Quản lý cây multicast

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quản lý cây multicast
  • Khóa luận này đưa ra một phương thức truyền tin multicast trên nền tảng mạng ngang hàng mới nhằm khắc phục những nhược điểm của một số phương thức truyền tin multicast đã tồn tại từ trước. Những nhược điểm đó gồm có việc phải phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng của router đối với IP multicast hay vấn đề quản lý cây multicast khó

    pdf42p chieu_mua 27-08-2012 104 55   Download

  • Hiện nay, trong môi trường kinh doanh có một lượng rất lớn các thông tin cần phải chuyển tiếp đến nhiều nơi trong cùng một thời gian. Cùng thời điểm đó, các doanh nhân và các nhà nghiên cứu cần lấy một lượng lớn thông tin và thống kê trong cùng một ngày. IP multicast chính là kĩ thuật giúp cho mạng tiết kiệm được băng thông.

    pdf34p kecodon360 29-08-2013 80 45   Download

  • Bình luận RED với In / Out thu-điều khiểnKiểm soát tắc nghẽn lớp nhận theo định hướng phân lớp Multicast Quản lý tài nguyên (tế bào) Multicast Giao thông vận tải đáng tin cậy Điều quan trọng là hãy nhớ rằng, kể từ khi UDP không đảm bảo việc phân phối gói tin, số liệu thống kê dữ liệu cho các gói tin nhận được có thể không đúng.

    pdf44p banhbeo3 07-11-2011 15 1   Download

Đồng bộ tài khoản