Quá trình tiến hóa doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 683 kết quả Quá trình tiến hóa doanh nghiệp
 • Tiểu luận: Văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ phần FPT. Thực tiễn và kiến nghị giới thiệu văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần FPT. Thực tiễn văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần FPT. Kết quả hoạt động của FPT. Các kiến nghị cho văn hóa doanh nghiệp của FPT.

  pdf12p idol_12 06-05-2014 350 132   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số giải pháp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay 2007 - 2010', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc46p nhaquantritaiba 12-06-2011 152 40   Download

 • Cổ phần hoá ở Việt Nam đử ợc bắt đầu với một chử ơng trình thí điểm vμo năm 1992. Vμo năm 1996, Chính phủ đã đẩy mạnh hơn việc cổ phần hoá doanh nghiệp Nhμ nử ớc với Nghị định mới số 28-CP. Nghị định nμy cùng với các quy định bổ xung đã hình thμnh một khung pháp lý cho cổ phần hoá ở Việt Nam. Đ ến nay cổ phần hoá vẫn tiến triển với tốc độ rất chậm. Chính phủ đã tuyên bố cam kết sẽ thúc đẩy cổ phần hoá.

  pdf89p chunghuuhien 20-12-2011 131 38   Download

 • Tiểu luận: Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp và quản lý chất lượng toàn diện đến hiệu quả dự án xây dựng tại Đài Loan nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết tiền đề là các nghiên cứu trước, thiết kế nghiên cứu, phân tích mối quan hệ giữa ba yếu tố văn hóa doanh nghiêp, tổng quản lí chất lượng và hiệu quả dự án.

  pdf29p orange_12 04-06-2014 87 17   Download

 • Cổ phần hoá doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế Mở đầu : đặt vấn đề về tính tất yếu của vấn đề cổ phần hoá : + Đòi hỏi của lí luận + Đòi hỏi của thực tiễn + Căn c vào ch ủ trương đường lối và chính sách của Đảng và Nhà ứ nước Nội dung: I. Chủ lí luận của nghĩa Marx-Lenin về sở hữu và các thành phần kinh tế 1 Bản chất của sở hữu 2 Vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước 2.1 Bản chất của thành phần...

  pdf20p xuan2013 08-01-2013 46 9   Download

 • Chức năng chủ yếu của doanh nghiệp thương mại là tổ chức lưu thông hàng hoá, đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng thông qua mua bán. Trong đó, mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu chuyển hàng hoá, là quan hệ trao đổi giữa người mua và người bán về trị giá hàng hoá

  pdf95p huemanvdoc 24-11-2009 2697 1044   Download

 • TÍNH TẤT YẾU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TIẾN HÀNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NỚC I.TỔNG QUÁT VỀ CỔ PHẦN HOÁ 1. Cổ phần hóa là gì ? Để thống nhất nhận thức và hành động đối với một chủ trơng quan trọng liên quan đến vấn đề thuộc về quan hệ sản xuất quan hệ sở hữu trong quá trình phát triển đất nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa cần làm rõ nội dung của khái niệm cổ phần hoá ở nớc ta trong giai đoạn hiện nay....

  pdf16p kimku11 06-10-2011 107 49   Download

 • Trong điều kiện hiện nay, quá trình hội nhập và mở cửa nền kinh tế với nền kinh tế thế giới đang đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế chúng ta nói chung cũng như là đối với nền kinh tế Nhà nước nói riêng. Các doanh nghiệp hoạt động không chỉ cần số lượng mà cả về mặt chất lượng.

  pdf47p kemoc4 29-05-2011 70 25   Download

 • Trong điều kiện hiện nay, quá trình hội nhập và mở cửa nền kinh tế với nền kinh tế thế giới đang đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế chúng ta nói chung cũng như là đối với nền kinh tế Nhà nước nói riêng. Các doanh nghiệp hoạt động không chỉ cần số lượng mà cả về mặt chất lượng.

  doc46p dinhthao00 10-06-2011 67 24   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Một số biện pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh quá trình cổ phần hoá trong một bộ phận Doanh nghiệp nhà nước ở nước ta trong giai đoạn hiện nay" trình bày nội dung sau: cơ sở lý luận về việc Cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta, thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam, một số biện pháp góp phần đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.

  doc37p galaxyhehe 23-06-2014 44 15   Download

 • Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định dân chủ là bản chất, là mục tiêu và là động lực của cách mạng Việt Nam.

  pdf98p vinamilkvietnam 21-08-2012 42 10   Download

 • Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước đã được đề cập đến lần đầu tiên trong nghị quyết hội nghị lần thứ II- Ban chấp hành Trung ương khoá VII (tháng 11/1991); trong đó có đoạn viết: “Chuyển một số doanh nghiệp quốc doanh có điều kiện thành công ty cổ phần và thành lập một số công ty quốc doanh cổ phần mới.

  pdf11p sunderland24 10-06-2011 57 8   Download

 • Gần đây, nhiều công ty mới nổi đã ăn nên làm ra nhờ mô hình này. Chẳng hạn, SurveyMonkey, trang web chuyên cung cấp tính năng thiết kế bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến miễn phí cho người dùng. Trung bình mỗi tháng, Công ty thực hiện 280.000 bảng khảo sát trực tuyến, xử lý hơn 33 triệu kết quả phản hồi. Dịch vụ miễn phí của SurveyMonkey cho phép người dùng thiết kế những bảng khảo sát đơn giản với 10 câu hỏi và 100 phản hồi.

  pdf3p bibocumi19 10-12-2012 46 6   Download

 • Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước đã được đề cập đến lần đầu tiên trong nghị quyết hội nghị lần thứ II- Ban chấp hành Trung ương khoá VII (tháng 11/1991); trong đó có ạn viết: “Chuyển một số doanh đo nghiệp quốc doanh có điều kiện thành công ty c phần và thành lập một số ổ công ty quốc doanh cổ phần mới. Phải làm thí điểm chỉ đạo chặt chẽ, rút kinh nghiệm chu đáo trước khi mở rộng trong phạm vi thích hợp” ...

  pdf12p konbetocroi 29-11-2012 33 2   Download

 • 4.1.1. Khái niệm Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gồm các quá trình: dự trữ - sản xuất - tiêu thụ. Trong quá trình đó doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí nhất định gồm nhiều yếu tố chi phí khác nhau, nhưng không ngoài chi phí lao động sống và lao động vật hoá bằng tiền mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình hoạt động kinh doanh trong một kỳ nhất định. Nội dung chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm: + Biểu diễn bằng công thức : C + V...

  pdf46p quangngoc368 30-12-2009 1185 499   Download

 • Sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp nhà nước là một trong những yêu cầu bức thiết của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hàng chục năm qua cho thấy mặc dù Doanh nghiệp nhà nước được giao phó vai trò chủ đạo song hoạt động của chúng có nhiều điểm bất cập. Doanh nghiệp nhà nước chiếm phần vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách.

  pdf36p huyhoang 03-08-2009 563 227   Download

 • Ngân hàng Thương mại Nhà nước đang đứng trước thực trạng nợ tồn đọng lớn, vốn tự có quá thấp so với nhu cầu thực tiễn và so với các ngân hàng trên thế giới, tình trạng này đang làm hạn chế khả năng huy động vốn và cho vay của hệ thống ngân hàng. Vấn đề cổ phần hoá ngân hàng Thương mại Nhà nước đặt ra trong giai đoạn này là phù hợp với tiến trình đổi mới hoạt động ngân hàng để hội nhập kinh tế quốc tế.

  doc11p danghuytru 31-10-2010 340 175   Download

 • Kinh doanh là vấn đề tất yếu để Doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Và trong Doanh nghiệp thương mại lưu chuyển hàng hóa là cốt lõi, là mầm sống.Đây là quá trình vận động hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng dưới hình thức trao đổi hàng hóa và tiền tệ. Việc lưu chuyển hàng hóa diễn ra thường xuyên liên tục để đảm bảo Doanh nghiệp luôn trong trạng thái vận động và phát triển.

  doc8p lazycat228 18-10-2011 652 151   Download

 • Quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước thực sự có bước chuyển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng kể từ khi chính phủ ban hành nghị định về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần vào tháng 6/1998, trong đó nêu rõ các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp cổ phần hoá. Nghị định này đã trở thành đòn bẩy đưa lộ trình ở cổ phần hoá đi nhanh hơn.

  pdf15p kemoc4 06-06-2011 292 90   Download

 • Khái niệm nghiệp vụ mua hàng Là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu chuyển hàng hó Là quan hệ trao đổi giữa người mua và người bán về trị giá hàng hóa thông qua quan hệ thanh toán tiền hàng Là quá trình vốn của doanh nghiệp chuyển hóa từ hình thái tiền tệ sang hình thái hàng hoa...Đối với các doanh nghiệp thương mại nội địa : mua hàng theo phương thức trực tiếp

  ppt127p thinhlu 31-08-2011 167 76   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản