Quan điểm giáo dục

Xem 1-20 trên 1338 kết quả Quan điểm giáo dục
 • Bài viết "Vận dụng quan điểm giáo dục mở khi triển khai đào tạo Đại học theo hình thức vừa học vừa làm tại địa phương" hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về quy mô đào tạo đại học vừa học vừa làm tại địa phương theo quan điểm giáo dục mở;...

  pdf5p vinhbinh2013 07-06-2016 6 1   Download

 • Tiếp theo phần 1, phần 2 của cuốn Ebook Triết lý giáo dục trình bày về việc vận dụng quan điểm giáo dục Mác - Lênin vào xem xét sự phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Giáo dục thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf28p thuytrang_3 28-01-2015 54 27   Download

 • Trong tình hình hiện nay, c. nước đang phấn đấu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, chúng ta cần giáo dục, trong đó giáo dục toàn diện ở bậc đại học là cực kỳ quan trọng.

  pdf24p hotmoingay5 19-01-2013 57 24   Download

 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII khẳng định “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”; “Quản lý giáo dục là khâu đột phá nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Quan điểm này được cụ thể hoá trong Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15 tháng 6

  doc79p hongha1980 23-06-2010 177 86   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung về cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục; quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; công chức ngành giáo dục và đào tạo; văn hoá là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội; khoa học công nghệ và môi trường; mục tiêu, quan điểm phát triển giáo...

  pdf168p tichtutite 18-06-2014 168 72   Download

 • "Quản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường Trung học phổ thông Việt Nam hiện nay" là luận án tiến sĩ ngành Quản lý giáo dục của tác giả Lê Hoàng Hà trình bày các nội dung: Cơ sở lý luận về quản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa, ở trường Trung học phổ thông, thực trạng quản lý giáo dục dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường THPT hiện nay,...

  pdf259p tsmttc_002 21-05-2015 99 65   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 gồm các bài viết tiếp theo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà khoa học, các chuyên gia thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học. Tham khảo các bài viết như "Hiệu quả giáo dục: Quan điểm và một số phương pháp tính" của GS.TS. Đặng Quốc Bảo,...

  pdf68p talata_2 07-11-2014 50 17   Download

 • Mời các bạn nắm bắt những nội dung về cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; tổ chức dạy học Ngữ pháp theo quan điểm giao tiếp; thực nghiệm luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Vận dụng quan điểm giao tiếp vào dạy học Ngữ pháp ở bậc trung học phổ thông (ban Cơ bản).

  pdf133p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 14 7   Download

 • Hoạt động thực tập sư phạm (TTSP) của sinh viên (SV) ngành Quản lí giáo dục (QLGD) ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) có những điểm chung và những đặc thù riêng so với hoạt động TTSP của SV các ngành đào tạo khác trong trường. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động TTSP của SV ngành QLGD theo các khâu: chuẩn bị TTSP, triển khai TTSP, đánh giá kết quả TTSP và các điều kiện hỗ trợ TTSP.

  pdf12p nganga_02 09-09-2015 22 6   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Vận dụng quan điểm giao tiếp trong dạy văn miêu tả lớp 6 THCS ở Lào (từ kinh nghiệm dạy học của Việt Nam) giới thiệu những vấn đề lí thuyết về giao tiếp và hoạt động giao tiếp trong dạy làm văn; tổ chức dạy học làm văn miêu tả cho HS lớp 6 ở Lào theo quan điểm giao tiếp.

  pdf133p maiyeumaiyeu02 13-07-2016 14 6   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Dạy Tiếng Việt lớp 11 theo quan điểm giao tiếp gồm có 3 chương nêu lên cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài; quan điểm giao tiếp với việc dạy Tiếng Việt lớp 11; thực nghiệm sư phạm. Luận văn hữu ích với các bạn chuyên ngành Giáo dục học.

  pdf199p maiyeumaiyeu07 30-08-2016 8 6   Download

 • Bài viết mô tả về những thay đổi trong quản trị giáo dục đại học (GDĐH) trên phạm vi toàn cầu do tác động của làn sóng quản lí công mới. Phần nội dung chính đầu tiên điểm lại ba mô hình có tầm ảnh hưởng đến tư tưởng quản trị GDĐH tại nhiều nước. Sau đó là mô tả về xu hướng chung trong dịch chuyển cơ chế quản trị GDĐH từ quản lí trực tiếp của nhà nước sang quản trị đa tầng,... Mời bạn tham khảo.

  pdf12p nganga_02 09-09-2015 17 5   Download

 • Nhóm là gì, các hình thức chia nhóm, ưu, nhược điểm của phương pháp thảo luận nhóm, hchế của phương pháp thảo luận nhóm,... là những nội dung chính trong phần 3 "Kỹ năng thảo luận nhóm trong giảng dạy" thuộc bài giảng Tổng quan về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt25p phan_htr 09-12-2015 11 5   Download

 • Bài viết "Vận dụng quan điểm quản lý chất lượng tổng thể vào quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay" phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục đạo đức cho sinh viên, vận dụng quan điểm tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể trong giáo dục, chúng tôi trình bày một số vấn đề trong việc quán triệt quan điểm quản lý chất lượng tổng thể để đổi mới trong công tác quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên.

  pdf8p vinhbinh2013 07-06-2016 14 1   Download

 • Phần 1 Giáo trình đào tạo từ xa Công tác quản lý ngành giáo dục mầm non trình bày những vấn đề chung về công tác quản lý. Cụ thể phần này trình bày ý nghĩa của công tác quản lý; khái niệm, đặc điểm về quản lý và quản lý giáo dục; chức năng quản lý giáo dục mầm non; nguyên tắc quản lý giáo dục mầm non,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p uocvong08 21-10-2015 377 120   Download

 • Trước yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hoávà hiện đại hoá đất nước, quan điểm định hướng, chính sách và các giải pháp chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo đã được đề cập trong nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII khẳng định “ Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”; “Quản lý...

  doc66p hongha1980 23-06-2010 205 77   Download

 • Là một quá trình Giáo Dục do tiến sĩ Montessori nghiên cứu và khám phá ở trẻ. Bà thành lập Trường mẫu giáo đầu tiên tại Roma vào 1907. Sau này phương pháp Montessori được nhân rộng ra nhiều nước từ mẫu giáo đến cấp I, II, và III.

  pdf9p conan_2305 03-05-2011 133 59   Download

 • Quan điêm̉ giaó duc̣ la ̀ giuṕ cho môĩ ngươì phat́ triên̉ tiêm̀ năng cuả miǹ h, phat́ triên̉ nhưñ g net́ ca ́ biệt theo triǹ h đô,̣ kha ̉ năng cuả môĩ ngươì . Câu hoỉ thaỏ luâṇ : môṭ đưá tre ̉ châṃ phat́ triên̉ vào lớp trẻ bình thườ ng có đươc̣ không? Or Baṇ co ́ cho con baṇ đi hoc̣ thêm không? Co?́ Không? Vi ̀ sao? *Giaó dục phaỉ giuṕ cho ngươì học hạnh phúc ngay trong quá triǹ h hoc̣ . Haṇ h phuć ngay mơí sinh ra, tuôỉ thơ, thiêú niên.

  doc27p dinhco87 21-01-2013 232 54   Download

 • Trên cơ sở tổng quan triết học giáo dục một số nước trên thế giới, đồng thời nghiên cứu những triết lý giáo dục truyền thống, tư tưởng giáo dục Việt Nam thời phong kiến và những quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến nay, đề tài bước đầu rút ra được một số vấn đề cơ bản của triết học giáo dục Việt Nam.

  pdf123p tsmttc_009 12-08-2015 39 15   Download

 • Bài báo nói về thực tiễn phân cấp quản lí nhà nước đối với bậc giáo dục phổ thông tại Việt Nam, đồng thời đưa ra các giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lí nhà nước đối với bậc học này. Theo quan điểm cá nhân, tác giả trình bày một số ý kiến về việc phân cấp quản lí giáo dục phổ thông với mong muốn góp phần định hướng cho việc thực hiện công tác này trong thời gian tới.

  pdf6p nganga_01 04-09-2015 20 3   Download

Đồng bộ tài khoản