» 

Quá Trình Dịch Mã

 • Các giai đoạn của quá trình dịch mã

  Quá trình hình thành chuỗi polipeptit hay dịch mã là sự kết hợp của luồng thông tin và luồng nguyên liệu tại ribôxôm. Dịch mã là quá trình chuyển trình tự nuclêôtit trong mARN thành trình tự các axit amin trong chuỗi polipeptit. Dịch mã là quá trình phức tạp với sự tham gia của 3 loại ARN: - mARN mang thông tin di truyền mã hóa dưới dạng codon, mỗi codon là một tổ hợp ba nuclêôtit mã hóa cho một axit...

  pdf 4p butmauvang 29-08-2013 26 4

 • Tài liệu sinh học 12 - bài tập phiên mã, dịch mã

  1. Sự giống nhau giữa hai quá trình nhân đôi ADN và phiên mã là: A. Trong một chu kì tế bào có thể thực hiện nhiều lần. B. Đều có sự xúc tác của enzim ADN pôlimeraza. C. Việc lắp ghép các đơn phân được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc bổ sung. D. Thực hiện trên toàn bộ phân tử ADN 2. Trong quá trình giải mã, khi ribôxôm tiến tới mã bộ 3 tiếp theo thì hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra? A....

  doc 3p tit992 23-02-2011 417 98

 • PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

  PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ 1. Trong phiên mã, mạchADN nào được dùng làm khuôn mẫu : A. Chỉ mạch 3. --- 5. dùng làm khuôn mẫu B. Chỉ mạch 5. --- 3. dùng làm khuôn mẫu C. Mạch dùng làm khuôn mẫu do enzim tự chọn D. Cả hai mạch 3. --- 5’ hoặc 5. --- 3. đều có thể làm khuôn mẫu. 2. Chiều tổng hợp mARN của enzimARN - pôlimêraza là: A. Chiều tổng hợp mARN của enzim ARN - pôlimêraza là 5. --- 3.

  pdf 6p heoxinhkute13 26-04-2011 301 79

 • Mã di truyền - sự dịch mã

  Tài liệu tham khảo chuyên đề sinh học về Mã di truyền - sự dịch mã và quá trính dịch mã từ RNA sang Protein

  pdf 32p 1900201236232 22-02-2011 148 75

 • Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 2 : PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

  Mục tiêu bài dạy. 1. Kiến thức. - Học sinh trình bày được khái niệm phiên mã, dịch mã. - Học sinh nêu cơ chế phiên mã. - HS mô tả quá trình dịch mã. 2. Kỹ năng. - Phát triển năng lực quan sát, phân tích, so sánh, khái quát hoá. - Rèn kỹ năng làm việc độc lập với sách giáo khoa. 3.

  pdf 15p phalinh13 03-08-2011 189 28

 • Vai trò của các loại ARN trong dịch mã

  Có 3 loại ARN có vai trò trong quá trình dịch mã là mARN (ARN thông tin), tARN (ARN vận chuyển), rARN (ARN ribôxôm). 1. mARN mARN là bản phiên mã trực tiếp trên mạch khuôn của gen chứa đựng thông tin về số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các loại axit amin trong chuỗi polipeptit cấu thành phần tử prôtêin. Do vậy, trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn của gen (ADN) quy định trình tự sắp...

  pdf 3p butmauvang 29-08-2013 25 7

 • Quá trình sao mã

  Mục đích: Tạo ra 2 phân tử sợi đôi giống phân tử ban đầu Sự tổng hợp ADN là cơ sở hình thành NST, đảm bảo cho quá trình phân bào nguyên phân, giảm phân, thụ tinh xảy ra bình thường, thông tin di truyền của loài được ổn định.

  ppt 31p tulip_12 14-01-2013 26 6

 • Sự hoàn thiện và vận chuyển protein

  Sự hoàn thiện và vận chuyển protein Quá trình dịch mã đơn thuần thường là chưa đủ để có thể tạo nên một phân tử protein ở dạng hoạt động chức năng. Trong phần này, chúng ta sẽ đề cập đến những biến đổi của protein sau dịch mã và một số cơ chế vận chuyển protein tới đích trong tế bào, ở nơi mà chúng biểu hiện chức năng. Sự biến đổi và gập xoắn của protein sau dịch mã...

  pdf 5p butmauvang 29-08-2013 16 4

 • Sự hình thành một chuỗi polypeptit

  Sự hình thành một chuỗi polypeptit Chúng ta có thể chia quá trình dịch mã, tức là sự tổng hợp một chuỗi polypeptit, thành ba giai đoạn (giống như các giai đoạn của phiên mã), đó là: khởi đầu dịch mã, kéo dài chuỗi và kết thúc dịch mã. Cả ba giai đoạn đều cần sự có mặt của một số “yếu tố” protein đặc thù giúp cho sự dịch mã có thể diễn ra. ở một số bước của giai đoạn...

  pdf 5p butmauvang 29-08-2013 11 4

 • Trắc nghiệm sinh 12 - chương 3 " phiên mã - dịch mã "

  Đây là tài liệu trắc nghiệm môn sinh lớp 12 về di truyền học - chương 3 " phiên mã - dịch mã " giúp các bạn củng cố, hệ thống lại kiến thức để thi tốt kì thi đại học, cao đẳng.

  doc 55p tit992 23-02-2011 219 84

 • Báo cáo "Khảo sát quá trình dịch chuyển của ion K+ qua ranh giới pha nước/nitrobenzen có mặt chất mang ion dibenzo-18-crown-6 "

  Khảo sát quá trình dịch chuyển của ion K+ qua ranh giới pha nước/nitrobenzen có mặt chất mang ion dibenzo-18-crown-6

  pdf 4p muananghe 05-08-2013 5 1

 • Quá trình giao tiếp

  ? Mã hóa: là quá trình chuyển những thông tin thành một loại ngôn ngữ giao tiếp có thể di chuyển được. ?Thông điệp: là các thông tin được mã hóa, được phát đi nhờ kênh truyền thông. ?Giải mã: là quá trình diễn dịch bản thông điệp nhận được sao cho hiểu được ý nghĩa của nó. ?Phản hồi: là sự đáp lại, sự phản ứng của người nhận về bản thông điệp mà họ nhận được (phản...

  pdf 46p lvtcit 13-06-2012 441 220

 • Cơ chế dịch mã

  Cơ chế dịch mã Dịch mã (translation) hay tổng hợp protein là một quá trình sinh học quan trọng diễn ra trong tế bào chất, và phụ thuộc vào nhiều yếu tố; quan trọng nhất là mRNA, các tRNA và ribosome. mRNA mang thông tin quy định trình tự kết hợp các amino acid vào chuỗi polypeptide, mà việc dịch mã mRNA được thực hiện bởi các aminoacyl-tRNA,

  pdf 6p heoxinhkute13 23-04-2011 281 96

 • Giáo án Sinh học 12 - PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

  - Học sinh phải hiểu được khái niệm phiên mã, dịch mã - Trình bày được cơ chế phiên mã( tổng hợp phân tử mARN ). - Mô tả được quá trình dịch mã ( tổng hợp chuỗi pôlipeptit ).

  pdf 4p toshiba1209 20-11-2010 229 41

 • Chương 6: Dịch mã

  Dịch mã là quá trình các thông tin di truyền chứa trong các trình tự nucleotide của mRNA được sử dụng để tạo ra các chuỗi amino acid trong protein. Sự tổng hợp một protein riêng lẻ đòi hỏi sự tham gia của hơn 100 protein và RNA. Bộ máy dịch mã bao gồm bốn thành phần quan trọng là mRNA, tRNA, aminoacyl tRNA synthetase và ribosome. Các mRNA là khuôn mẫu cho quá trình dịch mã. Dịch mã là một trong những...

  pdf 19p kata_7 29-02-2012 85 38

 • Quá trình đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) của Việt Nam và như cầu hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình đàm phán và triển khai các cam kết FTA

  Từ những năm đầu của thập niên 1990, song song với quá trình toàn cầu hoá, chủ nghĩa khu vực (regionalism) đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về lượng và về chất. Trước đó, chủ nghĩa khu vực thường mang hình thái khu vực mậu dịch tự do (Free Trade Area) nhưng kể từ thập niên 1990, hình thái FTA (Free Trade Agreement) song phương hoặc nhiều bên trở nên phổ biến hơn, với phạm vi hợp tác rộng...

  doc 6p mlsfync 26-04-2011 123 37

 • Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ Tiết: 1 Bài: I. Mục tiêu bài dạy. - Học sinh trình bày

  Tiết: 1 Bài: I. Mục tiêu bài dạy. - Học sinh trình bày được khái niệm, cấu trúc chung của gen và nêu được hai loại gen chính. - Học sinh nêu và giải thích được mã di truyền là mã bộ ba và nêu được đặc điểm của mã di truyền. - HS mô tả quá trinh nhân đôi ADN ở E.coli và phân biệt được sự khác nhau giữa nhân đôi ADN ở E.coli so với nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực. - Phát triển năng...

  pdf 12p phalinh13 03-08-2011 301 24

 • 21. Quá trình tự nhân đôi củaADN diễn ra theo nguyên tắc

  21. Quá trình tự nhân đôi củaADN diễn ra theo nguyên tắc A. bổ xung; bán bảo toàn. B. trong phân tử ADN con có một mạch của mẹ và một mạch mới được tổng hợp. C. mạch mới được tổng hợp theo mạch khuôn của mẹ. D. một mạch tổng hợp liên tục, một mạch tổng hợp gián đoạn. 22. Ở cấp độ phân tử nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã.

  pdf 7p heoxinhkute13 26-04-2011 207 23

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ.

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Nêu được khái niệm phiên mã, dịch mã, pôliribôxôm.  Trình bày được cơ chế phiên mã.  Mô tả được diễn biến của cơ chế dịch mã. Kĩ năng: Rèn luyện khả năng quan sát hình để nhận thức kiến thức. Thái độ: Củng cố về việc nhận thức bản chất của các hiện tượng sinh học. Nội dung trọng tâm: Cơ chế, diễn biến của các quá trình phiên mã, dịch...

  pdf 4p abcdef_34 18-09-2011 72 18

 • Giáo trình hướng dẫn các trợ giúp về cú pháp trong quá trình viết mã lệnh khai báo biến trong VB p9

  Chương trình được dịch theo từng dòng lệnh. Mỗi khi người lập trình nhấn F8 thì chương trình sẽ thực thi một dòng lệnh, cứ như thế cho đến khi kết thúc chương trình. Nếu tại một dòng lệnh có lời gọi đến chương trình con khác thì khi tiếp tục thực hiện với Step Into, con trỏ biên dịch sẽ được nhảy đến dòng đầu tiên của chương trình con được gọi. Chạy từng bước với khối...

  pdf 5p phuoctam32 28-06-2011 35 11

 • + Xem thêm 1387 Quá Trình Dịch Mã khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản