Quá trình isome hóa

Xem 1-11 trên 11 kết quả Quá trình isome hóa
 • Bài giảng chương 8 "Quá trình isome hóa" trình bày về mục đích, ý nghĩa quá trình isome hóa, cơ sở hóa học của isome hóa, công nghệ của quá trình. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Hóa dầu.

  ppt12p ntchung8894 11-12-2015 109 47   Download

 • Quá trình isome hoá n - parafin được dùng để nâng cao trị số octan của phân đoạn pentan - hexan của phần xăng sôi đến 700C, đồng thời còng cho phép nhận các izo - parafin riêng biệt như isopentan và isobutan từ nguyên liệu cho quá trình tổng hợp cao su isopren, isobutan là nguồn nguyên liệu tốt cho quá trình alkyl hoá, hoặc để nhận izobuten cho quá tổng hợp MTBE.

  pdf115p huutaiak 31-01-2013 267 130   Download

 • Trong công nghiệp thì người ta thường dùng nguyên liệu cho quá trình isome hoá là: C4,C5,C6 hay hỗn hợp của chúng là phần naphta nhẹ.

  ppt21p ntchung8894 18-02-2014 49 20   Download

 • Độ ổn dịnh và hoạt tính của xúc tác Pt-SO42-/ZrO2 trong quá trình isome hóa n-hexan

  pdf6p muananghe 05-08-2013 35 5   Download

 • Trong công trình nghiên cứu này, tác giả tiến hành tổng hợp xúc tác Pt/WO3-ZrO2 trên vật liệu mao quản trung bình SBA-15 cho quá trình isome hóa n-parafin C7.

  pdf7p uocvong01 24-09-2015 22 3   Download

 • Quá trình isome hoá: . Chất xúc tác: CuCl trong dung môi hữu cơ (như αpicoline). • Nhiệt độ: 105-125oC. • áp suất chân không (20 kPa). • Chất ức chế (phenothiazine). • Độ chuyển hoá một lần đối với 1,4-diclo 2-buten là khoảng 80%. • Độ chọn lọc đối với 3,4-isome 75%.

  pdf24p poseidon09 11-08-2011 148 77   Download

 • Isoparafin là những parafin có số C ≥4 trở lên ở dạng mạch nhánh với mạch chính dài, mạch nhánh ngắn, chủ yếu là gốc metyl ở vị trí C số 2. Các isoparafin đều là những cấu tử quan trọng có trong dầu mỏ.

  ppt21p ntchung8894 18-02-2014 35 8   Download

 • Mục đích của bài báo là nghiên cứu công nghệ sản xuất xăng ôtô có trị số octan và hàm lượng benzen nhỏ để làm giảm ảnh hưởng xấu tới môi trường khi sử dụng. Công nghệ dựa trên phương pháp hydro-isomer hóa benzen chứa trong phân đoạn có điểm sôi dầu tới 85 Độ C của xăng refrorming xúc tác.

  pdf6p uocvong02 24-09-2015 28 7   Download

 • BÀI 5. VẬN HÀNH PHÂN XƢỞNG XỬ LÝ NAPHTHA BẰNG HYDRO (NHT) Mã bài: HD O5 Giới thiệu Phân xƣởng xử lý Naphtha bằng hydro (NHT) có nhiệm vụ khử các tạp chất trong phân đoạn naphtha nặng để đáp ứng cho yêu cầu quá trình reforming và isome hóa (trong một số trƣờng hợp, phân xƣởng này còn có nhiệm vụ no hóa olefins, trong khuôn khổ chƣơng trình không đề cập chức năng này).

  pdf12p poseidon09 11-08-2011 152 77   Download

 • Nguồn condensate của nước ta là khá dồi dào. Hiện nay, nó được sử dụng chủ yếu để sản xuất xăng có chỉ số octane thấp (Mogas 83) sau khi phối trộn với các phối liệu tạo xăng khác như là reformate, MTBE... Trong vài năm đến, xăng Mogas 83 sẽ không được lưu thông trên thị trường nước ta nữa, do đó cần phải nghiên cứu các quá trình biến đổi nhằm nâng cao chỉ số octane của nguồn condensate này. Đó là công nghệ isome hoá. Trong đề tài này, chúng tôi đã phân....

  pdf6p phalinh16 17-08-2011 54 21   Download

 • Nhà máy lọc dầu Dung Quất (DQR) sơ bộ có 9 phân xưởng sử dụng xúc tác trong quá trình chế biến như sau: a). Phân xưởng xử lý Naphta bằng Hydro (NHT) b). Phân xưởng đồng phân hóa Naphta nhẹ (ISOMER) c). Phân xưởng Reforming xúc tác liên tục (CCR) d). Phân xưởng xử lý Kerosen (KTU) e). Phân xưởng Cracking xúc tác tầng sôi cặn chưng cất khí quyển (RFCC) f). Phân xưởng xử lý Naphta của phân xưởng RFCC (NTU) g). Phân xưởng xử lý LCO bằng hydro (LCO-HDT) h).

  pdf20p nobita_12 14-11-2013 267 136   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản