Psychotherapie

Xem 1-20 trên 62 kết quả Psychotherapie
 • Bài giảng Liệu pháp tâm lý Psychotherapy trình bày và phân tích khái niệm liệu pháp tâm lý, phân tích so sáng hệ thống phương pháp luận, áp dụng trong tình huống cơ bản. Đây là tài liệu tham khảo và học tập bổ ích dành cho sinh viên.

  pdf83p taobien 02-06-2014 111 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of psychotherapy integration, second edition part 1', kỹ năng mềm, tâm lý - nghệ thuật sống phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p banhbo5k 05-10-2011 26 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of psychotherapy integration, second edition part 2', kỹ năng mềm, tâm lý - nghệ thuật sống phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p banhbo5k 05-10-2011 43 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of psychotherapy integration, second edition part 3', kỹ năng mềm, tâm lý - nghệ thuật sống phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p banhbo5k 05-10-2011 28 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of psychotherapy integration, second edition part 5', kỹ năng mềm, tâm lý - nghệ thuật sống phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p banhbo5k 05-10-2011 45 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of psychotherapy integration, second edition part 7', kỹ năng mềm, tâm lý - nghệ thuật sống phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p banhbo5k 05-10-2011 34 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of psychotherapy integration, second edition part 4', kỹ năng mềm, tâm lý - nghệ thuật sống phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p banhbo5k 05-10-2011 32 5   Download

 • Since the early 1990s, interest in psychotherapy for religious clients has increased. The number of books, chapters, and journal articles that have included the topics psychotherapy and religion, religious belief, religiosity, or religious membership in their titles and abstracts has gone from 86 published in the 1950s and 84 published in the 1960s, to 99 published in the 1970s, 145 published in the 1980s, and 330 published in the 1990s.

  pdf143p cronus75 13-01-2013 19 4   Download

 • Comprehensive Textbook of Psychotherapy: Theory and Practice edited by Bruce Bongar and Larry E. Beutler Clinical Personality Assessment: Practical Approaches, Second Edition edited by James N. Butcher Ethics in Psychology, Second Edition by Gerald P. Koocher and Patricia Keith-Spiegel Oxford Textbook of Psychopathology edited by Theodore Millon, Paul H. Blaney, and Roger D. Davis Child and Adolescent Psychological Disorders: A Comprehensive Textbook edited by Sandra D. Netherton, Deborah Holmes, and C. Eugene Walker Handbook of Psychotherapy Integration, Second Edition edited by John C.

  pdf570p knm_111 27-04-2012 63 18   Download

 • When we began this project, it would have been beyond our most radical beliefs to think that we would be seeing a nation fraught with intense worry, anxiety, acute stress disorder, post-traumatic stress disorder, grief, and depression less than three years later. So now, as we put our finishing touches on this work, and following the terrorist incursions, we regrettably have been forced to see the graphic proof of the inherent value of psychotherapy.

  pdf1770p 951864273 10-05-2012 48 13   Download

 • Ngày nay, vị trí tâm lý học có vai trò quyết định đến sức khỏe con người. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã định nghĩa sức khỏe là sự tương tác của mối liên hệ giữa Xã hội-Thể chất-Tinh thần con người. Năm 1972 Leonchiev đã làm sáng tỏ khái niệm về nghiên cứu tâm lý con người dựa trên hay hướng đến hoạt động có đối tượng.

  pdf57p banhbo5k 05-10-2011 37 9   Download

 • In my professional life I have been asked many times the simple question: What is transpersonal psychology, counselling or psychotherapy? The answer is straightforward: it is a broad transcultural theory of human nature that posits that human beings are more than physical and psychological beings, with some form of spirituality being a reasonable bet. Oh, and by the way, it is also a discrete field of study that could be conceived as having had about 40 years of academic recognition.

  pdf269p cronus75 13-01-2013 23 8   Download

 • Liệu pháp Thân chủ trọng tâm (client-centered psychotherapy), hoặc theo cách gọi tên với nghĩa rộng hơn như hiện nay là Nhân vị trọng tâm (person-centered psychotherapy), là thuật ngữ được chọn để gọi tên cho một nhóm những phương pháp trị liệu tâm lý dựa trên quan điểm lý thuyết về bản chất con người và các tương tác xã hội được phát triển bởi Carl Rogers vào hai thập niên 1940 và 1950 (Brodley; 1988). Bài viết sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về liệu pháp trên.

  pdf23p lalala8 22-12-2015 37 7   Download

 • Tâm lý học ứng dụng là nghiên cứu tâm lý học nhằm khắc phục đặc biệt các vấn đề về thực hành và ứng dụng của việc nghiên cứu này là đem ra áp dụng. Nhiều nghiên cứu tâm lý học được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau: Quản lý kinh doanh, Thiết kế sản phẩm, Lao động học.

  pdf57p banhbo5k 05-10-2011 26 6   Download

 • Thuật ngữ đã bắt đầu được dùng rộng rãi kể từ khi nhà triết học duy tâm người Đức Christian Wolff (1679-1754) dùng nó trong Psychologia empirica and Psychologia rationalis của ông (1732-1734). Sự phân biệt giữa tâm lý học kinh nghiệm (empirical) và lý trí (rational) này được đề cập trong Encyclodedie của Diderot và được Maine de Biran phổ cập tại Pháp.

  pdf57p banhbo5k 05-10-2011 26 6   Download

 • Xây dựng liệu pháp tâm lý trên hoạt động tích cực của cá nhân. Yếu tố tiền đề quyết định đến hành vi và năng lực cá nhân đó phương tiện trong cấu trúc hoạt động có đối tượng của cá nhân trong môi trường nhất định. Tổng hòa các mối quan hệ xã hội.

  pdf56p banhbo5k 05-10-2011 30 6   Download

 • One morning, long ago, John woke up and decided he wanted to write a book on theories and techniques in counseling and psychotherapy. He thought, “Of all the classes I teach, I love teaching theories and techniques best, so I should write a textbook.” John then began using a cognitive self-instructional problem-solving strategy (see Chapter 8). He identified the problems associated with existing theories and techniques textbooks and formulated possible solutions.

  pdf554p cronus75 13-01-2013 34 6   Download

 • Điều này là phù hợp với số lượng lớn các kết quả từ nghiên cứu tâm lý trị liệu hiệu quả trong các lĩnh vực khác vì sử dụng chất, điều này gợi ý rằng các tác động của psychotherapies nhiều lâm sàng và có ý nghĩa thống kê và được cấp trên không có điều kiện điều trị và giả dược

  pdf177p meomap9 26-12-2011 30 5   Download

 • Group psychotherapy is widely practised with different populations, in different settings, using different approaches based on different theories of the mind, with different degrees of success. The accent here is on differences . How is a clinician new to this modality to make sense of this diversity and formulate a personal approach to leading a group? One ’ s group leadership supervision, course work, and conferences, are indispensible for professional development.

  pdf798p thienbinh1311 13-12-2012 18 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Communication patterns in a psychotherapy following traumatic brain injury: A quantitative case study based on symbolic dynamics

  pdf28p thulanh29 17-12-2011 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản