Public Key Infrastructure

Xem 1-20 trên 25 kết quả Public Key Infrastructure
 • So… Symmetric key (private key) encryption is fast and nice, but has what MAJOR problem? Symmetric Key encryption, also doesn’t provide integrity concerns ;( Asymmetric Key/public key encryption can be combined with Symmetric Key encryption to solve BOTH problems, but Symmetric Key encryption has what problem of it’s own?

  ppt41p doilan 25-01-2013 32 3   Download

 • Lecture Security + Guide to Network Security Fundamentals - Chapter 9 include objectives: Explain cryptography strengths and vulnerabilities, define public key infrastructure (PKI), manage digital certificates, explore key management.

  pdf34p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 18 1   Download

 • The content chapter 5 (part 1) include: Preparing for cryptographic attacks, cryptography standards and protocols, key management and key life cycle, introduction of PKI, trust models, PKI management.

  ppt81p kiepnaybinhyen_02 25-12-2015 15 1   Download

 • This chapter introduces the concepts of cryptography and covers encryption, hashing, and digital signatures and how these techniques provide confidentiality, integrity, authenticity, and nonrepudiation. You will learn about algorithms, symmetric and asymmetric encryption, digital signatures, and Public Key Infrastructure (PKI).

  ppt77p kiepnaybinhyen_02 28-12-2015 12 1   Download

 • Objectives of Chapter 15: To explain the need for a key-distribution center; to show how a KDC can create a session key; to show how two parties can use a symmetric-key agreement protocol to create a session key; to describe Kerberos as a KDC and an authentication protocol; to explain the need for certification authorities for public keys; to introduce the idea of a Public-Key Infrastructure (PKI) and explain some of its duties.

  pdf7p levuphongqn 18-08-2015 14 2   Download

 • Virtual Private Networking technology leverages existing infrastructure (the Internet) as a way of building and enhancing existing connectivity in a secure manner. Based on standard Internet secure protocols, VPN implementation enables secure links between special types of network nodes: Check Point Security Gateways. Site to Site VPN ensures secure links between Security Gateways. Remote Access VPN ensures secure links between Security Gateways and remote access clients.

  pdf299p hoangtumayman 26-09-2011 47 11   Download

 • The report is outlined as follows. In chapter 2, we give an overview of, and a background to, Cryptography, Public Key Infrastructure (PKI), DNS and Secure Messaging, which is used throughout this report. In chapter 3 we demonstrate our implementation of a secure mail application and of a certificate publishing application. In chapter 4 we compare LDAP and DNS for certificate locating and retrieval purposes. In chapter 5 we discuss privacy threats due to Secure DNS and present a possible remedy.

  pdf52p cao_can 02-01-2013 27 2   Download

 • Bảo mật - Mã hóa dữ liệu Nội dung trình bày : • Symmetric Key Cryptography – SKC ( Phương pháp Mã hóa Đối xứng ) • Public Key Infrastructure – PKI ( Phương pháp Mã hóa Công Khai )

  ppt10p bantoisg 09-12-2009 660 247   Download

 • Tổ chức luật thương mại quốc tế đưa ra định nghĩa : Thương mại điện tử là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện điện tử và không cần phải viết ra giấy bất cứ công đoạn nào của quá trình giao dịch. Xây dựng Cơ sở hạ tầng về mật mã khoá công khai PKI (Public Key Infrastructure) với bên thứ ba là một nhà cung cấp chứng thực số CA (Certificate Authority) chuyên cung cấp và xác minh các chứng chỉ số....

  pdf18p dinhlan05011 16-05-2011 280 123   Download

 • Hạ tầng khóa công khai (PKI - Public Key Infrastructure) là hạ tầng cơ sở cho dịch vụ an toàn trong viễn thông bao gồm 3 dịch vụ cơ bản là bí mật, xác thực và đảm bảo tính toàn vẹn. Trong x• hội thông tin ngày nay, với sự phát triển của các giao dịch điện tử như thương mại điện tử, trao đổi các nội dung số và chính phủ điện tử, PKI là một thành phần không thể thiếu trong hạ tầng mạng viễn thông. Bởi vậy việc tìm hiểu xây dựng PKI ngày càng trở nên......

  doc6p quanghai 17-03-2009 435 106   Download

 • Bạn hiểu thế nào về PKI, đó là viết tắt của Public Key Infrastructure – cơ sở hạ tầng khóa công khai.

  pdf4p nhan1234 19-10-2009 172 107   Download

 • Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số kiến thức cơ bản về chứng chỉ và việc thẩm định chứng chỉ. Cách sử dụng các chứng chỉ trong một số kịch bản reverse proxy và cách khắc phục sự cố trong sử dụng chứng chỉ cũng như thu hồi. Chúng ta hãy bắt đầu với một số kiến thức cơ sở về PKI, chứng chỉ số và các bộ thẩm định chứng chỉ.

  pdf23p ken333 06-07-2012 72 18   Download

 • Public-key Infrastructure Chương này trình bày các hồ sơ liên quan đến cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) cho mạng Internet. PKI quản lý khóa công khai tự động thông qua việc sử dụng các Giấy chứng nhận khóa công khai. Nó cung cấp một cơ sở để có sức chứa interoperation giữa các thực thể PKI. Một vấn đề PKI quy mô lớn, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận khóa công khai chữ ký số để cho phép các bên xa đáng tin cậy xác thực lẫn nhau. Một âm thanh kỹ thuật số chữ...

  pdf42p hoa_thuyvu 13-10-2011 43 7   Download

 • Quản trị mạng – Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số kiến thức cơ bản về chứng chỉ và việc thẩm định chứng chỉ. Cách sử dụng các chứng chỉ trong một số kịch bản reverse proxy và cách khắc phục sự cố trong sử dụng chứng chỉ cũng như thu hồi. Chúng ta hãy bắt đầu với một số kiến thức cơ sở về PKI, chứng chỉ số và các bộ thẩm định chứng chỉ. PKI Trong thuật ngữ mật mã, cơ sở hạ tầng khóa công - public key infrastructure...

  pdf7p abcdef_46 06-11-2011 49 5   Download

 • Tổ chức CA là một thực thể quan trọng duy nhất trong X.509 PKI. (Public key Infrastructure). Tổ chức CA có nhiệm vụ phát hành, quản lý và hủy bỏ các giấy chứng nhận. Để thực hiện nhiệm vụ phát hành giấy chứng nhận của mình, CA nhận yêu cầu chứng nhận từ khách hàng. Nó chứng nhận sự tồn tại của khách hàng và kiểm tra nội dung yêu cầu chứng nhận của khách hàng.

  pdf14p kemoc10 23-07-2011 29 5   Download

 • Log on to your domain as certcomputer (where computer is the NetBIOS name of your computer) with password of password.

  pdf1p laquang 28-08-2009 39 2   Download

 • Database Systems: Lecture 12 - Database Security An Introduction Introduction to Database Security Issues, Discretionary Access Control, Mandatory Access Control, RBAC (Role-Based Access Control), Encryption & PKI (Public Key Infrastructure).

  ppt53p cocacola_17 11-12-2015 20 1   Download

 • Chapter 9 includes content: Introduction to database security, discretionary access control (DAC), mandatory access control (MAC), role-based access control (RBAC), encryption & public key infrastructure (PKI), common attacks on databases, SQL injection, challenges of database security.

  pdf83p youcanletgo_02 07-01-2016 7 1   Download

 • This chapter includes content: Introduction to database security, discretionary access control (DAC), mandatory access control (MAC), role-based access control (RBAC), encryption & public key infrastructure (PKI), common attacks on databases, SQL injection, challenges of database security.

  pdf110p youcanletgo_02 07-01-2016 13 1   Download

 • "The Banking and Finance Sector accounts for more than 8 percent of the U.S. annual gross domestic product and is the backbone for the world economy. As direct attacks and public statements by terrorist organizations demonstrate, the sector is a high-value and symbolic target. Additionally, large-scale power outages, recent natural disasters, and a possible flu pandemic demonstrate the wide range of potential threats facing the sector.

  pdf116p meobu9 29-01-2012 47 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản