Quan điểm xây dựng

Xem 1-20 trên 2560 kết quả Quan điểm xây dựng
 • Tiểu luận Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Vận dụng quan điểm xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc đại học phân tích về việc thực hiện nền văn hóa tiên tiến những vẫn mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam ở môi trường đại học. Mời các bạn cùng tham khảo để nâng cao tầm hiểu biết của mình về vấn đề này.

  pdf15p luckystar_117 12-10-2014 421 162   Download

 • Thuyết trình: Lựa chọn địa điểm xây dựng khách sạn 4 - 5 sao nhằm trình bày khái niệm về tiêu chuẩn khách sạn, những chỉ tiêu về địa điểm và cảnh quan của khách sạn, tổng quan về thị trường khách sạn, phân tích các địa điểm xây dựng khách sạn tại Việt Nam như Nha Trang, Hà Nội, Đà Nẵng...

  ppt91p slow_12 26-06-2014 180 68   Download

 •  Bài giảng "Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất – Chương 2: Chọn địa điểm xây dựng nhà máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và tầm quan trọng của việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy, các nguyên tắc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy, trình tự chọn địa điểm xây dựng nhà máy, các phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt66p doinhugiobay_08 23-12-2015 57 22   Download

 • Bài giảng "Kinh tế xây dựng - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành xây dựng, quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p doinhugiobay_12 22-01-2016 83 17   Download

 • Khái niệm xã hội lành mạnh, quan niệm xây dựng xã hội lành mạnh xã hội chủ nghĩa, tổng tích hợp hạt nhân hợp lý của các quan điểm xây dựng xã hội lành mạnh và lành mạnh xã hội hóa,... là những nội dung chính trong bài viết "Xây dựng xã hội lành mạnh xã hội chủ nghĩa". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 7 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản trình bày nội dung về ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân, đặc điểm kinh tế kỹ thuật ngành xây dựng, quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, quy chế quản lý đầu tư,.... Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt32p lehanhtuyet 15-07-2014 146 43   Download

 • Ngày 27-6-2011, Học viện Xây dựng Đảng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quán triệt những quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào nghiên cứu và giảng dạy môn Xây dựng Đảng” Các đại biểu tham dự Hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề mới về xây dựng đảng trong Văn kiện Đại hội XI;

  pdf8p matem91 10-11-2013 101 11   Download

 • Bài giảng Xây dựng kế hoạch ngân lưu dự án đầu tư nhằm trình bày về khái niệm cơ bản ngân lưu dự án, xử lý các biến số cơ bản trong bản kế hoạch ngân lưu dự án, các quan điểm xây dựng ngân lưu dự án, phân biệt một số thuật ngữ chi phí.

  pdf13p narrow_12 17-07-2014 69 18   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

  pdf4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 114 13   Download

 • Định nghĩa về văn hóa và quan điểm về xây dựng nền văn hóa mới, quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa, quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực văn hóa là những nội dung chính trong bài thuyết trình "Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa". Tham khảo nội dung bài thuyết trình để nắm bắt thông tin chi tiết.

  ppt24p nhi1761 12-12-2015 67 13   Download

 • Tóm tắt: Bài báo đề cập tới quan điểm xây dựng mô hình cơ lý tính toán ổn định khối tháp đứng trạm trộn bê tông nhựa nóng móng nổi có xét đến sự ảnh h-ởng rung động của sàng rung trong quá trình trạm làm việc.

  pdf6p thulanh1 05-09-2011 29 7   Download

 • Bài báo "Ý kiến trao đổi về xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ" chia sẻ các ý kiến về quan điểm xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ, nhấn mạnh đến tính phù hợp của kế hoạch với chiến lược phát triển và thực tiễn của Nhà trường, phù hợp với tính thực tiễn của ngành Giáo dục và Đào tạo, của địa phương và khu vực trong bối cảnh đổi mới và toàn cầu hóa.

  pdf193p vtu123 18-03-2016 17 3   Download

 • Bài viết nêu lên thực trạng thể chế công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, quan điểm xây dựng thể chế phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Và đề xuất thể chế phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

  pdf4p lalala06 30-11-2015 16 3   Download

 • Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 ghi nhận quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền. Điều 2 ghi nhận: "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân , vì nhân dân".

  pdf6p minhphung2105 14-07-2010 349 211   Download

 • Tham khảo tài liệu "Xây dựng thương hiệu lý tưởng" giúp bạn đọc nắm được tổng quan về xây dựng thương hiệu, thương hiệu lý tưởng đã xâm nhập vào xã hội như thế nào, điểm khác biệt của các thương thương hiệu, những thương hiệu vượt qua sự biến đổi văn hóa,...

  pdf0p thudan 24-06-2009 362 175   Download

 • "Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình" sẽ giúp các bạn hình dung được nội dung cụ thể của một bản hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực giao nhận thầu. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để biết cách soạn thảo và trình bày bản hợp đồng kinh tế sao cho đảm bảo được quyền lợi giữa các bên tham gia.

  doc3p bongxeta_timdanba 12-12-2010 491 166   Download

 • Ý tưởng về phát triển bền vững sớm hình thành trong xã hội loài người. Nhưng phải đến thập niên đầu của thế kỷ XX ý tưởng này mới được phát triển, chuyển hoá thành hành động và cao hơn là phong trào của xã hội.

  pdf131p bidao13 19-07-2012 226 109   Download

 • Đối với ngành xây dựng trong thực tế có một số đặc điểm khác biệt với mô hình của thị trường cạnh tranh: Thị trường ngành xây dựng bị phân khúc một cách mạnh mẽ Sản phẩm ngành xây dựng không thể nào đồng dạng mà thay đổi rất lớn về kích thước, về chất lượng, vật liệu… Nhiều hợp đồng xây dựng rất phức tạp nên rất ít công ty có thể thỏa mãn được yêu cầu để tham gia.

  ppt29p x_lexuanhao 27-08-2012 159 60   Download

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương I: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản, giới thiệu các nội dung sau: ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân, đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành Xây dựng, quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quy chế quản lý dự án xây dựng, khái niệm đầu tư và dự án đầu tư, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật,...

  pdf33p mnhat91 06-04-2014 195 72   Download

 • Công trình cầu dù lớn hay nhỏ đều có những ý nghĩa Kinh tế-Xã hội to lớn. Trong quá trình thi công cầu thu hút nhiều sự quan tâm của các cấp quản lý, của dân chúng. Công tác xây dựng cầu nói chung có những đặc điểm sau: Địa bàn thi công phức tạp: Về giao thông vận tải Trật tự xã hội, phong tục tập quán. Quản lý nhân lực, vật liệu, vật tư.

  doc12p tongvande 12-09-2012 105 50   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản