Promotional mix

Xem 1-20 trên 59 kết quả Promotional mix
 • Chiến lược marketing về cơ bản thường được triển khai chung quanh 4 yết tố, thường được gọi là 4Ps cho dễ nhớ: Sản phẩm (product), Giá (price), Xúc tiến thương mại hay Truyền thông (promotion) và Kênh phân phối (place). Tuỳ vào tình hình thực tế của thị trường mà người ta vận dụng một hay nhiều yếu tố để thực hiện chiến lược thị trường.

  doc0p badkid 10-03-2009 9343 2221   Download

 • Tổng quan về chương trình: Marketing Mix: g m có các chi ồ ến lược chủ yếu (4Ps) sau:   Price: Chiến lược giá,   Promotion: Chiến lược chiêu thị (quảng cáo), Place: Chiến lược phân phối, Product: Chiến lược sản phẩm.

  ppt32p thanmaivan 21-12-2010 441 197   Download

 • . Product: Các chính sách chung về nhãn hiệu sản phẩm, định vị, hủy bỏ, sửa chữa, bổ sung, thiết kế mẫu mã, bao bì v.v. 2. Price: Chính sách chung về giá cần được tuân theo đối với từng nhóm sản phẩm cho từng phân khúc thị trường. 3. Place: Chính sách chung về kênh và cấp dịch vụ khách hàng. 4.

  pdf0p fpt_12 23-05-2013 110 58   Download

 • 4P trong marketing (hay còn gọi là Marketing mix hoặc marketing hỗn hợp) là tập hợp các công cụ tiếp thị bao gồm : sản phẩm (Product ), giá cả (Price), phân phối ( Distribution), xúc tiến ( Promotion) . Chiến lược marketing mix được doanh nghiệp sử dụng để đạt được trọng tâm tiếp thị trong thị trường mục tiêu.

  pdf30p home_12 12-08-2013 90 34   Download

 • In the past decade manufacturers and retailers have been gradually switching from above the line mass media advertising to a variety of below the line sales promotions. Although sales promotions take up a very large share of total marketing expenditure, they remain an area of less strategic consideration or attention than any other aspect of the promotion mix (Srinivasan and Anderson, 1998). The potential benefits of using sales promotions could range from giving immediacy and encouraging purchase of a product or service by changing the perceived value- for-money equation.

  pdf8p khanhchilam 01-04-2013 25 5   Download

 • Bài giảng Chương 5: Các hoạt động promotion cung cấp cho các bạn những kiến thức về Marketing Mix, cơ sở quyết định Marketing Mix, The Marketing Mix mở rộng, các hình thức chiêu thị, yếu tố quyết định trong quá trình truyền thông chiêu thị.

  pdf9p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 9 2   Download

 • Chapter 1 - An introduction to integrated marketing communications. After reading the material in this chapter, you should be able to: To examine the marketing communication function and the growing importance of advertising and other promotional elements in the marketing programs of domestic and foreign companies, to introduce the concept of integrated marketing communications (IMC) and consider how it has evolved.

  ppt24p nomoney8 04-04-2017 0 0   Download

 • Chapter 17 - Public relations, publicity, and corporate advertising. The main goals of this chapter are: To recognize the roles of public relations, publicity, and corporate advertising in the promotional mix; to know the difference between public relations and publicity and demonstrate the advantages and disadvantages of each; to understand the reasons for corporate advertising and its advantages and disadvantages.

  ppt19p nomoney8 04-04-2017 0 0   Download

 • Chiêu Thị là những nỗ lực của doanh nghiệp để thông tin, thuyết phục, nhắc nhở và khuyến khích khách hàng mua sản phẩm, cũng như hiểu rõ về doanh nghiệp. Hỗn hợp Chiêu thị ( promotional - mix) Quảng cáo (Advertising) Khuyến mãi (Sales Promotion) Quan hệ công chúng (Public Relations) Bán hàng cá nhân (Personal selling) Marketing trực tiếp (Direct marketing)

  ppt28p member7 12-05-2010 1193 488   Download

 • Xúc tiến là những nỗ lực của doanh nghiệp để thông tin, thuyết phục, nhắc nhở và khuyến khích khách hàng mua sản phẩm, cũng như hiểu rõ về doanh nghiệp. Xúc tiến hỗn hợp ( promotional - mix) Quảng cáo (Advertising) Khuyến mãi (Sales Promotion) Quan hệ công chúng (Public Relations) Bán hàng cá nhân (Personal selling) Marketing trực tiếp (Direct marketing)

  ppt33p phamthithuanninhbinh 15-11-2010 398 182   Download

 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHIÊU THỊ VÀ QUẢN TRỊ CHIÊU THỊ 1.

  pdf8p northernlight 25-07-2011 489 170   Download

 • Click here for a definition of marketing; ways to analyze market opportunities, plan a marketing program, launch new products or services, and put your marketing program into action; and the nature of direct marketing and relationship marketing. Click here to discover the steps for conducting market research.

  pdf70p ruavanguom 23-10-2012 198 136   Download

 • Chiêu thị còn gọi là truyền thông marketing (Marketing communication) Chiêu thị (Promotion) là một trong bốn yếu tố của Marketing -mix. Chiêu thị không chỉ những thông báo, thuyết phục, khuyến khích thị trường tiêu thụ sản phẩm mà còn nhằm quảng bá, giao tế và bảo vệ thị phần. Chiêu thị được định nghĩa như là: sự phối hợp các nỗ lực nhằm thiết lập kênh truyền thông và thuyết phục khách hàng để bán sản phẩm, dịch vụ hay cổ động cho các ý tưởng.

  pdf72p nhatro75 06-07-2012 254 123   Download

 • Brand identityis a combination of factors: Name, logo, symbols, design, packaging, product or service performance, and image or associations in the consumer’s mind. equity.IMCplays a major role in the process of developing and sustaining brand identity and equity.

  pdf28p minhhuy 14-03-2009 298 103   Download

 • Theo P. Kotler: Xúc tiến hỗn hợp – promotion mix (truyền thông marketing hỗn hợp – marketing communications mix) là sự kết hợp cụ thể các công cụ như quảng cáo, bán hàng cá nhân, khuyến mại (xúc tiến bán hàng – sales promotion) và quan hệ công chúng (P.R) mà một công ty sử dụng.

  pdf44p pinguin_716 30-07-2011 247 101   Download

 • One of the four major elements of the marketing mix is price. Một trong bốn yếu tố chính của marketing hỗn hợp là giá cả. Pricing is an important strategic issue because it is related to product positioning. Giá cả là một vấn đề chiến lược quan trọng bởi vì nó có liên quan đến định vị sản phẩm. Furthermore, pricing affects other marketing mix elements such as product features, channel decisions, and promotion.

  doc7p truongtiendoanh 07-12-2010 159 67   Download

 • Marketing- mix Sản phẩm (Product) Giá cả (Price) Phân phối (Place) Xúc tiến khuyếch trương (Promotion) 3.3- Các bước xây dựng chương trình Marketing - mix Để xây dựng được một chiến lược Marketing- mix, công ty cần thực hiện các bước công việc sau: Bước 1: Thiết lập các mục tiêu marketing Các mục tiêu marketing thường được định hướng từ các mục tiêu của tổ chức, trong trường hợp công ty được định hướng marketing hoàn toàn, hai nhóm mục tiêu này là trùng nhau.

  pdf9p lavie5 30-07-2011 95 30   Download

 • Khái niệm hiệp đồng hay hỗn hợp rất quan trọng trong tiếp thị bởi vì một hành động đơn lẻ dù nhiều cố gắng vẫn không có tác dụng bội thu. Ta thường nghe nói đến giả thuyết lý thuyết về bốn P (The Four P s Theory) đề xướng bởi học giả Hoa Kỳ ngành tiếp thị E. Jerome Mc Carthy. Tiếp Thị Hỗn Hợp (Marketing Mix) và Khuyến mãi Hỗn Hợp (Promotion Mix) và Quảng cáo Hỗn Hợp (Advertising Mix).

  pdf11p lehuyen002 27-06-2011 72 29   Download

 • The field of marketing communications is ever-changing. Brand managers continually attempt to gain advantage over competitors and endeavor to achieve larger market shares and profits for the brands they manage. Marketing communications, or marcom, is just one element of the marketing mix, but advertising, promotions, marketing-oriented public relations, and other marcom tools perform increasingly important roles in firms’ quests to achieve financial and nonfinancial goals.

  pdf654p kimngan_1 06-11-2012 122 22   Download

 • Khái quát về chiến lược xúc tiến 1. Khái niệm Theo P. Kotler: Xúc tiến hỗn hợp – promotion mix (truyền thông marketing hỗn hợp – marketing communications mix) là sự kết hợp cụ thể các công cụ như quảng cáo, bán hàng cá nhân, khuyến mại (xúc tiến bán hàng – sales promotion) và quan hệ công chúng (P.R) mà một công ty sử dụng.

  pdf44p dahoaquan2509 31-07-2013 72 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản