Quản lý đại cương

Xem 1-20 trên 2338 kết quả Quản lý đại cương
 • Tập bài giảng Khoa học quản lý đại cương có có bố cục gồm 3 phần, trình bày các nội dung chính: Tổng quan về Khoa học quản lý, Nguyên tắc và phương pháp quản lý, Các chức năng của quy trình quản lý. Mỗi phần lại chia thành từng chương nhỏ nhằm hệ thống các nội dung cơ bản mà sinh viên cần nắm. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf192p trongminh123 17-10-2012 491 212   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập cho sinh viên ngành Khoa học quản lý, chúng tôi biên soạn Tập bài giảng Khoa học quản lý đại cương nhằm cung cấp hệ thống tri thức cơ bản, có tính lý luận chung về quản lý.

  pdf192p songbiectrentghaongu 20-03-2011 998 196   Download

 • Tài liệu tham khảo về khoa học quản lý đại cương...

  pdf2p truong531 23-06-2011 735 174   Download

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập cho sinh viên ngành Khoa học quản lý. Nội dung trình bày tổng quan về khoa học quản lý, nguyên tắc và phương pháp quản lý và các chức năng của quy trình quản lý như: lập kế hoạch và ra quyết định quản lý, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra và chức năng thông tin trong quản lý.

  pdf187p coc_xanh 18-01-2013 438 174   Download

 • Tài liệu tham khảo về Đề thi môn học: khoa học quản lý đại cương...

  pdf1p truong531 23-06-2011 760 172   Download

 • Việc nắm vững các nguyên lý quản lý, quy luật quản lý, các phạm trù và các khái niệm cơ bản của khoa học sẽ giúp cho các bạn có cơ sở lý luận và phương pháp luận để nhận thức một cách đúng đắn về khoa học quản lý. Để có thể nắm bắt tốt hơn kiến thức về lĩnh vực này thì tập bài giảng Khoa học Quản lý đại cương là một tài liệu hữu ích.

  pdf187p nguyenvandien1992 26-11-2012 428 137   Download

 • Chương 6 Chức năng kiểm tra trong quản trị thuộc bài giảng quản lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và phân loại, mục đích và vai trò, quy trình kiểm tra (phương pháp), tính hiệu quả trong chức năng kiểm soát, mô hình kiểm soát hiệu chỉnh.

  pdf18p tichtutite 23-06-2014 30 7   Download

 • Chương 1 Khái niệm cơ bản về quản lý đại cương thuộc bài giảng quản trị đại cương, trong chương này sẽ cung cấp cho người học các kiến thức khái quát và các khái niệm cần thiết về quản lý đại cương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p tichtutite 23-06-2014 43 6   Download

 • Chương 4 Chức năng tổ chức trong quản trị thuộc bài giảng quản lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm về công tác tổ chức, nội dung của công tác tổ chức, những vấn đề về xây dựng tổ chức.

  pdf44p tichtutite 23-06-2014 38 6   Download

 • Chương 3 Các chức năng trong quản trị thuộc bài giảng quản lý đại cương, trong chương này sẽ trình bày nội dung kiến thức về các chức năng sau: lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm vững kiến thức để học tốt môn học này.

  pdf35p tichtutite 23-06-2014 43 5   Download

 • Chương 5 Chức năng lãnh đạo trong quản trị thuộc bài giảng quản lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: một số khái niệm cơ bản về chức năng điều khiển (lãnh đạo), mục đích của chức năng điều khiển, nội dung của chức năng lãnh đạo.

  pdf26p tichtutite 23-06-2014 32 5   Download

 • Tham khảo sách 'bài giảng khoa học quản lý đại cương', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc192p whylove1020 29-04-2011 2151 965   Download

 • Quản lý với tư cách là một khoa học chương 2 giúp sinh viên nắm được đối tượng khoa học quản lý, phương pháp khoa học quản lý...

  pdf0p hiepkhach_1006 26-12-2013 87 20   Download

 • Quản lý chứa đựng nội dung rộng lớn, đa dạng phức tạp và luôn vận động, biến đổi, phát triển. Vì vậy, khi nhận thức về quản lý, có nhiều cách tiếp cận và quan niệm khác nhau.

  pdf256p meomay_12 26-12-2013 72 17   Download

 • Quản lý và môi trường quản lý chương 1: cung cấp cho chúng ta kiến thức về khái niệm quản lý cũng như môi trường quản lý nhằm quản lý hiệu quả, rẻ nhất

  pdf0p hiepkhach_1006 26-12-2013 97 13   Download

 • Phương pháp quản lý là ý thức vận động bên trong nội dung theo E.M. Eghen. Phương ph á p l à lề lối, c á ch thức phải theo để tiến h à nh công việc nhằm đạt được kết quả nhất định tốt nhất ”

  pdf0p hiepkhach_1006 26-12-2013 76 13   Download

 • Chương 9 Thông tin trong quản lý là Dữ liệu là tất cả những chi tiết liên quan đến các sự vật, hiện tượng mà ta có thể quan sát và ghi nhận được dưới các dạng thức khác nhau

  pdf0p hiepkhach_1006 26-12-2013 59 11   Download

 • Chương 3: Nguyên tắc quản lý giúp sinh viên hiểu thêm nguyên tắc quản lý là một ngọn đèn pha giúp con người thoát khỏi tình trạng tối tăm và rối loạn

  pdf0p hiepkhach_1006 26-12-2013 63 8   Download

 • Tài liêụ tham khảo bài giảng về Vật lý đại cương ((A1)) dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa. Động học nghiên cứu các đặc trưng của chuyển động cơ học (phương trình chuyển. vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học.

  ppt178p kbkahn 07-11-2010 1686 505   Download

 • "Vật lý đại cương 2: Điện quang" có cấu trúc với mỗi phần đầu tiên đều tóm tắt lý thuyết với các công thức hay sử dụng, áp dụng lý thuyết vào giải một số bài toán liên quan. Cuối tài liệu đưa ra một số đề thi và đề kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf136p donnhasoledad 02-03-2015 670 357   Download

Đồng bộ tài khoản