Quan hệ tăng trưởng

Xem 1-20 trên 1805 kết quả Quan hệ tăng trưởng
 • Bài viết GDP xanh: Xu hướng tiếp cận mới trong mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững hiện nay giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm GDP xanh; kinh nghiệm của một số nước khi xây dựng chỉ số GDP xanh và một số nội dung khác.

  pdf9p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 11 3   Download

 • Nội dung của tóm tắt báo cáo trình bày về cơ sở lý thuyết kinh tế học của mối quan hệ tăng trưởng và lạm phát, diễn biến lạm phát và tăng trưởng kinh tế Việt Nam (1992-2012), mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng ở Việt Nam, mối quan hệ tăng trưởng GDP, tăng cung tiền, tín dụng và lạm phát, quan hệ giữa đầu tư, tăng trưởng GDP và lạm phát ở Việt Nam, một số khuyến nghị về chính sách và giải pháp tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.

  pdf10p kloi1234 17-09-2017 8 3   Download

 • Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập - Châu Văn Thành tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về mối quan hệ tăng trưởng và nghèo phụ thuộc xu hướng bất bình đẳng; bất bình đẳng là gì; đo lường bất bình đẳng như thế nào;...

  pdf36p hera_01 06-04-2016 19 2   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách ""Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Nhật Bản giai đoạn "thần kỳ" và Việt Nam thời kỳ "đổi mới"", phần 2 trình bày các nghiên cứu về quan hệ tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội giữa Nhật Bản giai đoạn "thần kỳ" và Việt Nam thời kỳ "đổi mới". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf81p doinhugiobay_04 25-11-2015 19 11   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và việc làm tại Việt Nam là nhằm tìm ra mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và việc làm tại Việt Nam trong giai đoạn 1991 - 2012. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf13p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 20 7   Download

 • Nhìn chung, trong bất kỳ nền kinh tế nào, phải có đầu tư thì mới có tăng trưởng. Vì thế, tín dụng tăng trưởng âm ở Việt Nam trong những tháng gần đây bị xem là một dấu hiệu bất thường, nhất là khi so sánh với mức tăng trưởng lên đến 30 – 50% trong những năm trước. Tuy nhiên, nếu xét trong bối cảnh nền kinh tế mà Chính phủ đang thực hiện các chính sách để tái cấu trúc thì lại có thể xem đó là chuyện bình thường trong một giai đoạn nhất định. Thực ra,...

  pdf3p bibocumi20 16-12-2012 31 5   Download

 • Bài viết Tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam tìm hiểu về thực trạng tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây; thực trạng lạm phát; mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở VN. Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 9 4   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Chính sách phát triển bài 9: Tăng trưởng và phân phối thu nhập trình bày nội dung về mối quan hệ tăng trưởng và nghèo phụ thuộc xu hướng bất bình đẳng, bất bình đẳng là gì, đo lường bất bình đẳng như thế nào, xu hướng bất bình đẳng như thế nào khi thu nhập tăng lên.

  pdf17p phuongpham357 26-07-2014 25 3   Download

 • Bài viết Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong nền kinh tế Việt Nam trình bày lý thuyết về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát; thực trạng ở Việt Nam; một vài hàm ý chính sách cho Việt Nam.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 21 3   Download

 • Bài viết "Công bằng xã hội với chính sách bảo trợ xã hội trong mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế" trình bày về quan niệm công bằng xã hội với chính sách bảo trợ xã hội, nội dung công bằng xã hội với chính sách bảo trợ xã hội, các chỉ số đánh giá công bằng xã hội với chính sách bảo trợ xã hội,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 11 1   Download

 • Bài viết Tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội chỉ ra được mối quan hệ gắn bó giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, quan điểm Chủ tịch HCM và ĐCS VN về tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội, thành tựu và hạn chế trong giải quyết mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với công bằng XH; giải pháp cho vấn đề này.

  pdf5p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 17 1   Download

 • Bài viết Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam (Phần 2) bao gồm những nội dung về một số thuộc tính của mô hình GISI, tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế VN, chính sách quản lý tổng cầu của VN thời gian qua.

  pdf4p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 13 1   Download

 • Bài viết Dự báo mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế và ô nhiễm môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ được thực hiện nhằm mục tiêu dự báo mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và ô nhiễm môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ dựa trên các kịch bản phát triển.

  pdf10p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 12 0   Download

 • © 2008 Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Bài Nghiên cứu NC-02/2008 Nghiên cứu của CEPR Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế: khảo sát lý luận tổng quan TS. Phạm Thế Anh† Tóm tắt Bài viết này sẽ cố gắng khảo sát một cách tổng quan nhất mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế.

  pdf21p duykhoi027 23-10-2011 286 116   Download

 • Trên thế giới,hầu như tất cả các quốc gia đều theo đuổi bốn mục tiêu chung - tăng trưởng cao, lạm phát thấp, thất nghiệp ít, cán cân thanh toán có số dư. Trong các mục tiêu này, tăng trưởng cao và lạm phát thấp là hai mục tiêu có tầm quan trọng hàng đầu, quan hệ chặt chẽ với nhau “khống chế” lẫn nhau.

  doc19p hieutam 07-05-2010 1686 793   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang trên đà phát triển rực rỡ, chúng ta ngày càng thấy được tầm quan trọng của vấn đề tăng trưởng kinh tế và lạm phát,thất nghiệp. Đó là ba vấn đề cơ bản của kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng trực tiếp đến thành quả của quá trình phát triển kinh tế trong nhiều thập kỉ qua và trong hiện tại ,lẫn tương lai của mỗi đất nước sau này.

  doc27p holo_buon 06-05-2011 855 414   Download

 • Một xã hội muốn ổn định và phát triển thì cần đảm bảo được những lợi ích của cá nhân trong xã hội, trong đó phân phối đảm nhận vai trò phân chia lợ ích cho từng cá nhân. Giải quyết vấn đề phân phối thu nhập có ý nghĩa to lớn đối với sự ổn định, tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.Thực tiễn ở Việt Nam đã chỉ rõ, trong quá trình đi tới ổn định và tăng trưởng nền kinh tế, trước hết chúng ta phải cải cách lưu thông, phân phối.

  pdf26p minhtam 14-07-2009 1453 352   Download

 • Kinh nghiệm châu á cho thấy mối quan hệ chặt chẽ, mặc dù thay đổi, giữa tăng trưởng và nghèo đói. đối với cả khu vực, độ co giãn của đói nghèo đối với tăng trưởng được ước tính bằng âm 0.9 trong thập kỉ 90 so với độ co giãn là âm 2 nếu tăng trưởng là trung tính với phân bổ. sự chênh lệch này dẫn đến kết quả gia tăng bất bình đẳng. Có vẻ như trong khi cả khu vực thành công......

  pdf49p hallo 01-03-2009 749 350   Download

 • Vật chất và ý thức là những phạm trù cơ bản của triết học; là nền tảng của CNDV biện chứng. Giữa vật chất và ý thức có mối quan hệ lẫn nhau. Chung quanh các phạm trù này từ lâu đã trở thành nội dung luận bàn của các trường phái triết học bởi làm rõ nội dung vật chất và ý thức cũng như mối quan hệ của nó có ý nghĩa lớn lao về mặt lý luận cũng như trong hoạt động thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để tích lũy thêm kiến thức.

  doc5p neo_songhan 07-07-2010 1003 313   Download

 • Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Ô nhiễm môi trường là quá trình làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường

  ppt38p lehuuloi 28-04-2010 560 243   Download

Đồng bộ tài khoản