Public relations

Xem 1-20 trên 702 kết quả Public relations
 • Tổng quan bài trình bày: 1. Khái quát về Public Relation (PR) 2. Khái quát về Marketing - Mix 3. PR đóng vai trò gì trong Marketing - Mix? 4. PR hữu dụng trong những tình huống nào?

  pdf15p dangcap_pro 29-12-2009 468 211   Download

 • Whoever you are, wherever you are, public relations makes a difference in your life — believe it or not. If you’re a small-business owner or manager or a wannabe entrepreneur, PR helps level the playing field between you and your bigger, wealthier competi- tors. You may not be able to afford a 60-second commercial during the Super Bowl, but if you offer a free session at your health club to people who come in during the Super Bowl, you can get front-page publicity based on your PR event....

  pdf385p thientruc1605 14-06-2010 281 171   Download

 • To explain the role of public relations, sponsorships, and corporate advertising in relationship marketing and integrated marketing communications. By integrating public relations, event sponsorships, and institutional advertising with its general advertising activities, a company can improve the overall effectiveness of its marketing efforts.

  ppt20p camnhung_1 07-12-2012 31 8   Download

 • Quan hệ công chúng (tiếng Anh: public relations, viết tắt là PR) là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình. Các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm các việc quảng bá thành công, giảm nhẹ ảnh hưởng của các thất bại, công bố các thay đổi, và nhiều hoạt động khác.

  pdf62p ktouch_12 20-06-2013 33 8   Download

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 10: Đạo đức nghề nghiệp PR. Nội dung cụ thể trong bài giảng gồm có: Khái quát về đạo đức, đạo đức trong hoạt động PR, thử thách về đạo đức đối với nhân viên PR, xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp PR.

  ppt27p nhanmotchut_1 04-10-2016 14 7   Download

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Chương 1: Đại cương về PR. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái quát về công chúng; các định nghĩa về PR; vị trí, vai trò và nhiệm vụ của PR; những hoạt động chủ yếu của PR; câu hỏi nghiên cứu.

  ppt32p nhanmotchut_1 04-10-2016 8 4   Download

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 2: Lịch sử hình thành và phát triển của PR. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu những nội dung chính sau: Giả thuyết về nguồn gốc hình thành hoạt động PR, lịch sử phát triển của PR trên thế giới, PR tại Việt Nam, câu hỏi nghiên cứu.

  ppt32p nhanmotchut_1 04-10-2016 13 3   Download

 • After studying this chapter you will be able to understand the advertising and public relations. The main contents of this chapter include all of the following: Setting advertising objectives, setting the advertising budget, developing advertising strategy, evaluating advertising effectiveness and return on advertising investment, the role and impact of public relations, major public relations tools.

  ppt31p allbymyself_06 28-01-2016 13 2   Download

 • Bài giảng PR (Public Relation) - Bài 8: Hoạt động PR ở cấp độ cá nhân. Nội dung chính trong bài này gồm có: Nhân viên PR - họ là ai? Chức danh và mô tả công việc, các yêu cầu cơ bản để trở thành một nhân viên PR. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt24p nhanmotchut_1 04-10-2016 9 2   Download

 • (BQ) Part 1 book "Public relations - Strategies and tactics" has contents: Defining public relations, the evolution and history of public relations, ethical considerations and the role of professional bodies, the practice of public relations, the role and scope of research in public relations,...and other contents.

  pdf326p bautroibinhyen27 11-05-2017 4 2   Download

 • Chapter 18: Advertising, public relations, and sales promotions. After reading this chapter, you should be able to: Describe the steps in designing and executing an advertising campaign, identify three objectives of advertising, describe the different ways that advertisers appeal to consumers, identify the various types of media,...

  ppt37p estupendo5 24-08-2016 10 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Exploring public relations" has contents: Media context of contemporary public relations and journalism in the UK; public relations and democracy, intercultural and multicultural context of public relations,...and other contents.

  pdf305p bautroibinhyen27 11-05-2017 5 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Exploring public relations" has contents: Managing community involvement programmes, issue management, crisis public relations management, public relations and the consumer, public affairs, public relations in the world of finance, integrated marketing communications,...and other contents.

  pdf291p bautroibinhyen27 11-05-2017 7 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Public relations - Strategies and tactics" has contents: Laws and applications, internet and social media - Rơle & scope in public relations, event management, communicating corporate affairs, public relations in government, global public relations in an interdependent world,...and other contents.

  pdf299p bautroibinhyen27 11-05-2017 9 1   Download

 • The Public Relations Handbook is a comprehensive and detailed introduction to the theories and practices of the public relations industry. It traces the history and development of public relations, explores ethical issues which affect the industry, examines its relationship with politics, lobbying organisations and journalism, assesses its professionalism and regulation and advises on training and entry into the profession.

  pdf377p jolie 02-03-2009 210 105   Download

 • Jo Chipchase has a professional background in both journalism and PR. She runs Can- U-Hack-It, a company that provides new media, editorial and PR services to a diverse range of clients; co-runs the UKPress online networking group for communication professionals (www.ukpress.org); and is editorial director of Press Dispensary (www.pressdispensary.co.uk), which offers affordable press release writing and distribution services to small businesses. She has written for numerous publications, covering topics ranging from internet to lifestyle. Jo lives and works on the south coast of England.......

  pdf377p jolie 02-03-2009 171 80   Download

 • It is the positive and aggressive attitude toward life, the ethics of action, rather than the ethics of negation, that must control the modern business world, and that may make our modern business man the most potent factor for good in this, his own, industrial period.

  pdf37p window1234 22-12-2012 20 3   Download

 • The Public Relations industry is changing fast, representing more global clients, using more consultants and increasingly relying on technology to help get the "message" out. New business paradigms have changed the way managers, account executives, art directors and

  pdf52p trinhosieupham 19-02-2013 25 2   Download

 • Chapter 19 - Managing public relations. In this chapter, students will be able to understand: Examining the structure and activities of a public relations department, both domestically and globally; understanding how technology can enhance a public relations strategy for both small and large businesses; evaluating strategies used by business organizations to influence public opinion;…

  ppt14p luimotbuoc_4 11-11-2016 4 1   Download

 • Đề tài: Hoạt động quan hệ công chúng – PR (Public relation) của ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank) – Thực trạng và giải pháp trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản, thực trạng hoạt động quan hệ công chúng và đề xuất một số giải pháp.

  pdf91p bluesky_12 19-12-2012 280 129   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản