Quan điểm kinh tế

Xem 1-20 trên 4628 kết quả Quan điểm kinh tế
 • Lịch sử các học thuyết kinh tế là một môn khoa học xã hội nghiên cứu quá trình phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế của các giai cấp cơ bản trong các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau.

  doc16p emgaiphale 11-10-2013 173 61   Download

 • Chương 4 của bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế tập trung tìm hiểu về kinh tế chính trị học tiểu tư sản. Chương này giúp người học hiểu được tiền đề kinh tế - xã hội, đặc điểm của học thuyết kinh tế chính trị tiểu tư sản. Nắm bắt được các học thuyết kinh tế của Sismondi (1773-1842) và các quan điểm kinh tế của Proudon (1809-1865). Mời tham khảo.

  ppt25p namthangtinhlang_01 03-11-2015 34 9   Download

 • Nội dung bài viết tập trung vào phân tích mối quan hệ phụ thuộc giữa trình độ phát triển thông tin di động và tiềm lực phát triển kinh tế tại các tỉnh thành phố của CHLB trong đó tập trung vào xác định tiềm lực và mức độ mạo hiểm của đầu tư, sự phụ thuộc của các nhà khai thác vào khả năng thanh toán của khách hàng và định hướng phát triển khách hàng của các nhà khai thác mới.

  pdf7p uocvongxua10 18-09-2015 24 3   Download

 • Tài liệu về nhà ở đô thị trong nền kinh tế thị trường của thế giới thứ 3 phản ánh 3 trường phái tư tưởng lớn: Quan điểm kinh tế, quan điểm xã hội, quan điểm chính trị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nhà ở đô thị trong nền kinh tế thị trường của thế giới thứ ba: Giới thiệu tài liệu" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 24 3   Download

 • Lịch sử phát triển Chủ nghĩa trọng thương được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu với những đại biểu như William Stafford (1554-1612, người Anh), Thomas Gresham (1519-1579, người Anh) và Gasparo Scaruffi với lý thuyết cân đối tiền tệ, chủ trương tăng sở hữu tiền như một dạng của cải thông qua luật định.

  doc1p lavita_311 19-03-2010 702 125   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: quản lý kinh tế có vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện nay', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf71p notonline1122 21-02-2013 340 113   Download

 • Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế: Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang nhằm mục đích đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đưa ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế động lực, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phát triển KTXH của tỉnh.

   

  pdf129p namhoang39 01-06-2015 251 135   Download

 • Giáo án bài Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước được soạn thảo chi tiết dành cho quý vị tham khảo sử dụng. Dựa vào nội dung bài học giáo viên giúp cho học sinh nắm bắt kiến thức chính xác về: biết thế nào là thành phần kinh tế, đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế, sự cần thiết khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta ở nước ta hiện nay.

  doc11p baobong2222 01-04-2014 402 68   Download

 • Bài thuyết trình Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Cơ chế quản lý kinh tế ở Việt Nam trước đổi mới bao gồm những nội dung về nguyên nhân hình thành, đặc điểm, hình thức và nhược điểm của cơ chế quản lý kinh tế ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới.

  ppt11p donnhasoledad 09-10-2015 156 46   Download

 • Nội dung cuốn sách "Quản lý kinh tế: Kinh tế hộ gia đình ở miền núi" gồm 3 mục, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ mục I đến mục III. Phần này cung cấp cho bạn đọc nội dung về: Kinh tế hộ gia đình và đặc điểm kinh tế hộ gia đình ở miền núi, lập phương án sản xuất của kinh tế hộ và những vấn đề thường xuyên phải quan tâm trong quản lý kinh tế hộ.

  pdf33p talata_2 20-01-2015 38 11   Download

 • Nội dung trình bày của chương 1 Tổng quan về quan hệ kinh tế quốc tế nằm trong bài giảng quan hệ kinh tế quốc tế nhằm nêu một số khái niệm, quan điểm về các vấn đề quan hệ kinh tế quốc tế, phương pháp nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế.

  pdf0p small_12 10-06-2014 39 8   Download

 • Bài giảng Chuyên đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và quản lý kinh tế nêu lên nguồn gốc; quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về kinh tế; quan điểm Hồ Chí Minh về quản lý kinh tế. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt46p cocacola_08 19-11-2015 34 14   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Quan hệ kinh tế quốc tế" cung cấp cho người đọc các nội dung: Cơ sở khoa học của nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế, đặc điểm của kinh tế thế giới, liên kết kinh tế quốc tế, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN, Tổ chức Thương mại Thế giới, hiệp định thương mại Việt Mỹ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf311p doinhugiobay_00 02-11-2015 35 24   Download

 • Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế gồm có các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế, những đặc điểm và tình hình kinh tế thế giới hiện nay, các liên kết kinh tế quốc tế, các tổ chức quốc tế, thương mại hàng hóa quốc tế, thương mại dịch vụ quốc tế, thương mại quốc tế – chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p tangtuy02 11-03-2016 66 23   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Chiến lược và quan hệ kinh tế Mỹ - EU - Nhật Bản thế kỷ XXI" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đặc điểm hình thành và phát triển ba trung tâm kinh tế tư bản lớn - Mỹ - Liên minh châu Âu - Nhật Bản, chiến lược toàn cầu mới của Mỹ, chiến lược tăng cường sức mạnh liên kết của Liên minh châu Âu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf270p doinhugiobay_05 01-12-2015 33 7   Download

 • Nội dung giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế của PGS.TS. Trần Bình Trọng được biên soạn theo chương trình môn học "Lịch sử các học thuyết kinh tế" do Hội đồng đào tạo ngành kinh tế thuộc Bộ giáo dục và đào tạo duyệt ngày 24 và 25 tháng 7 năm 1990, được dùng làm tài liệu giảng dạy, học tập và nghiên cứu ở các trường đại học thuộc khối kinh tế và quản trị kinh doanh trong cả nước.

  pdf337p vandung8392 19-04-2011 1058 440   Download

 • lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học xã hội nghiên cứu quá trình ra đời phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế của các giai cấp cơ bản dưới những hình thái kinh tế - xã hội khác nhau

  pdf34p iiduongii5 16-04-2011 962 385   Download

 • Chương 2: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương CHƯƠNG II: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG GIỚI THIỆU Mục đích, yêu cầu: - Nắm được: hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa trọng thương, những đặc trưng và quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa trọng thương, các trường phái của học thuyết trọng thương, những đại biểu tiêu biểu của trường phái - Qua nội dung những tư tưởng kinh tế chủ yếu của trường phái để rút ra ý nghĩa nghiên c...

  pdf6p littleduck801 18-08-2011 595 222   Download

 • Tăng trưởng và phát triển kinh tế luôn là vấn đề cấp thiết,mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia.Từ thời cổ đại đến xã hội hiện đại luôn tồn tại những hệ thống quan điểm kinh tế trong việc nghiên cứu các hình thái xã hội.

  doc29p lemaihuong0701 28-05-2011 417 188   Download

 • Chủ nghĩa trọng thương ra đời vào thời kỳ quá độ mà nền kinh tế phong kiến bước vào thời kỳ suy đồi và nền kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu hình thành. Nó ra đời phản ánh những quan điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản vào thời kỳ đầu tư bản vào thời kỳ tiền tư bản và nó được phát triển rộng rãi ở các nước Tây âu. Mặc dù thời kỳ này chưa biết đến quy luật kinh tế trọng thương đã tạo ra nhiều tiền đề về kinh tế xã hội cho...

  pdf33p minhtri 13-07-2009 978 172   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản