» 

Quản Lý Bảo Vệ Rừng

 • Sên vét kênh mương kết hợp quản lý bảo vệ rừng

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố; Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

  pdf 4p suunyy 12-11-2010 37 6

 • LUẬN VĂN: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH GIAO KHOÁN QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG VÀ TRỒNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG MAO HUYUỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

  Trên thực tế, chúng ta cũng không thể đánh đồng vào tình trạng giao khoán rừng bị phá, đành rằng có nhiều nơi sau khi giao khoán bị phá ngay, phá nhiều, song điều đó không đồng nghĩa ở đâu rừng giao cho cộng đồng quản lý, bảo vệ cũng bị xâm hại.

  pdf 52p lotus_123 15-12-2012 112 43

 • luận văn: TÌM HIỂU THỰC TRANG QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG CHO NGƯỜI DÂN TỘC Ở XÃ PHAN SƠN, HUYỆN BÁC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

  Phan Sơn là xã vùng cao của huyện miền núi Bắc Bình tỉnh Bình Thuận. Với diện tích tự nhiên iện nay là 17.850 ha. Hầu hết cư dân cư trú trên địa bàn xã là những người dân tộc rấclây chiếm 56%, k'ho chiếm 41,6 % dân số.

  pdf 0p tuyetmuadong2013 14-04-2013 58 25

 • Thủ tục giao khoán quản lý bảo vệ rừng, Mã số hồ sơ 022592

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục giao khoán quản lý bảo vệ rừng, mã số hồ sơ 022592', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p tieulaubau 14-06-2011 37 6

 • Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2013

  Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong chỉ thị này.

  pdf 3p buitubt 05-03-2014 3 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật quản lý rừng cộng đồng

  Quản lý rừng cộng đồng được tiến hành sau khi cộng đồng được giao rừng, có nghĩa cộng động có đầy đủ quyền sử dụng đất rừng theo luật định. Mục đíh của quản lsy rừng cộng đồng là nhằm nâng cao khả năng đầu tư phát triển rừng của người nhận rừng và đưa ra các biện pháp quản lý rừng bền vững lâu dài..

  pdf 69p augi11 10-01-2012 130 64

 • Xây dựng mô hình quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số Jrai và Bahnar, tỉnh Gia Lai

  Tham khảo luận văn - đề án 'xây dựng mô hình quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số jrai và bahnar, tỉnh gia lai', luận văn - báo cáo, nông - lâm - ngư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 221p canhchuon_1 14-06-2013 50 22

 • Tiểu luận Thực trạng quản lý tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay

  Tiểu luận Thực trạng quản lý tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay, giúp các bạn nắm được khái niệm rừng là quần xã sinh vật trong đó cây rừng là thành phần chủ yếu. Quần xã sinh vật phải có diện tích đủ lớn...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm cụ thể hơn nội dung kiến thức có trong tiểu luận này.

  doc 19p phanhungvfu 18-03-2014 58 21

 • ĐỒNG QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG: CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CƠ HỘI THỰC HIỆN

  Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012. Theo đó, nhà nước yêu cầu “Ban quản lý RĐD, rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp nhà nước triển khai thực hiện cơ chế đồng quản lý với cộng đồng dân cư địa phương trên cơ sở cùng chia sẻ trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng,...

  pdf 32p badaovl 20-05-2013 33 15

 • Kỹ thuật bảo vệ rừng

  Câu hỏi 1: Trình bày các hành vi chặt phá rừng tại địa phương hoặc nơi công tác. Phân tích nguyên nhân dẫn đến chặt phá rừng và đề xuất biện pháp giải quyết? Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết các loại cháy rừng và nguyên nhân cháy rừng tại địa phương nơi công tác. Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp PCCCR hiệu quả nhất tại đơn vị. Câu hỏi 3: Anh (Chị) hãy liệt kê 3...

  doc 27p khoabonbon 01-10-2013 25 7

 • ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC VÀO BÀI TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG

  Bài báo trình bày về việc ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy Process – AHP) vào bài toán quản lý tài nguyên rừng, xác định các giải pháp đáp ứng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo phát triển bền vững. Nội dung của bài báo được phân tích nhằm hướng đến các mục tiêu: (i) Ứng dụng phương pháp AHP vào quản lý tài nguyên rừng (ii) Xác định các giải pháp đáp...

  pdf 1p sunshine_6 15-07-2013 37 6

 • Báo cáo Quản lý tài nguyên rừng: Luật bảo vệ và phát triển rừng

  Báo cáo Quản lý tài nguyên rừng với chuyên đề "Luật bảo vệ và phát triển rừng" trình bày kết cấu nội dung được chia làm 3 phần: phần 1 đặt vấn đề, phần 2 luật bảo vệ và phát triển rừng, phần 3 kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung kiến thức cần thiết cũng như kiến thức về luật bảo vệ và phát triển rừng.

  ppt 64p nguyenvantyenv 26-08-2014 3 3

 • Báo cáo Quản lý tài nguyên rừng: Chứng chỉ trong quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC

  Báo cáo Quản lý tài nguyên rừng với chuyên đề "Chứng chỉ trong quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC" trình bày các nội dung sau: giới thiệu về cuốn sách, chứng chỉ quản lý rừng FSC, các yêu cầu về chứng chỉ, các nguyên tắc và tiêu chí FSC (P&C), đánh giá và Kiểm tra

  ppt 37p nguyenvantyenv 26-08-2014 2 2

 • Báo cáo Quản lý tài nguyên rừng: Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004

  Báo cáo Quản lý tài nguyên rừng với đề tài "Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004" được trình bày với hình thức bài thuyết trình sau đây, mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung kiến thức cần thiết cũng như kiến thức về luật bảo vệ và phát triển rừng.

  ppt 30p nguyenvantyenv 26-08-2014 2 2

 • Báo cáo Quản lý tài nguyên rừng: Luật Đa dạng sinh học

  Báo cáo Quản lý tài nguyên rừng: Luật Đa dạng sinh học có nội dung trình bày các nội dung trong luật Đa dạng sinh học, giải thích các điều trong luật này nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ các về luật Đa dạng sinh học từ đó áp dụng luật thật hiệu quả.

  ppt 25p nguyenvantyenv 26-08-2014 2 1

 • Hướng dẫn: Phương pháp giao đất giao rừng có sự tham gia của người dân

  Giao đất giao rừng là một chủ trương lớn có tính chiến lược trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững dựa vào người dân, công đồng của chính phủ Việt Nam. Mục tiêu của chính sách là giao đất giao rừng cho người dân để quản lý sử dụng, kinh doanh lâu dài vào mục đích lâm nghiệp, người dân sẽ là chủ thực sự trên khoảnh rừng được giao.

  pdf 63p kimhoang 11-06-2009 1009 285

 • Luật Bảo vệ và phát triển rừng

  Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng (sau đây gọi chung là bảo vệ và phát triển rừng); quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.

  doc 42p angola 12-05-2009 1213 239

 • TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LÂM NGHIỆP

  Quan điểm thứ nhất: cho rằng lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất trong nền kinh tế quốc dân có chức năng xây dựng và quản lý bảo vệ rừng. Với quan điểm này, lâm nghiệp chỉ bao gồm các hoạt động về trồng rừng, chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, bảo vệ nhằm cung cấp lâm đặc sản, phòng hộ và bảo vệ môi trường sống cho xã hội. Sản phẩm cuối cùng của hoạt động lâm...

  pdf 138p daodaihce 29-10-2010 253 155

 • QUY CHẾ (HƯƠNG ƯỚC) NỘI BỘ THÔN BẢN VỀ QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG

  Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay Việt Nam có trên 5600 xã có rừng với hàng vạn thôn, bản và trên 50 dân tộc thiểu số phần lớn sống ở miền núi. Các dân tộc thiểu số đều có tập quán quản lý đất đai và tài nguyên theo cộng đồng, những tập quán ấy chính là luật tục của cộng đồng dân tộc.

  pdf 8p thaonhi 18-06-2009 553 145

 • Đánh giá sơ bộ về rừng giá trị Bảo tồn cao trong hành lang xanh, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

  Hầu hết các nhóm động thực vật của rừng trong khu vực Hành Lang Xanh chưa được điều tra rộng, và vì vậy kiến thức về đa dạng sinh học chưa được hoàn thiện. Hơn nữa, thông tin về môi trường sống của rừng cấp cảnh quản hiện hữu thì lạc hậu và quá thô để có thể lập kế hoạch bảo tồn một cách hiệu quả.

  pdf 50p kimhoang 11-06-2009 354 139

 • + Xem thêm 408 Quản Lý Bảo Vệ Rừng khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản