Xem 1-20 trên 4108 kết quả Quản lý đội xây dựng
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tăng cường quản lý đội xây dựng ở công ty cổ phần xây lắp vật liệu xây dựng', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf58p vaio1111 04-09-2012 95 35   Download

 • Ngành xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn, sản phẩm của ngành xây dựng có vai trò quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, tác động đến sự phát triển văn hoá- nghệ thuật- kiến trúc và môi trường sinh thái.

  pdf69p vaio1111 04-09-2012 71 40   Download

 • Sáng kiến “Nâng cao hiệu quả quản lý nhằm xây dựng đội ngũ và tổ chức các hoạt động chuyên môn nâng cao chất lượng dạy và học” trình bày một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhằm xây dựng đội ngũ và tổ chức các hoạt động chuyên môn nâng cao chất lượng dạy và học tại trung tâm. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf16p hoangchieuduong 09-05-2014 59 17   Download

 • Năm học 2012 – 2013 là năm học tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Vấn đề đặt ra cho các giáo viên là cần phải làm những công việc gì để thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” một cách hiệu quả?. Đây là vấn đề tương đối mới cần nhiều sự đầu tư của giáo viên.

  pdf27p hoangchieuduong 08-05-2014 49 15   Download

 • Đội ngũ cán bộ, giáo viên là lượng nòng cốt, lực lượng quyết định toàn bộ sự nghiệp giáo dục mầm non, chính vì thế chúng ta cần phải quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, người trực tiếp xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên chính là Hiệu trưởng. Vì vậy xin mời thầy cô và nhà trường tham khảo sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên.

  pdf25p quocthangdang 18-04-2014 311 123   Download

 • Trong đời sống xã hội, con người bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa trong đó họ sống, nó bao gồm những giá trị, niềm tin,và những hành vi mong đợi.Cũng như xã hội, một tổ chức cũng có một nền văn hóa riêng gọi là văn hóa tổ chức, đó là một yếu tố rất quan trọng mà nhà quản lý cần xây dựng và duy trì để đưa đơn vị của họ phát triển nhanh và bền vững.

  doc7p phuctuy 27-12-2009 946 377   Download

 • Bước sang thế kỷ XXI, thế giới đã có những biến đổi sâu sắc về Kinh tế - xã hội cùng với những thành tựu của công nghệ thông tin. Để xây dựng một nền móng vững chắc đáp ứng những biến đổi đó, giải pháp có ý nghĩa quyết định và cơ bản nhất của mọi quốc gia là tăng cường đầu tư cho nguồn lực con người.

  doc41p hongha1980 23-06-2010 496 203   Download

 • Giáo dục ngày nay được coi là nền móng của sự phát triển khoa học kỹ thuật và đem lại thịnh vượng cho sự phát triển của nền kinh t ế qu ốc dân.Vì lẽ đó, có thể coi phát triển giáo dục đồng nghĩa với sự phát triển của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng C ộng sản Vi ệt Nam đã quyết định đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp.

  pdf34p nhokkeen 09-05-2013 160 78   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - vai trò chức năng của bộ máy quản lý đối với các hoạt động quản lý của doanh nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf74p tengteng9 08-12-2011 270 65   Download

 • Tóm tắt: Cán bộ là gốc của mọi việc. Công việc thành công hay thất bại cũng từ cán bộ mà ra. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng nhằm tìm ra bước đi, cách làm mới phù hợp với từng hoàn cảnh. Muốn vậy, trước hết người cán bộ lãnh đạo, quản lý cần xây dựng cho mình một phong cách tư duy khoa học. Việc nghiên cứu, vận dụng phong cách tư duy Hồ Chí Minh là một việc có ý nghĩa quan trọng trong...

  pdf5p thulanh2 06-09-2011 50 19   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'một số biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý đối với công ty xây lắp vật liệu xây dựng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf76p tengteng9 08-12-2011 41 18   Download

 • Chương 5 - Chiến lược công nghệ. Những nội dung chính trong chương này gồm: Bản chất, vai trò của chiến lược phát triển, ứng dụng công nghệ; nội dung của chiến lược xây dựng, phát triển công nghệ phương pháp xây dựng chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ các nhân tố ảnh hưởng tới việc ứng dụng công nghệ mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và chiến lược phát triển, ứng dụng công nghệ của chúng.

  ppt21p tangtuy18 20-07-2016 10 6   Download

 • Chương 7 - Tổ chức hệ thống thông tin công nghệ. Nội dung chính của chương này gồm: Vai trò và sự cần thiết của việc tổ chức hệ thống thông tin công nghệ; các bộ phận cấu thành và cấu trúc của hệ thống thông tin công nghệ; những nội dung, hoạt động chủ yếu trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống thông tin công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống thông tin công nghệ.

  ppt17p tangtuy18 20-07-2016 9 6   Download

 • Chương này giúp người học nắm bắt được: Khái niệm, các yếu tố cấu thành tiềm lực khoa học- công nghệ và năng lực công nghệ; vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học- công nghệ quốc gia và năng lực công nghệ của doanh nghiệp; phương hướng tăng cường tiềm lực khoa học- công nghệ của doanh nghiệp; bản chất, vai trò của tri thức, của quản lý tri thức trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu và tác động của chúng tới việc xây dựng, phát...

  ppt21p tangtuy18 20-07-2016 11 6   Download

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động quân sự đối với tâm lý quân nhân và tâm lý tập thể quân thân, nghiên cứu cơ sở tâm lý của công tác chính trị tư tưởng trong quân đội trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, nghiên cứu cơ sở tâm lý học của công tác huấn luyện chiến đấu,... là những nội dung chính trong bài viết "Tâm lý học quân sự với xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p thuytct36 25-02-2016 13 4   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu việc xây dựng liên minh & các ranh giới; xây dựng liên minh giống như việc hòa giải; tự đổi mới tư duy và xây dựng liên minh; sự bất an, tư duy hệ thống và xây dựng liên minh;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Quản lý công: Các liên minh" của giảng viên Nguyễn Hữu Lam.

  pdf4p codon_10 05-04-2016 17 4   Download

 • Bài thuyết tình nhóm đề tài Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu trình bày về các nội dung: Kể tên các hoạt động chính của thư viện; hãy liệt kê các đối tượng cần quản lý khi xây dựng CSDL quản lí sách, mượn/ trả sách; hệ cơ sở dữ liệu nêu trên cần có những bảng nào? Mỗi bảng cần có những cột nào? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  ppt9p senxgvc 18-10-2016 5 1   Download

 • Đối tượng nghiên cứu của kỹ thuật xây dựng văn bản là những hoạt động liên quan đến việc xây dựng các văn bản Qui phạm pháp luật và các văn bản áp dụng pháp luật. Những hoạt động này rất đa dạng được tiến hành bởi nhiều chủ thể khác nhau như: Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, UBND các cấp...

  pdf57p phuocql31 21-11-2009 2429 981   Download

 • Hiện nay, đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với việc chuyển dịch cơ chế quản lý kinh doanh đó là việc mở rộng quyền tự chủ, giao vốn cho các doanh nghiệp tự quản lý và sử dụng theo hướng lời ăn, lỗ thì chịu. Bên cạnh đó nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt, mọi doanh nghiệp đều thấy rõ điều này, Nhà Nước và doanh nghiệp cùng bắt tay nhau hội nhập.

  doc88p tiencuong 20-07-2009 817 453   Download

 • Bóng đá là một môn thể thao được rất nhiều người yêu thích. Đi đến đâu bạn cũng gặp các thông tin về trận đấu bóng đá. Và để giúp cho những người quản lý thông tin về các trận đấu bóng đá có thể dễ dàng theo dõi, quản lý, ghi nhận kết quả các trận đấu và xếp hạng sau cuối giải thi đấu thì cần có một phần mềm giải quyết được những yêu cầu này.

  doc44p jolie 02-03-2009 1238 414   Download

Đồng bộ tài khoản