Quản lý chính sách thuế nhà đất

Xem 1-20 trên 128 kết quả Quản lý chính sách thuế nhà đất
 • Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Chính sách thuế nhà ở, đất ở tại Việt Nam trình bày lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chính sách thuế nhà ở, đất ở; phân tích thực trạng chính sách thuế nhà ở, đất ở tại Việt Nam, giải pháp hoàn thiện thuế nhà ở, đất ở tại Việt Nam đến 2020.

  pdf225p manhtien2890 28-05-2014 43 18   Download

 • Công văn 3878/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà đất

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 58 6   Download

 • Trường hợp người nộp thuế được miễn hoặc giảm thuế nhà, đất thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế nhà, đất cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế. + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. + Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai. ...

  doc3p kieuoanh 10-09-2009 112 49   Download

 • Công văn 810/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

  pdf2p thachthao 14-08-2009 47 2   Download

 • Thuế là một trong những công cụ quản lý và điều tiết của Nhà nước về tình hình sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hoá dịch vụ trong nước. Ngoài ra chính sách thuế còn là một trong những công cụ để thực hiện chiến lược kinh tế của đất nước. Trong hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế, các nước thường dùng công cụ quản lý như: hạn ngạch, tỷ giá, giấy phép, thuế quan.

  doc27p dinhthao00 10-06-2011 557 276   Download

 • Thuế là một trong những công cụ quản lý và điều tiết của nhà nước về tình hình sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hoá - dịch vụ trong nước. Ngoài ra chính sách thuế còn là một trong những công cụ để thực hiện các chiến lược kinh tế của đất nước. Trong hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế, các nước thường dùng các công cụ để quản lý như: hạn ngạch, tỷ giá, giấy phép, thuế quan.

  pdf23p thannong1311 15-09-2012 83 35   Download

 • Công văn 2787/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc mức thu thuế nhà, đất đối với đô thị mới thành lập

  doc1p phuongtruc 16-08-2009 44 4   Download

 • Công văn 2486/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

  pdf1p quangminh 14-08-2009 48 2   Download

 • Công văn 2435/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền thuê đất

  pdf2p quangminh 14-08-2009 55 2   Download

 • Công văn 2351/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà đất

  pdf1p quangminh 14-08-2009 46 2   Download

 • Công văn 2352/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu về đất

  pdf3p quangminh 14-08-2009 45 2   Download

 • Công văn 4464/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà đất

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 30 2   Download

 • Công văn 2850/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc tiền sử dụng đất

  pdf2p quangminh 14-08-2009 26 1   Download

 • Công văn 2425/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với thu nhập từ bán tài sản trên đất

  pdf1p quangminh 14-08-2009 35 1   Download

 • Ngày nay, trong hoạt động mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của các quốc gia, hoạt động ngoại thương giữ vị trí vô cùng quan trọng. Một trong những công cụ quan trọng để đạt được các mục tiêu của chính sách thương mại là dựa vào thuế quan và các biện pháp phi thuế quan.

  pdf77p ngochanh 29-07-2009 1413 538   Download

 • Chính sách Tài chính quốc gia là một bộ phận quan trọng của chính sách kinh tế, là tổng thể các chính sách và giải pháp về Tài chính - tiền tệ trong việc khai thác, động viên và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực Tài chính phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính sách Thuế là một trong những nội dung quan trọng của chính sách Tài chính quốc gia được xuất phát từ vai trò quan trọng của thuế trong việc điều tiết kinh tế vĩ mô nền kinh...

  doc64p tiencuong 20-07-2009 546 235   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế quận – huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận yêu cầu khi hồ sơ đầy...

  pdf3p suunyy 23-11-2010 110 29   Download

 • huế gắn liền với sự tồn tại, phát triển của Nhà nước và là một công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình. Quản lý thuế là một trong những hoạt động quản lý hành chính nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu đặt ra cho thuế trên cơ sở tổ chức bộ máy quản lý thuế theo mô hình quản lý phù hợp từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội.

  doc6p fearkt 05-07-2013 73 26   Download

 • Công văn 2134/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà đất

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 33 3   Download

 • Công văn 1718/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà đất

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 35 1   Download

Đồng bộ tài khoản