» 

Quản Lý Giáo Dục

 • LUẬN VĂN:HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC

  Luận văn có bố cục như sau:Mở đầu:Chương 1: Xác định yêu cầu bài toán Hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học Việt Nam.Chương 2: Giới thiệu quy trình phân tích thiết kế HTTT hướng cấu trúc. Chương 3: Phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của Hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu họcChương 4: Thiết kế Hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học.Chương 5:...

  pdf 116p sunflower_1 04-09-2012 193 83

 • đề án - thành lập học viện quản lý giáo dục trên cơ sở trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

  Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII khẳng định “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”; “Quản lý giáo dục là khâu đột phá nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Quan điểm này được cụ thể hoá trong Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15 tháng 6

  doc 79p hongha1980 23-06-2010 139 71

 • Luận văn: “Hiệu trưởng trường Tiểu hộc với việc vận dụng nội dung cải cách hành chính nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý giáo dục tiểu học ở huyện Nho Quan – Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay”

  Tôi xin chân thành cảm ơn các th ầy giáo cô giáo gi ảng viên khoa Lý luận cơ sở học viện quản lý giáo dục đã trang b ị cho tôi nh ững c ơ s ở khoa học về quản lý trường học những phương pháp nghiên c ứu khoa học và những điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu đề tài. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới + Tập thể cán bộ, giảng viên Học viện Quản lý Giáo dục. + Phòng Nội vụ huyện Nho...

  pdf 71p nhokkeen 09-05-2013 104 43

 • Luận văn: Thành lập học viện quản lý giáo dục trên cơ sở trường Cán bộ Quản lý giáo dục đào tạo

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thành lập học viện quản lý giáo dục trên cơ sở trường cán bộ quản lý giáo dục đào tạo', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 80p nhokkeen 09-05-2013 46 14

 • Tiểu luận: Quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải

  Tiểu luận: Quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải, H. Tiền Hải, Thái Bình nhằm xác định cơ sở khoa học của Quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải trong giai đoạn hiện tại, phân tích đánh giá thực trạng đạo đức học sinh trường THPT Bán công Nam Tiền Hải, H. Tiền Hải, Thái Bình. Qua đó đề xuất một số biện pháp...

  pdf 38p missminh32 09-04-2014 21 12

 • Giáo trình Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục - Nguyễn Văn Hộ

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung về cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục; quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; công chức ngành giáo dục và đào tạo; văn hoá là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa...

  pdf 168p tichtutite 18-06-2014 20 8

 • Bài giảng Khoa học Quản lý giáo dục 2

  Nội dung "Bài giảng Khoa học Quản lý giáo dục 2" gồm 2 chương. Chương 1: Người cán bộ quản lý giáo dục. Chương 2: Kỹ năng quản lý giáo dục. Mời bạn đọc tham khảo bài giảng để hiểu rõ các nội dung trên.

  pdf 370p hoa_loaken91 29-05-2014 25 7

 • Bài giảng Thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục

  Bài giảng Thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục nêu hiểu được các khái niệm cơ bản về lý thuyết thông tin. Nắm vững khái niệm, mục tiêu, vai trò và các đặc trưng cơ bản của hệ thống thông tin quản lý giáo dục. Nắm được khái niệm và phương pháp xây dựng các chỉ số giáo dục.

  ppt 41p blue_12 09-05-2014 16 7

 • Bài giảng Thanh tra Quản lý giáo dục

  Bài giảng Thanh tra giáo dục bao gồm những chương chính như sau: Một số vấn đề chung về kiểm tra nội bộ trường học, một số vấn đề chung về thanh tra giáo dục, khiếu nại – tố cáo, xử lý kỉ luật cán bộ, viên chức. Nội dung giáo trình xoay quanh các hoạt động thanh tra trong quản lý giáo dục nhằm cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về quản lý giáo dục, phát triển sự...

  pdf 100p hoahongxanh029712 12-03-2014 20 6

 • Bài giảng Chương II: Hệ thống thông tin quản lý giáo dục - Lê Văn Sơn

  Bài giảng Chương II: Hệ thống thông tin quản lý giáo dục trình bày về mục tiêu của hệ thống thông tin, tính phân cấp và liên hệ ngược, dòng thông tin và vật mang thông tin, mô hình hóa hệ thống thông tin, vấn đề quan trọng trong khảo sát hệ thống, nội dung khảo sát hệ thống và phương pháp khảo sát hệ thống.

  pdf 14p quangtriyeuthuong32 19-05-2014 22 6

 • Bài giảng Phát triển năng lực đội ngũ giảng viên quản lý giáo dục - ThS. Phạm Xuân Hùng

  Bài giảng Phát triển năng lực đội ngũ giảng viên quản lý giáo dục trình bày 3 vấn đề chính: Năng lực chung và Mô hình năng lực nhà quản lý, lãnh đạo (QL, LĐ) giáo dục VN; ai sẽ chuyển các năng lực của nhà QL, LĐ thành các chương trình đào tạo; phát triển Năng lực của GVQLGD gồm lĩnh vực nào. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 30p hoa_loaken91 02-06-2014 14 4

 • Bài giảng Hệ thống chỉ số trong quản lý giáo dục

  Nội dung của Bài giảng Hệ thống chỉ số trong quản lý giáo dục nhằm giúp sinh viên hiểu khái niệm chỉ số giáo dục. Biết phân tích và vận dụng thông tin ‘vừa đủ’ để giải thích, chứng minh một vấn đề hoặc sự kiện giáo dục.

  ppt 30p blue_12 09-05-2014 10 3

 • Bài giảng Thông tin và hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS) - PGS,TS. Ngô Quang Sơn

  Mục tiêu chính trong Bài giảng Thông tin và hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS) trình bày thông tin là gì, vai trò của thông tin trong quản lý giáo dục. Tăng cưường năng lực và trách nhiệm của các cơ quan và cơ sở giáo dục.

  ppt 49p blue_12 09-05-2014 13 3

 • SKKN: Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường THPT số 2 TP Lào Cai

  Giáo dục hướng nghiệp giúp học sinh có hiểu biết khái quát về sự phân công lao động xã hội, cơ cấu nền kinh tế quốc dân, sự phát triển kinh tế của đất nước . Bài SKKN Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường THPT số 2 TP Lào Cai, hy vọng sẽ giúp ích được cho quý vị khi tham khảo.

  pdf 12p somido123 26-02-2014 12 3

 • Thuyết trình giáo dục đại học: Thực trạng tổ chức, quản lý giáo dục đại học ngoài công lập tại Việt Nam

  Thuyết trình giáo dục đại học: Thực trạng tổ chức, quản lý giáo dục đại học ngoài công lập tại Việt Nam nhằm trình bày về tình hình chung về việc tổ chức, quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam, đánh giá công tác tổ chức, quản lý giáo dục đại học ngoài công lập tại Việt Nam, phân tích mô hình tổ chức, quản lý trường Đại học tài chính UEF.

  pdf 17p good_12 02-07-2014 11 3

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý giáo dục

  Mục tiêu chính của Hệ thống thông tin quản lý giáo dục nhằm giúp học viên hiểu rõ vai trò và mối lên hệ của thông tin trong thực hiện các chức năng cơ bản của QLGD (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá).Hiểu được cơ cấu tổ chức của hệ thống thông tin QLGD thường phù hợp với cơ cấu QLGD.

  ppt 34p blue_12 09-05-2014 16 3

 • Đề thi môn Quản lý giáo dục năm 2013-2014 - ĐH Văn lang

  Đề thi môn Quản lý giáo dục năm 2013-2014 - ĐH Văn lang, đề thi này gồm 48 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm và thời gian làm bài trong vòng 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  pdf 7p conchimnhai 02-07-2014 8 2

 • Bài giảng Chương III: Các vấn đề về ứng dụng CNTT vào hệ thống thông tin quản lý giáo dục - Lê Văn Sơn

  Bài giảng Chương III: Các vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống thông tin quản lý giáo dục trình bày với người học một số khái niệm cơ bản của công nghệ thông tin, mã hóa thông tin quản lý, mô hình dữ liệu, hệ thống con, thiết kế giao diện người dùng, thiết kế các khuôn dạng đầu ra, thiết kế cấu trúc chương trình.

  pdf 15p quangtriyeuthuong32 19-05-2014 12 2

 • Tiểu luận "Quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT bán công Nam Tiền Hải, H. Tiền Hải Thái Bình"

  Đất nước ta đã bước sang những năm đầu của thế kỉ XXI, cả nước đang tiếp tục công cuộc đổi mới sâu sắc, đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Nghị quyết TW2 khóa VIII khẳng định: “Muốn tiến hành CNH- HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững, để thực hiện mục tiêu dân...

  doc 40p hongha1980 23-06-2010 2055 512

 • Chức năng tổ chức trong quản lý giáo dục

  Chức năng tổ chức: là quá trình tiếp nhận và sắp xếp nguồn lực theo những cách thức nhất định nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra theo kế hoạch. Thông thường chức năng tổ chức là chức năng thứ hai trong một quá trình quản lý. Tuy nhiên, trong lĩnh vực quản lý nói chung và hoạt động QLGD nói riêng thì chức năng tổ chức (hay công tác tổ chức) lại là khâu đâu tiên của một...

  ppt 33p trananttq 19-03-2011 670 195

 • + Xem thêm 3772 Quản Lý Giáo Dục khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản