Quan điểm sáng tác văn họ

Xem 1-20 trên 70 kết quả Quan điểm sáng tác văn họ
 • Hồ Chí Minh là lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Người còn là một nhà văn hóa lớn, danh nhân văn hóa thế giới. Người am hiểu rất sâu sắc quy luật và đặc trưng của hoạt động văn nghệ, điều này được thể hiện trực tiếp trong hệ thống quan điểm sáng tác văn chương của Người.

  pdf3p muaxuan_102 19-02-2013 63 6   Download

 • Sinh thời Chủ tịch HCM không nhận mình là n/văn, n/thơ mà chỉ là người bạn của Việt Nam, người yêu Việt Nam. Nhưng rồi hoàn cảnh thôi thúc, nhiệm vụ CM yêu cầu, môi trường xã hội và thiên nhiên gợi cảm, cộng với tài năng n/thuật và tâm hồn nghệ sĩ chứa chan cảm xúc Người đã sáng tác nhiều t/phẩm có giá trị. Điều này trước hết thể hiện trực tiếp trong hệ thống quan điểm sáng tác văn chương của Người:...

  pdf4p muaxuan_102 19-02-2013 37 4   Download

 • Tham khảo Slide bài giảng Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để có thể nắm bắt được cuộc đời cũng như sự nghiệp văn chương, quan điểm sáng tác văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày ở Việt Nam cho đến khi Người ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc.

  ppt25p hoctro_thaydo 09-04-2010 1086 284   Download

 • Cuốn sách "Quan điểm và phương pháp nghiên cứu văn thơ Hồ Chí Minh" gồm những suy nghĩ về tư tưởng mỹ học của Người qua sáng tác thơ, quan điểm và phương pháp tìm hiểu, phân tích thơ Hồ Chí Minh, quan điểm sáng tác văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Nhật ký trong tù, bình giảng một số tác phẩm văn thơ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh,... Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf200p uocvongxua04 22-07-2015 29 12   Download

 • Quan điểm sáng tác (tham khảo đề 4 bên trên) + Văn học là một thứ vũ khí lợi hại phụng sự cách mạng, nhà văn là người chiến sĩ xung phong trên mặt trận văn hoá tư tưởng (“Nay ở trong thơ nên có thép/ Nhà thơ cũng phải biết xung phong, “ Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.”…) + Coi trọng tính chân thật và tính dân tộc: - Tính chân thật: cảm xúc chân thật, phản ánh hiện thực xác thực. - Tính...

  pdf5p giamgia1122 30-05-2013 183 8   Download

 • Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không nhận mình là nhà văn, nhà thơ, mà chỉ là người bạn của văn nghệ, người yêu văn nghệ. Nhưng rồi chính hoàn cảnh thôi thúc, nhiệm vụ cách mạng yêu cầu, môi trường xã hội và thiên nhiên gợi cảm, cộng với tài năng nghệ thuật và tâm hồn nghệ sĩ chan chứa cảm xúc, Người đã sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị.

  pdf3p giamgia1122 30-05-2013 157 12   Download

 • Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh: HCM xem văn chương là một thứ vũ khí lợi hại phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp CM. Nhà văn cũng là một chiến sĩ ngoài mặt trận. HCM xem trọng tính chân thật và tính dân tộc trong sáng tác. HCM coi trọng mục đích và đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức tác phẩm.

  ppt16p minhtrieu545 29-11-2010 157 33   Download

 • Tiểu luận: Vận dụng quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với việc dùng người của người lãnh đạo trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh-những luận điểm sáng tạo; nguyên tắc dùng người theo Tư tưởng Hồ Chí Minh của người lãnh đạo hiện nay; nguyên tắc lựa chọn con người của người lãnh đạo.

  doc19p minhnguyenhanhlam 15-04-2015 67 29   Download

 • Mời các bạn tham khảo luận văn Thạc sĩ Văn học: Đặc điểm truyện viết cho thiếu nhi của Phạm Hổ sau đây để nắm bắt được những nội dung về Phạm Hổ và quan niệm sáng tác của ông; cảm hứng tư tưởng trong truyện viết cho thiếu nhi của Phạm Hổ; nghệ thuật kể chuyện cho thiếu nhi của Phạm Hổ.

  pdf90p maiyeumaiyeu07 01-09-2016 49 16   Download

 • Tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT Ngữ Văn - THPT Phan Châu Trinh năm 2014 dành cho các bạn học sinh lớp 12 và quý thầy cô tham khảo, để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

  pdf4p bayhoahong 07-04-2014 104 4   Download

 • Câu 1 (2,0 điểm) Nêu quan điểm sáng tác văn học của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Câu 2 (3,0 điểm) Trong bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương của Huy Cận có đoạn: Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau Quay theo tám hướng hỏi trời sâu Một câu hỏi lớn. Không lời đáp Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.

  pdf1p tuyet_tim901902 15-01-2013 41 3   Download

 • Tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn - THPT Quang Trung lần 1 đề 5 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, với đề thi này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.

  pdf3p tuyettroimuathu 11-04-2014 24 1   Download

 • Mời tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn - THPT Quang Trung lần 1 đề 4 có kèm đáp án giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp.

  pdf4p tuyettroimuathu 11-04-2014 38 1   Download

 • Hồ xuân Hương là một trong rất ít phụ nữ Việt Nam thời phong kiến có tác phẩm Văn học lưu truyền cho đến ngày nay. Bà được mệnh danh là Bà chúa thơ Nôm. Cuộc đời của bà vẫn còn là 1 vấn đề đang được nghiên cứu. Để hiểu rõ thêm về quan điểm sáng tác của bà, và những nhà thơ, nhà văn khác nữa trong chương trình Văn học lớp 7, xin mời các bạn tham khảo những bài văn mẫu này.

  doc12p suz_2210 20-04-2014 505 156   Download

 • I. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cách mạng Việt Nam đi từ tự phát đến tự giác, có tổ chức, có đường lối được giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin giành được thắng lợi to lớn đó là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. 1.

  pdf10p abcdef_36 09-10-2011 229 121   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm lý luận cơ bản về chiến lược, sách lược, phương châm, phương pháp của cách mạng Việt Nam từ giải phóng dân tộc đến CNXH. Đó là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

  pdf4p abcdef_36 09-10-2011 646 99   Download

 • Đề 1 : Nêu và phân tích ngắn gọn quan điểm sáng tác của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Đề 2: Trình bày tóm tắt phong cách nghệ thuật Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Đề 3: Phân tích ý nghĩa cách mở đầu của Tuyên ngôn độc lập. Đề 4: Phân tích cơ sở thực tế của Tuyên ngôn độc lập. Đề 5: Phân tích Tuyên ngôn độc lập để làm rõ hệ thống lập luận chặt chẽ của tác phẩm.

  pdf8p hoami1707 08-02-2011 208 73   Download

 • Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ nhận mình là một nhà văn, nhà thơ. Người càng không bao giờ có ý định để lại cho đời một sự nghiệp văn thơ. Nhưng trong quá trình hoạt động cách mạng, Người lại thấy rõ văn học có thể thành một phương tiện lợi hại phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng cho mục đích chính trị của mình.

  pdf9p hoami1707 08-02-2011 267 57   Download

 • Đại hội IX của Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”.

  pdf10p abcdef_36 09-10-2011 121 31   Download

 • Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software TRƯỜNG THPT DTNT THANH HOÁ http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 - LẦN II ( Khối C) Mụn : Ngữ văn Thời gian : 180 phỳt Cõu 1 (2 điểm) : Nêu những nét chính về quan điểm sáng tác và phong cách nghệ thuật của tác giả Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh. Câu 2 (3 điểm) : Anh/chị h•y viết bài văn ngắn (khoảng 600 chữ), bày tỏ suy nghĩ về ý kiến sau: “Phờ phỏn thỏi độ thờ ơ ghẻ...

  pdf2p augi18 28-02-2012 100 27   Download

Đồng bộ tài khoản