the parsing process.

  pdf4p bungio_1 03-05-2013 22 2   Download

 • This paper describes a field grammar for Danish and its implementations in a Prolog version with predeclared types. In compar i s o n to the u s u s a l S - NP VP schema, this kind of grammar, where the first rule is S - CNF FF NF CF e n h a n c e s a n a l y s i s effeciency because the fields specify constituents and syntactic function at the same time. The field grammar tradition is outlinedand an o v e r v i e w of the major...

  pdf6p buncha_1 08-05-2013 18 2   Download

 • We think the parts are of interest in their o~. The paper consists of three sections: (I) We give a detailed description of the PROLOG implementation of the parser which is based on the theory of lexical functional grammar (I/V.). The parser covers the fragment described in [1,94]. I.e., it is able to analyse constructions involving functional control and long distance dependencies.

  pdf6p buncha_1 08-05-2013 25 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản