» 

Quá Trình Nhân đôi Adn

 • Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN cơ bản

  Về kiến thức : Nêu được ý nghĩa của mã di truyền. Nêu được các giai đoạn của quá trình nhân đôi ADN. Nhân đôi ADN và ý nghĩa của Nhân đôi ADN . Về kỹ năng : Biết đọc và phân tích sơ đồ, hình vẽ

  pdf 17p ntgioi120401 26-10-2009 1436 222

 • Bài giảng Sinh học 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa...

  pdf 28p hoangquan_245 31-07-2014 4 1

 • Giáo án Sinh học 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Sinh học 12 bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài...

  doc 9p hoangquan_245 31-07-2014 4 1

 • Trắc nghiệm Sinh học: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

  Tài liệu Trắc nghiệm Sinh học: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN gồm 44 câu hỏi trắc nghiệm phần Gen, mã di truyền và quá trình tự nhân đôi ADN. Đây là tài liệu tham khảo, học tập và ôn luyện kiến thức Sinh học.

  doc 60p angel_my_love110 09-04-2014 18 5

 • Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

  Gen là 1 đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho 1 sản phẩm xác định (sản phẩm đó có thể là chuỗi polipeptit hay ARN) Vùng mã hóaVùng kết thúc exon intron (nhân thực) Cấu trúc chung: 1 gen mã hóa protein có cấu trúc điển hình gồm 3 vùng: - Vùng điều hoà: Mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã. -

  pdf 10p heoxinhkute10 05-01-2011 225 50

 • Chương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

  1. Khái niệm - Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN. Vd: Gen Hba mã hoá chuỗi pôlipeptit a, gen t- ARN mã hoá cho phân tử tARN. - Gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hoá liên tục (không phân mảnh), còn ở sinh vật nhân thực là gen phân mảnh (bên cạnh các đoạn exon mã hoá axit amin còn được xen kẽ các đoạn intron không mã hoá axit amin).

  doc 33p mc827176 25-04-2011 449 158

 • ADN và quá trình nhân đôi ADN

  ADN là 1 đại phân tử, cấu trúc theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là các Nucleotit (viết tắt là Nu) - ADN thường gặp có cấu trúc 2 mạch bổ sung, xoắn phải (theo mô hình của J.Oat xơn và F Crick), 2 mạch ngược chiều nhau.

  pdf 16p heoxinhkute1 08-08-2010 186 70

 • ôn thi sinh học 12:CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

  nội dung ôn thi tốt nghiệp sinh học 12:Chương CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

  pdf 46p hatram_123 30-12-2011 149 67

 • Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ Tiết: 1 Bài: I. Mục tiêu bài dạy. - Học sinh trình bày

  Tiết: 1 Bài: I. Mục tiêu bài dạy. - Học sinh trình bày được khái niệm, cấu trúc chung của gen và nêu được hai loại gen chính. - Học sinh nêu và giải thích được mã di truyền là mã bộ ba và nêu được đặc điểm của mã di truyền. - HS mô tả quá trinh nhân đôi ADN ở E.coli và phân biệt được sự khác nhau giữa nhân đôi ADN ở E.coli so với nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực. - Phát triển năng...

  pdf 12p phalinh13 03-08-2011 301 24

 • Bài tập: Gen, mã di truyền và quá trình tự nhân đôi ADN

  Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh tài liệu về bài tập: Gen, mã di truyền và quá trình tự nhân đôi ADN sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 26p mattroibecon_06 13-05-2014 15 5

 • Giáo án Sinh học 12_ Phần 5_ chương 1

  Sau khi học xong bài này học sinh cần phải: Trình bày được khái niệm gen, mô tả được cấu trúc chung của gen cấu trúc. Nêu được khái niệm và các đặc điểm chung của mã di truyền, lý giải được vì sao mã di truyền là mã bộ ba. Từ mô hình nhân đôi ADN, mô tả các bước của quá trình nhân đôi ADN, làm cơ sở cho sự nhân đôi NST.

  doc 125p phamngocphu12a4 31-12-2009 281 119

 • GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 12

  I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này học sinh cần phải: - Trình bày được khái niệm gen, mô tả được cấu trúc chung của gen cấu trúc. - Nêu được khái niệm và các đặc điểm chung của mã di truyền, lí giải được vì sao mã di truyền là mã bộ ba. - Từ mô hình nhân đôi ADN, mô tả các bước của quá trình nhân đôi ADN, làm cơ sở cho sự nhân đôi NST. 2. Kĩ năng: Qua bài rèn luyện...

  doc 117p hoanghaik23 12-05-2011 480 103

 • Tài liệu sinh học 12 - bài tập phiên mã, dịch mã

  1. Sự giống nhau giữa hai quá trình nhân đôi ADN và phiên mã là: A. Trong một chu kì tế bào có thể thực hiện nhiều lần. B. Đều có sự xúc tác của enzim ADN pôlimeraza. C. Việc lắp ghép các đơn phân được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc bổ sung. D. Thực hiện trên toàn bộ phân tử ADN 2. Trong quá trình giải mã, khi ribôxôm tiến tới mã bộ 3 tiếp theo thì hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra? A....

  doc 3p tit992 23-02-2011 417 98

 • Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN

  I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Trình bày được khái niệm, cấu trúc chung của gen và nêu được 2 loại gen chính.  Giải thích được mã di truyền là mã bộ ba và nêu được đặc điểm của mã di truyền.  Mô tả quá trình nhân đôi ADN ở E. côli và phân biệt sự sai khác giữa nhân đôi ADN với nhân đôi ADN ở SV nhân thực. Kĩ năng: Tư duy logic, so sánh. Thái độ: Củng cố về việc nhận thức bản...

  pdf 5p abcdef_34 18-09-2011 146 35

 • Giáo án Sinh học 12 - DI TRUYỀN HỌC - GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

  - Học sinh phải nắm được khái niệm gen, cấu trúc của gen.Thấy được thông tin di truyền chính là trình tự các nuclêôtit trên gen. - Hiểu và nắm được khái niệm, đặc điểm của mã di truyền. - Mô tả được các bước trong quá trình nhân đôi ADN. 2.Phương tiện dạy học: - Máy chiếu projecto và phim nhân đôi ADN... -Tranh vẽ phóng hình 1.2 hoặc mô hình lắp ghép nhân đôi ADN. 3.Ổn định tổ...

  pdf 4p toshiba1209 20-11-2010 142 29

 • Bài tập quá trình nhân đôi ADN

  Tham khảo tài liệu 'bài tập quá trình nhân đôi adn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p abcdef_41 28-10-2011 64 13

 • Giáo án điện tử sinh học: Sinh học 12-GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

  Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử sinh học: sinh học 12-gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi adn', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 21p tengteng12 15-12-2011 25 5

 • Giáo án sinh học 12 nâng cao - Cơ chế di truyền và biến dị

  I. Mục tiêu. Qua bài học, học sinh phải: 1. Kiến thức. - Học sinh trình bày được khái niệm cấu trúc chung của gen và nêu được hai loại gen chính. - Học sinh nêu và giải thích được mã di truyền. - HS mô tả quá trình nhân đôi ADN ở Ecoli và phân biệt được sự khác nhau giữa nhân sơ và nhân chuẩn.

  doc 158p quang9kd 05-04-2011 600 114

 • CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

  GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN I. Khái niệm và cấu trúc của gen. 1. Khái niệm. Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm

  doc 12p phamphuonghy 09-11-2010 310 92

 • Ôn tập môn sinh lớp 12 học kỳ 1 phần 1

  CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Tiết 1 Bài 1: gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN ...

  doc 73p trieuhai84 21-03-2013 65 31

 • + Xem thêm 138 Quá Trình Nhân đôi Adn khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản