» 

Quản Lý Bảo Vệ Rừng

 • Sên vét kênh mương kết hợp quản lý bảo vệ rừng

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố; Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

  pdf 4p suunyy 12-11-2010 36 6

 • LUẬN VĂN: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH GIAO KHOÁN QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG VÀ TRỒNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG MAO HUYUỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

  Trên thực tế, chúng ta cũng không thể đánh đồng vào tình trạng giao khoán rừng bị phá, đành rằng có nhiều nơi sau khi giao khoán bị phá ngay, phá nhiều, song điều đó không đồng nghĩa ở đâu rừng giao cho cộng đồng quản lý, bảo vệ cũng bị xâm hại.

  pdf 52p lotus_123 15-12-2012 110 42

 • luận văn: TÌM HIỂU THỰC TRANG QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG CHO NGƯỜI DÂN TỘC Ở XÃ PHAN SƠN, HUYỆN BÁC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

  Phan Sơn là xã vùng cao của huyện miền núi Bắc Bình tỉnh Bình Thuận. Với diện tích tự nhiên iện nay là 17.850 ha. Hầu hết cư dân cư trú trên địa bàn xã là những người dân tộc rấclây chiếm 56%, k'ho chiếm 41,6 % dân số.

  pdf 0p tuyetmuadong2013 14-04-2013 56 25

 • Thủ tục giao khoán quản lý bảo vệ rừng, Mã số hồ sơ 022592

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục giao khoán quản lý bảo vệ rừng, mã số hồ sơ 022592', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p tieulaubau 14-06-2011 35 6

 • Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2013

  Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong chỉ thị này.

  pdf 3p buitubt 05-03-2014 3 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật quản lý rừng cộng đồng

  Quản lý rừng cộng đồng được tiến hành sau khi cộng đồng được giao rừng, có nghĩa cộng động có đầy đủ quyền sử dụng đất rừng theo luật định. Mục đíh của quản lsy rừng cộng đồng là nhằm nâng cao khả năng đầu tư phát triển rừng của người nhận rừng và đưa ra các biện pháp quản lý rừng bền vững lâu dài..

  pdf 69p augi11 10-01-2012 123 64

 • Xây dựng mô hình quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số Jrai và Bahnar, tỉnh Gia Lai

  Tham khảo luận văn - đề án 'xây dựng mô hình quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số jrai và bahnar, tỉnh gia lai', luận văn - báo cáo, nông - lâm - ngư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 221p canhchuon_1 14-06-2013 49 22

 • Tiểu luận Thực trạng quản lý tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay

  Tiểu luận Thực trạng quản lý tài nguyên rừng ở Việt Nam hiện nay, giúp các bạn nắm được khái niệm rừng là quần xã sinh vật trong đó cây rừng là thành phần chủ yếu. Quần xã sinh vật phải có diện tích đủ lớn...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm cụ thể hơn nội dung kiến thức có trong tiểu luận này.

  doc 19p phanhungvfu 18-03-2014 46 19

 • ĐỒNG QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG: CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CƠ HỘI THỰC HIỆN

  Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012. Theo đó, nhà nước yêu cầu “Ban quản lý RĐD, rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp nhà nước triển khai thực hiện cơ chế đồng quản lý với cộng đồng dân cư địa phương trên cơ sở cùng chia sẻ trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng,...

  pdf 32p badaovl 20-05-2013 29 15

 • Kỹ thuật bảo vệ rừng

  Câu hỏi 1: Trình bày các hành vi chặt phá rừng tại địa phương hoặc nơi công tác. Phân tích nguyên nhân dẫn đến chặt phá rừng và đề xuất biện pháp giải quyết? Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết các loại cháy rừng và nguyên nhân cháy rừng tại địa phương nơi công tác. Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp PCCCR hiệu quả nhất tại đơn vị. Câu hỏi 3: Anh (Chị) hãy liệt kê 3...

  doc 27p khoabonbon 01-10-2013 24 7

 • ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC VÀO BÀI TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG

  Bài báo trình bày về việc ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy Process – AHP) vào bài toán quản lý tài nguyên rừng, xác định các giải pháp đáp ứng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo phát triển bền vững. Nội dung của bài báo được phân tích nhằm hướng đến các mục tiêu: (i) Ứng dụng phương pháp AHP vào quản lý tài nguyên rừng (ii) Xác định các giải pháp đáp...

  pdf 1p sunshine_6 15-07-2013 37 6

 • Hướng dẫn: Phương pháp giao đất giao rừng có sự tham gia của người dân

  Giao đất giao rừng là một chủ trương lớn có tính chiến lược trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững dựa vào người dân, công đồng của chính phủ Việt Nam. Mục tiêu của chính sách là giao đất giao rừng cho người dân để quản lý sử dụng, kinh doanh lâu dài vào mục đích lâm nghiệp, người dân sẽ là chủ thực sự trên khoảnh rừng được giao.

  pdf 63p kimhoang 11-06-2009 1003 284

 • Luật Bảo vệ và phát triển rừng

  Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng (sau đây gọi chung là bảo vệ và phát triển rừng); quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.

  doc 42p angola 12-05-2009 1206 239

 • TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LÂM NGHIỆP

  Quan điểm thứ nhất: cho rằng lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất trong nền kinh tế quốc dân có chức năng xây dựng và quản lý bảo vệ rừng. Với quan điểm này, lâm nghiệp chỉ bao gồm các hoạt động về trồng rừng, chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, bảo vệ nhằm cung cấp lâm đặc sản, phòng hộ và bảo vệ môi trường sống cho xã hội. Sản phẩm cuối cùng của hoạt động lâm...

  pdf 138p daodaihce 29-10-2010 251 155

 • QUY CHẾ (HƯƠNG ƯỚC) NỘI BỘ THÔN BẢN VỀ QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG

  Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay Việt Nam có trên 5600 xã có rừng với hàng vạn thôn, bản và trên 50 dân tộc thiểu số phần lớn sống ở miền núi. Các dân tộc thiểu số đều có tập quán quản lý đất đai và tài nguyên theo cộng đồng, những tập quán ấy chính là luật tục của cộng đồng dân tộc.

  pdf 8p thaonhi 18-06-2009 539 145

 • Đánh giá sơ bộ về rừng giá trị Bảo tồn cao trong hành lang xanh, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

  Hầu hết các nhóm động thực vật của rừng trong khu vực Hành Lang Xanh chưa được điều tra rộng, và vì vậy kiến thức về đa dạng sinh học chưa được hoàn thiện. Hơn nữa, thông tin về môi trường sống của rừng cấp cảnh quản hiện hữu thì lạc hậu và quá thô để có thể lập kế hoạch bảo tồn một cách hiệu quả.

  pdf 50p kimhoang 11-06-2009 352 139

 • Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 15 QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN VÀ RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN

  Vì vậy, việc quản lý bảo vệ và phát triển hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn và phòng hộ ven biển là đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển bền vững chung của cả nước và khu vực

  pdf 0p daisy15 05-08-2010 179 106

 • ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP

  Quản lý rừng: Rừng và đất lâm nghiệp được quản lý thống nhất trên cơ sở thiết lập lâm phận quốc gia ổn định, theo hệ thống tiểu khu, khoảnh, lô trên bản đồ và thực địa. Đến năm 2010, về cơ bản tất cả chính sách của Nhà nước. Đồng thời kiểm tra kiểm soát quá trình lưu thông tiêu thụ lâm sản như là một giải pháp góp phần bảo vệ rừng. Hiện đại hoá công tác quản lý...

  ppt 32p huuhoang1204 26-05-2011 225 92

 • Kết quả nghiên cứu về trồng rừng và phục hồi rừng tự nhiên

  Tài liệu “Kết quả nghiên cứu về trồng rừng và phục hồi rừng tự nhiên” được biên soạn với mục đích bổ sung, hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật lâm sinh đối với trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, trồng rừng kinh tế thâm canh, cải tạo rừng nghèo kiệt.Xã Thượng Quảng có diện tích rừng tự nhiên khá lớn 10.105,5ha, trong đó có 913,3ha diện tích rừng tự nhiên đã được giao...

  pdf 116p iamvip01 22-03-2012 164 88

 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHOÁN BẢO VỆ RỪNG, KHOANH NUÔI TÁI SINH RỪNG VÀ TRỒNG RỪNG

  Điều 1. 1. Các tổ chức Nhà nước bao gồm các Ban quản lý khu rừng phòng hộ, khu rừng đặc dụng; các doanh nghiệp lâm - nông - ngư; các trạm, trại, xí nghiệp giống lâm nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; các trường học, trường dạy nghề và các tổ chức kinh tế Nhà nước khác được cấp có thẩm quyền giao cho rừng và đất lâm nghiệp chưa có rừng theo Quy định tại điểm 1...

  doc 5p buikhacha 18-05-2010 307 66

 • + Xem thêm 406 Quản Lý Bảo Vệ Rừng khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản