Qcxdvn 01: 2008/bxd

Xem 1-4 trên 4 kết quả Qcxdvn 01: 2008/bxd
 • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD do Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3 tháng 4 năm 2008. Quy chuẩn này được soát xét và thay thế phần II, tập I, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng...

  pdf84p alibabava40tencuop 28-09-2009 751 111   Download

 • QCXDVN 01:2008/BXD. Quy chuẩn xây dựng việt nam quy hoạch xây dựng. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; là cơ sở pháp lý để quản lý việc ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch tại địa phương

  pdf82p dinhlan05012 31-05-2011 242 87   Download

 • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; là cơ sở pháp lý để quản lý việc ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch tại địa phương.

  pdf84p tuongvan 05-09-2009 3278 684   Download

 • Đường sắt đô thị bao gồm đường tầu điện ngầm, đường tầu điện trên cao, đường xe điện bánh sắt và đường sắt nội đô. Qui hoạch và thiết kế đường sắt nội đô thị phải tuân theo Luật đường sắt, quy định của QCXDVN 01:2008/BXD “Quy hoạch xây dựng” và các các qui định về thiết kế đường sắt hiện hành.

  pdf118p capdoihoancanh 11-05-2013 19 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản