Quản lý đổi mới công nghệ

Xem 1-20 trên 2027 kết quả Quản lý đổi mới công nghệ
 • Chương 1 - Công nghệ và vai trò của công nghệ trong kinh doanh hiện đại. Chương này giúp người học nắm được những khái niệm cơ bản về quản trị công nghệ và quản trị đổi mới công nghệ, hiểu rõ nội dung của quá trình và các hoạt động quản trị và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. Mời tham khảo.

  ppt33p tangtuy18 20-07-2016 26 9   Download

 • Chương 2 - Đổi mới công nghệ. Nội dung chính trong chương gồm: Khái niệm và điều kiện đổi mới công nghệ, các chỉ tiêu đánh giá công nghệ, các hình thức đổi mới công nghệ và mối quan hệ giữa chúng, các nhân tố ảnh hưởng tới đổi mới công nghệ, quy trình đổi mới công nghệ. Mời tham khảo.

  ppt31p tangtuy18 20-07-2016 37 11   Download

 • Chương 4 - Đánh giá công nghệ. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Bản chất, nội dung của việc đánh giá công nghệ, những yêu cầu đặt ra đối với việc đánh giá công nghệ phục vụ đổi mới công nghệ, các phương pháp đánh giá công nghệ, công tác tổ chức đánh giá công nghệ. Mời các bạn tham khảo.

  ppt28p tangtuy18 20-07-2016 25 9   Download

 • Chương 5 - Chiến lược công nghệ. Những nội dung chính trong chương này gồm: Bản chất, vai trò của chiến lược phát triển, ứng dụng công nghệ; nội dung của chiến lược xây dựng, phát triển công nghệ phương pháp xây dựng chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ các nhân tố ảnh hưởng tới việc ứng dụng công nghệ mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và chiến lược phát triển, ứng dụng công nghệ của chúng.

  ppt21p tangtuy18 20-07-2016 16 7   Download

 • Chương 7 - Tổ chức hệ thống thông tin công nghệ. Nội dung chính của chương này gồm: Vai trò và sự cần thiết của việc tổ chức hệ thống thông tin công nghệ; các bộ phận cấu thành và cấu trúc của hệ thống thông tin công nghệ; những nội dung, hoạt động chủ yếu trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống thông tin công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống thông tin công nghệ.

  ppt17p tangtuy18 20-07-2016 18 6   Download

 • Chương 8 - Thương mại hoá công nghệ.

  ppt16p tangtuy18 20-07-2016 19 6   Download

 • Chương này giúp người học nắm bắt được: Khái niệm, các yếu tố cấu thành tiềm lực khoa học- công nghệ và năng lực công nghệ; vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học- công nghệ quốc gia và năng lực công nghệ của doanh nghiệp; phương hướng tăng cường tiềm lực khoa học- công nghệ của doanh nghiệp; bản chất, vai trò của tri thức, của quản lý tri thức trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu và tác động của chúng tới việc xây dựng, phát...

  ppt21p tangtuy18 20-07-2016 16 6   Download

 • Chương 3 - Dự báo công nghệ. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Bản chất và vai trò của công tác dự báo công nghệ, nội dung của công tác dự báo công nghệ, các phương pháp thường được áp dụng trong việc dự báo công nghệ, công tác tổ chức quá trình dự báo công nghệ và xu hướng sử dụng công nghệ thông tin phục vụ dự báo công nghệ.

  ppt24p tangtuy18 20-07-2016 15 5   Download

 • Chương 6 - Chuyển giao công nghệ. Nội dung chính của chương gồm: Khái niệm và vai trò, vị trí của chuyển giao công nghệ; các kênh, các hình thức, các điều kiện chuyển giao công nghệ và sự lựa chọn công nghệ chuyển giao; các phương thức chuyển giao công nghệ và lựa chọn công nghệ chuyển giao; hợp đồng chuyển giao công nghệ; phương pháp định giá và lựa chọn phương thức thanh toán cho công nghệ được chuyển giao.

  ppt23p tangtuy18 20-07-2016 13 5   Download

 • Bài giảng "Quản lý công nghệ - Chương 5: Đổi mới công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm về ĐMCN, sự cần thiết phải ĐMCN, các cơ sở ĐMCN, các cơ chế ĐMCN, thời điểm ĐMCN, đánh giá hiệu quả của việc ĐMCN, quản lý ĐMCN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p bautroibinhyen14 16-01-2017 15 4   Download

 • QUẢN LÝ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ I. Quản lý và đổi mới công nghệ 1.

  pdf22p samsara69 06-05-2011 453 203   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội trình bày tổng quan nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu về chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, lý luận về chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, kinh nghiệm quốc tế về chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thực tr...

  pdf212p cuong300 27-05-2014 124 51   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản lý đổi mới và phát triển sản phẩm mới", phần 2 trình bày các nội dung: triển khai sản phẩm mới (quản lý đội ngũ triển khai sản phẩm mới), quản lý công nghệ (giới thiệu về quản lý nghiên cứu và triển khai, quản lý có hiệu quả hoạt động nghiên cứu triển khai,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p doinhugiobay_03 24-11-2015 46 20   Download

 • Chương 5 Đổi mới công nghệ, nội dung cần nắm được trong chương này: Quan niệm về ĐMCN; sự cần thiết phải ĐMCN; các cơ sở ĐMCN; các cơ chế ĐMCN; các mô hình ĐMCN; thời điểm ĐMCN; đánh giá hiệu quả của việc ĐMCN; quản lý ĐMCN.

  pdf8p hoangphungphilong234 24-04-2014 36 10   Download

 • Chương 9 - Quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các lý do sử dụng hệ thống thông tin, các hệ thống thông tin và ưu thế cạnh tranh, đổi mới công nghệ để hoàn thiện ưu thế cạnh tranh, bài tập tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf52p tangtuy16 02-07-2016 21 6   Download

 • Ebook Quản lý công nghệ trong nền kinh tế tri thức: Phần 1 được biên soạn nhằm mục tiêu giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức về sự phát triển của sản xuất và sự tin cậy của khách hàng; sản phẩm, quá trình sản xuất và quản lý - 3 yếu tố hứa hẹn chất lượng sản phẩm; vấn đề xử lý thông tin trong các công ty công nghệ; người thực hiện đổi mới công nghệ; tầm nhìn và khả năng lãnh đạo.

  pdf198p thuytrang_1 11-01-2015 63 35   Download

 • Nâng cao hiệu quả kinh doanh, giành thị trường và khách hàng, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển là mục tiêu cơ bản đối với mỗi doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Để làm được điều đó thì việc đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và rút ngắn thời gian sản xuất là điều kiện rất cần thiết cho sự tồn tại của doanh nghiệp và tạo ra sức mạnh cạnh tranh.

  pdf26p cugiai1311 21-11-2012 68 31   Download

 • Kinh tế thế giới đặc biệt là ở các nước phát triển đang ngày càng tăng lên không ngừng. Bước sang thế kỷ 21 thế giới đang chứng kiến những biến đổi lớn lao trong mọi lĩnh vực từ sản xuất kinh doanh, phục vụ đến hoạt động văn hoá quản lý xã hội. Cùng với sự bùng nổ thông tin mạnh mẽ đã đa thế giới chuyển sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tin học.

  pdf86p hotmoingay6 21-01-2013 54 29   Download

 • Việc ứng dụng CNTT giúp tăng cường kênh tiếng và kênh hình – tăng tính trực quan, góp phần rất tích cực vào việc đổi mới phương pháp quản lý và dạy học hiện nay. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “ Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường tiểu học Võ Thị Sáu”.

  pdf14p thivuhuong 20-05-2014 83 27   Download

 • Xây dựng hệ thống E-learning nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ, kiểm tra, đánh giá kết quả học phần trong đào tạo tín chỉ, trao đổi về việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy theo học chế tín chỉ,... là những nội dung chính trong tài liệu kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc "Đổi mới công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục ở các trường cao đẳng".

  pdf393p dutru2011 22-09-2015 94 46   Download

Đồng bộ tài khoản