Quá trình nhân đôi adn

Xem 1-20 trên 139 kết quả Quá trình nhân đôi adn
 • I / MỤC TIÊU : Kĩ năng: Biết vận dung kiến thức đã học để phân tích sơ đồ diễn biến của quá trình nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã. Rèn luyện kĩ năng quan sát, tính sáng tạo trong các tình huống. II / CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :  Đĩa CD về diễn biến quá trình nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã..  Máy vi tính, máy chiếu. III / CÁCH TIẾN HÀNH : 1. Cơ chế nhân đôi ADN: Quan sát kĩ diễn biến của quá trình nhân đôi ADN rồi nhận...

  pdf3p abcdef_34 18-09-2011 87 6   Download

 • Vùng điều hoà nằm ở đầu 5’ của mạch bổ sung của Gen cấu trúc. Vùng mã hoá mang thông tin mã hoá các axit amin, nằm ở vùng ngoài cùng của Gen cấu trúc. Vùng mã hoá mang thông tin mã hoá các axit amin, được nằm xen giữa: phía trái là vùng điều hoà, phía phải là vùng kết thúc ở mạch mã gốc

  pdf19p ntgioi120401 26-10-2009 410 77   Download

 • Đột biến là những thay đổi đột ngột có khả năng di truyền trong vật chất di truyền Bất kỳ một thay đổi nào trên phân tử DNA đều được coi là đột biến Thể đột biến: sinh vật có biểu hiện kiểu hình khác thường do kết quả của đột biến .

  pdf39p doicanhcuabautroi 13-10-2012 93 44   Download

 • Mục tiêu bài dạy. 1. Kiến thức. - Học sinh trình bày được khái niệm phiên mã, dịch mã. - Học sinh nêu cơ chế phiên mã. - HS mô tả quá trình dịch mã. 2. Kỹ năng. - Phát triển năng lực quan sát, phân tích, so sánh, khái quát hoá. - Rèn kỹ năng làm việc độc lập với sách giáo khoa. 3.

  pdf15p phalinh13 03-08-2011 220 31   Download

 • Mục tiêu bài dạy. Sau khi häc song bµi nµy häc sinh Liệt kê được 4 giai đoạn phát sinh và tiến hóa của loài người - Liệt kê các nhân tố sinh học và nhân tố xã hội tác động đến quá trình phát sinh và tiến hóa của loài người.

  pdf9p phalinh13 03-08-2011 138 19   Download

 • Mục tiêu bài dạy. Sau khi học xong bài này học sinh cần phải: - Biết được tác động chủ yếu của chọn lọc tự nhiên lên quá trình tiến hóa. - Phân biệt được các hình thức chọn lọc tự nhiên (chọn lọc ổn định, chọn lọc vận động và chọc lọc định hướng).

  pdf14p phalinh13 03-08-2011 72 15   Download

 • PHẦN NĂM: DI TRUYỀN HỌC Chương I. Cơ chế di truyền và biến dị 10 bài 6 bài lý thuyết 1 bài thực hành .Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN I. GEN 1. Khái niệm - Gen là một đoạn của

  ppt17p tengteng12 15-12-2011 42 12   Download

 • Biết vận dụng kiến thức đã học để phân tích sơ đồ diễn biến của quá trình nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát, tính sáng tạo trong các tình huống khác nhau II. Phương tiện: - Đĩa CD về diễn biến quá trình nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã. - Thiết bị dạy học:máy vi tính, máy chiếu,tranh ảnh .

  pdf3p paradise8 21-12-2011 125 10   Download

 • Để giúp các bạn có thêm phần tự tin cho kì thi học sinh giỏi sắp tới và đạt kết quả cao. Dưới đây là đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh lớp 9 kèm đáp án mời các bạn tham khảo. Nội dung đề thi gồm những kiến thức đã học như: Quá trình nguyên phân, quá trình phân bào, cơ chế tự nhân đôi ADN.....

  pdf18p nguyenlehuy06 10-04-2014 39 9   Download

 • Mục tiêu bài dạy. - Học sinh xác định đựơc dạng đột biến gen khi cấu trúc gen thay đổi - Giải bài tập về nguyên phân để xác định dạng lệch bội - Xác điịnh được các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể khi biết cấu trúc các gen trên NST thay đổi - Xác định được kiểu gen và tỉ lệ phân li kiểu gen khi biết dạng đột biến số lượng NST - Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập tương tự......

  pdf19p phalinh13 03-08-2011 1220 85   Download

 • Mục tiêu bài dạy. 1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này học sinh có thẻ nhận dạng được các bài tập cơ bản (đề cập tới bài toán thuận hay nghịch quy luật di truyền chi phối tính trạng).

  pdf9p phalinh13 03-08-2011 667 68   Download

 • ADN cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P. -ADN là 1 đại phân tử, cấu trúc theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là các Nucleotit (viết tắt là Nu). ADN thường gặp có cấu trúc 2 mạch bổ sung, xoắn phải (theo mô hình của J.Oat xơn và F Crick), 2 mạch ngược chiều nhau, liên kết giữa các Nu trên 1 mạch là liên kết photphodieste; giữa các Nu trên 2 mạch với nhau là liên kết Hidro.

  doc14p thuong_632 21-12-2012 107 58   Download

 • Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao Bài 44: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT I. Mục tiêu bài dạy. 1. Kiến thức: Hs nêu được khái niệm hóa thạch, vai trò của hóa thạch trong nghiên cứu sinh học và địa chất học, cách xác định tuổi của hóa thạch. Hs trình bày mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường địa chất và khí hậu qua các kĩ. 2. Kỹ năng: 3. Thái độ: Hs rèn luyện tư duy biện chứng lịch sử. II. Phương tiện dạy học. 1....

  pdf13p phalinh13 03-08-2011 311 50   Download

 • SINH TỔNG HỢP ADN: SỰ TỰ NHÂN ĐÔI ADN Các điều kiện xãy ra • Các liên kết H2 giữa hai mạch phải bị phá vở • Phải có đủ 4 loại deoxyribonucleotide triphosphate (dATP, dTTP, dGTP, dCTP) • Phải có đoạn mồi (primer) để bắt cặp với mạch khuôn • Tổng hợp trên mạch khuôn diễn ra theo hướng 3’  5’ • Có sự tham gia của nhiều Enzyme đặc hiệu: Topoisomerase,helicase, ADN polymerase I và III, ligase; và một số protein đặc hiệu khác ...

  pdf5p poseidon01 15-07-2011 84 35   Download

 • Mục tiêu bài dạy. Qua bài này học sinh có khả năng - Trình bày khái niệm về di truyền y học, bệnh, tật di truyền ở người - Nêu một vài hướng nghiên cứu, ứng dụng di truyền học về di truyền y học trong đời sống - Phân biệt các loại bệnh, tật di truyền.

  pdf12p phalinh13 03-08-2011 187 29   Download

 • Mục tiêu bài dạy. - Nêu được đặc điểm cấu tạo và chức năng của cặp NST XY - Phân tích và giải thích được kết quả các thí nghiệm trong bài học. - Nêu được bản chất của sự di truyền liên kết với giới tính: sự di truyền các gen trên NST X, trên NST Y.

  pdf15p phalinh13 03-08-2011 175 28   Download

 • Mục tiêu bài dạy. Học sinh : - Hiểu được một số kiểu tác động qua lại chú yếu giữa các gen gồm tác động giữa các gen alen và tác động giữa các gen không alen . - Biết được các đặc trưng của sinh giới : + Sinh vật là một thể thống nhất và có sự thống nhất với môi trường.

  pdf13p phalinh13 03-08-2011 153 26   Download

 • Mục tiêu bài dạy. -Trình bày được các phương pháp nghiên cứu di truyền học người -Đọc, xác định được sơ đồ phả hệ, kiểu nhân của một số bệnh tật di truyền cụ thể -Phát triển tư duy khoa học trong việc tìm hiểu cơ chế di truyền các đặc tính ở người -Nâng cao kĩ năng phân tích kênh hình II.

  pdf14p phalinh13 03-08-2011 151 21   Download

 • Mục tiêu bài dạy. 1. Kiến thức: - Nêu được đặc điểm di truyền ngoài NST - Phân tích và giải thích được kết quả các thí nghiệm trong bài học - Nêu được bản chất sự di truyền của ti thể và lục lạp...

  pdf10p phalinh13 03-08-2011 119 20   Download

 • Mục tiêu bài dạy. - Học sinh trình bày được các thành phần tham gia và ý nghĩa của điều hoà hoạt động của gen. - Trình bày cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ - HS mô tả các mức điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực - Phát triển năng lực quan sát , phân tích, so sánh , khái quát hoá.

  pdf11p phalinh13 03-08-2011 193 19   Download

Đồng bộ tài khoản