Quan điểm của HCM về giáo dục

Xem 1-8 trên 8 kết quả Quan điểm của HCM về giáo dục
 • Tham khảo tài liệu 'phân tích quan điểm cơ bản của hcm về đại đoàn kết dân tộc. ý nghĩa của luận điểm...', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p hoanghunghh 13-12-2009 1075 271   Download

 • 1)Cơ sở hình thành TT HCM về đại đoàn kết Dtộc a)Tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cố kết cộng đồng Dtộc,đại đoàn kết Dtộc đã hình thành và củng cố trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Dtộc,tạo thành truyền thống bền vững thấm sâu vào TT,tình cảm,tâm hồn của mỗi con người VN.Đối với mỗi người VN,yêu nước,nhân nghĩa và đoàn kết trở thành 1 tình cảm tự nhiên,1 triết lý sống,thành phép tư duy và ứng sử chính trị.

  doc72p lehuuloi 21-04-2010 887 370   Download

 • Tư tưởng HCM là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc của HCM về những vấn đề cơ bản của cm VN: từ cm dân tộc đan chủ nhân dân đến cm CNXH là sự vận dụng sáng tạo và phát triển CN M_LN trong hoàn cảnh VN. Đương thòi là sự kết tinh tinh hoa văn háo dân tộc trí tuệ thời đại nhằm đạt được giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

  doc2p toanthuong16 12-12-2009 453 213   Download

 • Từ năm học 2002 – 2003 trường mầm non Rạng Đông 7 Quận 6 – Tp.HCM được Bộ Giáo Dục và Đào tạo chọn xây dựng trường điểm thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an tòan thực phẩm”. Trường có quy mô đơn vị trường phường, nuôi dậy các cháu của Phường 7 Quận 6 và 8 phường lân cận. Hàng năm nhà trường đón nhận các cháu từ các gia đình lao động nghèo, có cả người dân tộc Chăm và Hoa.

  pdf8p ferari 18-08-2010 193 52   Download

 • Vì lẽ sinh tồn và mục đích cuộc sống mà loài người sáng tạo ra ngôn ngữ, chử viết, đạo đức, pháp luật , văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, tôn giáo và những dụng cụ phục vụ cho ăn, ở, mặc và phương thức sử dụng chúng tất cả đó là văn hóa.

  ppt25p trinhvang 18-01-2013 61 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p hoanghunghh 13-12-2009 3572 500   Download

 • Dựa trên định hướng cơ bản của văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ IX các nhà khoa học đã đưa ra một định nghĩa hàm xúc, ngắn gọn về tư tưởng HCM: “tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CM Việt Nam, từ CM dân tộc dân chủ nhân dân đến CM XHCN; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển CN Mac- Lê nin và điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh...

  doc23p mua_thoiroi 30-05-2010 194 107   Download

 • I – mục đích, yêu cầu - Trang bị cho sinh viên một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin về chiến tranh, quân đội về bảo vệ Tổ quốc XHCN. - Bồi dưỡng cho sinh viên về thé giới quan, phương pháp luận, khoa học. giúp cho sinh viên có cơ sở khoa học để quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng về chiến tranh xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về bảo vệ Tổ quốc hiện nay....

  doc74p tranvanduydtvt 25-03-2013 123 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản